Niklas Ekdal om Rom

The Economist

Ingmar KarlssonNews Home

Är nationen svaret på framtidens utmaningar?
Motsvaras individualismens seger över kollektivismen av en nationalismens triumf över unionstanken?
som vi sett i fallet med den dödfödda författningen är det nästan omöjligt att hitta den gemensamma nämnaren mellan bångstyriga demokratier.
Niklas Ekdal DN den 6 juni 2005: Unionen är död, leve nationen

Det som tilltalar en väljarkår är pest för en annan. Den enes centralism är den andres nyliberalism. Den enes skattetak är den andres jordgolv. Den enes socialstat är den andres fattigstuga.

Säg den svensk som känner personlig stolthet över Gustav Vasas kröning 1523, författningen 1809 och regeringsformen 1974. Vem har ens reflekterat över att dessa saker inträffade den 6 juni?

Full text