Home - Sök - Den svenska debatten - emuskeptiker - Nemo


"Ekonom-eliten"


Strukturproblem och konjunktur oviktigt, anser ekonomeliten
”Inga hinder för svenskt EMU-medlemskap”

Finanstidningen 2000-01-05
Reporter: JÖRGEN EKLUND

En stel arbetsmarknad och ett högt skattetryck är Sveriges två främsta ekonomiska strukturproblem. Men de utgör inget hinder för ett svenskt deltagande i valutaunionen EMU.

Den uppfattningen framkommer i en omfattande enkätundersökning bland landets professorer i nationalekonomi, samt chefekonomer på arbets- och finansmarknaden, som Finanstidningen genomfört. Totalt har 75 personer tillfrågats.

”EMU-medlemskapet kommer att tvinga fram förändringar på lönebildnings- och skatteområdet. Utanför EMU blir det inte gjort”, svarar en av de ekonomer som förespråkar ett svenskt deltagande i valutaunionen.

I gårdagens Finanstidningen framgick att hela 63 procent av landets ekonomelit anser att det ligger i Sveriges ekonomiska intresse att gå med i EMU. Andelen som inte anser att det finns något att vinna på ett medlemskap uppgick till 29 procent.

I den andra delen av enkätundersökningen - som presenteras här - har ekonomerna fått svara på frågor om bland annat konjunktur- och eventuella strukturproblem, och vilka effekter det har på deras ställningstagande.

Bland dem som ändå säger nej är det framför allt strukturproblem som anges som skäl till att stå utanför.

”Arbetsmarknaden och skattesystemet försvårar möjligheterna för Sverige att fungera i EMU”, svarar en ekonom som inte anser att Sverige bör gå med i valutaunionen. ”Den bristande flexibiliteten på arbetsmarknaden gör ett deltagande mer riskabelt”, menar en annan ekonom.

Andra betonar att skattetrycket orsakar en rad problem: ”Jag tror att en hel del andra problem löses om vi får ned skattetrycket”.

Innan Sverige har löst strukturproblemen finns ett behov av att kunna använda sig av ränte- och valutapolitiken, framhåller en rad skeptiker.

Den största gruppen, 39 procent, svarar att Sveriges konjunkturcykel ligger ur fas med de 11 EMU-länderna. Men av dessa menar hela 60 procent att det inte påverkar bedömningen om huruvida Sverige bör gå med i EMU eller inte.

EMU-kritiska röster har höjts om att Sverige kommer att påtvingas en räntenivå, ECB-räntan, som inte är anpassad för landets konjunktur.

Av enkätsvaren att döma framstår emellertid inte detta som ett problem.


Början på sidan

Tillbaka till startsidan