EU-grundlagen

Ulf Öberg

Tidigare ändring av den svenska grundlagen

Aftonbladet

Björn von der Esch

Carl Bildt: Vi har inte mandat

The Economist

SvD

Göran PerssonHome

nejtillemu.comFlera jurister hävdar att avskaffad svensk vetorätt om brott och straff kräver två riksdagsbeslut med val emellan.
Senast argumenterade Ulf Öberg grundligt för detta på Europaportalen.se. Det är viktigt att lagrådet får yttra sig om denna centrala fråga.
Aftonbladet ledare 3/6 2005

”Vi måste reflektera över situationen”. Så svarade Göran Persson i går på frågor om EU-konstitutionens framtid.

Problemet är inte att EU utvecklas för fort, utan att medborgarna och eliten har olika uppfattningar om vad som bör göras

Full text