Home - News - Anhängare - EMU-skeptiker - Joschka Fischer - Svenska Dagbladet - Mats HallgrenMats Hallgren


God ekonomi stärker EMU-nej
Mats Hallgren i SvD 2000-06-16

Det är ekonomiskt strålande tider i Sverige, trots att landet står utanför EMU och den gemensamma valutan euro.

Sveriges ekonomi växer snabbare än euro-zonens, arbetslösheten är lägre, priserna är stabilare och den svenska kronan har förstärkts mot euron. Sverige verkar klara sig bra utan euron.

Varför då gå med i EMU om vi kan stå utanför?

Det är nog lika bra att säga nej, så blir allt som förut. Vi kan lugnt sitta kvar på vedbacken, mellan granen och stugan.

Det är troligtvis sådana resonemang som förklarar varför EMU-motståndet under våren har ökat.

Om Sverige ginge till folkomröstning idag skulle svaret bli nej till EMU. Idag skulle 42 procent av folket rösta emot en svensk EMU-anslutning, medan endast 33 skulle rösta för. Drygt 25 procent vet inte hur de skulle ha röstat.

Sedan den förra mätningen november har motståndet ökat med sju procentenheter samtidigt som ja-sidan har minskat med fem procentenheter. Svängningen i opinionen är därmed statistiskt säkerställd.

Detta kan verka förbryllande eftersom det socialdemokratiska regeringspartiet under tiden har beslutat sig för att säga ett principiellt ja till svenskt EMU-medlemskap. Det skedde vid en extrakongress i mars, där partiledaren Göran Persson livligt och engagerat argumenterade för att det svenska välfärdssamhället långsiktigt var tryggare inom EMU än utanför.

Men folkopinioner låter sig inte styras av tillfälliga punktinsatser. Om socialdemokratin menar allvar med sitt ja till EMU (och det måste man väl tro) så krävs det nog en långsiktig och varaktig ekonomisk och politisk pedagogik. Den hör man dock inget av idag.

EMU-frågan har avförts från dagordningen. Folkomröstningen är ställd på framtiden.


Början på sidan

Tillbaka till startsidan