Home - Senaste nytt - Folkomröstning - Dagens Nyheter - Niklas EkdahlNiklas Ekdahl


Niklas Ekdahl på DN:s ledarsida 2000-04-26, utdrag

En rad färska undersökningar om svenska folkets syn på EU och Nato visar hur olika frågor kan smitta varandra, hur en upplyst opinion kan fastna i mindre upplysta ståndpunkter som i sin tur bildar grund för dimmig politik.

Hela 59 procent är kritiska till att EU-kommissionen stoppade fusionen mellan Volvo och Scania. Tycka vad man vill i sakfrågan - EU:s ingrepp syftade till att skydda svenska konsumenter, alltså dem som tillfrågas av Skop.

Sverige har Europas mest EU-kritiska befolkning. Motståndet mot EMU växer, gissningsvis som en följd av de goda tiderna. Utanförskapet ser ut att fungera. Humlan flyger trots allt, som statsministern så målande beskrivit sin politik.

Skops mätresultat blir begripliga först i sitt sammanhang. Detsamma kan sägas om opinionen mot svensk Natoanslutning. 45 procent är negativa, enligt Temo.

Ännu ett år efter att Nato skapade fred i Kosovo påstås den operationen ha vänt Sverige mot västalliansen.

De tillfrågade är nog klurigare än vad Temo antyder. Förklaringen till den mer negativa Natoopinionen finns inte i Kosovo, utan under Östersjöns yta, speglad i ytterligare en Temomätning. Här tror 64 procent att Natos ubåtar opererat i våra vatten, varav 63 procent ställer upp på tillägget "med svenska regeringens och svenska myndigheters goda minne".

En stor grupp utgår alltså ifrån att Ingvar Carlsson, Carl Bildt och ett par överbefälhavare ljuger dem rakt i ansiktet. De litar mer på teves "Striptease" än på statsministrar och generaler.

Det är rätt oroande, med tanke på att "Striptease" redaktion i det här fallet klätt av sig själv och medvetet lurat sina intervjuoffer för en bra skrönas skull.

Så kan ett spekulativa teveprogram etablera en misstanke som skapar en konspiratorisk opinion som ligger till grund f(jr en passiv politik. Av detta kan man dra ett par säkra slutsatser:

Lita inte på allt som sägs i teve.

Låt EMU-frågan avgöras i ett riksdagsval.


Mer om folkomröstning

Början på sidan

Tillbaka till startsidan