Home - Sök - Den svenska debatten - Bo E Carlsson


Bo E Carlsson, SAF-ekonom


Tacka EMU för tillväxten!
Sydsvenska Dabladet den 30 september 1999


Det går bra för Sverige. Vad är orsaken till att det går så bra? En central del av svaret är förverkligandet av EMU.

Sverige som i början av 1970-talet var ett av de rikaste länderna i världen hade 1997 halkat ned till 18:e plats inom OECD-området. Vi har knappast ens påbörjat en återerövring av vår tidigare välfärdsposition.Dagens gynnsamma konjunktursituation bör utnyttjas för ett strukturellt reformarbete. Ett svenskt EMU-medlemskap måste ingå i ett sådant reformarbete.

Vi lider brist på inflytande över den ekonomiska politiken inom EU.

Vi har en negativ räntedifferens relativt euron på ca 0,5-1 procentenhet.

Svenska företag belastas med kostnader för valutarisker som deras konkurrenter inom EMU-området inte har.

Vår konkurrensnackdel relativt EMU-länderna kommer att öka ytterligare när de nationella valutorna försvinner år 2002 och när också Danmark inom några år kommer med.

.

Hela artikeln


Början på sidan

Tillbaka till startsidan


Externa länkar: öppnar i nytt fönster
Mer om den svenska eftersläpningen