Rolf Englund IntCom internetional

nejtillemu.com


Bookmark and Share

EMU - Ett illa genomtänkt fullskaleexperiment


EMU - Ett illa genomtänkt fullskaleexperiment
Sverker Gustavsson, SvD Brännpunkt 2000-01-05

EMU kan sluta med katastrof
Anders Ferm
LO-Tidningen nr 9/2000 den 10 mars

Tänk om det inte fungerar
Valutaunionen är ett stort vågspel, om den skulle förverkligas.
Det kan visserligen hända att en gemensam valuta skulle tvinga fram den anpassning som krävs för att den ska fungera:
en samordnad finanspolitik, flexibla arbetsmarknader, och överföringar av människor och resurser mellan länderna.
Men tänk om det inte fungerar.
Gunnar Wetterberg, DN Debatt 1995-07-18


Två tidigare försök att få till stånd ett intimare monetärt samarbete mellan Europas stater
- med Werner-planen 1971 och EMS (det europeiska monetära samarbetet) 1979 - har båda misslyckats.
Sannolikheten för ännu ett, större, misslyckande har inte minskat:
inga egentliga säkerhetsventiler har skapats.
Trots detta tror jag att EMU är bra för Europa.
Magnus Blomström i DN 1998-02-02


Forskarna kommer att ha till uppgift att förklara hur det kom sig att så många i det ledande skiktet i Europas länder kom att vara för det redan nu misslyckade fullskaleexperiment, eller rättare sagt vågspel, som EMU och euron innebar.
Det var inte bara ett misstag. Det var ett misstag av historiska proportioner.
Våra barn och barnbarn kommer att läsa om det i skolan.

Det vore en god början om Johan Schück själv, kanske i hemlighet, började skriva på sin memoarbok med arbetsnamnet "Hur kunde jag tänkt så fel?"

Rolf Englunds blog 2012-02-04


Etisk prövning av djurförsök


Vänta och se

Början på sidan

Tillbaka till startsidan