Anders Ehnmark om Torsten Sverenius intervjubok Krona eller Euro? (Fischer):
"Sverige är som bekant på väg in i valutaunionen, har skrivit på avtalet men dröjer på sista steget. Det finns goda skäl till det."

På ja-sidan trängs vänsterdebattörer som Johan Ehrenberg och Anders Ehnmark med Svenskt Näringsliv.

Torsten Sverenius intervjubok Krona eller Euro?News Home

Vad ska vi ha EU till? Det är den enkla fråga som leder oss rätt i labyrinten.
Att den inte ställdes från början berodde antagligen på taktiska hänsyn.
Det brukar vara så vid större avgöranden.
Anders Ehnmark, Europaportalen 2005-06-07

Det fanns ett extremt höger-NEJ som tycktes mana de kristna till kamp mot Ottomanska imperiet. Det fanns ett vänster-NEJ som trodde nyliberalismen stod i begrepp att ta över EU, fastän det om något var tvärtom.

Det finns ingen anledning att överlämna makten över något vi kan sköta själva. Men om makten i vissa frågor redan lämnat nationalstaten, som i delar av den ekonomiska politiken, eller miljöpolitiken, eller brottsbekämpning, så att vi visserligen kan sitta hemma och bestämma, men utan att det tar,

Full text