Medborgare för folkomröstning

ÖPPET BREV TILL F D MODERATA PARTILEDAREN CARL BILDT


- VI HAR INTE TILLRÄCKLIGT MANDAT
ATT UTAN EN FOLKOMRÖSTING FATTA BESLUT OM EU:S GRUNDLAG
Detta konstaterade Du hos Göran Rosenberg i TV4 2/12 2003.

Grundlagsfrågan hade kunnat behandlas i riksdagsvalen, framhöll Du också. Dilemmat är att vi i Sverige inte gjort det. Den obefintliga diskussionen i riksdagsvalet 2002 om ändringar av Sveriges grundlag och ett eventuellt godkännande av EU:s konstitution byggde på en medveten tystnad både från socialdemokraterna och de borgerliga partierna, inte minst moderaterna. Denna tystnad i valets viktigaste framtidsfråga gjorde att jag i massmedia deklarerade, att jag som varit riksdagsledamot för moderaterna i 20 år inte kunde rösta.

Du har kallat mig "moderaternas dissident". Med tanke på din politiska gärning för demokratin har jag uppfattat det som ett erkännande av mitt demokratiska engagemang. Du och jag kan göra olika bedömningar, när det gäller risker med valutaunion och överföringen av beslutsrätt och makt till EU. Vi har däremot samma grundsyn, på vad som krävs för att ett lands konstitution ska kunna ändras.

Sådana ändringar är en fråga för folket, inte för en begränsad grupp av politiker. Det är därför EUs grundlag måste bli föremål för en folkomröstning. Att som socialdemokraterna tillsammans med de borgerliga politikerna komma överens om att undvika allt folkligt inflytande och med ett enkelt riksdagsbeslut anta EU:s förslag till konstitution är ett brott mot våra demokratiska spelregler. Att motivera detta beslut med "att frågan är för svår för väljarna " samt att ersätta medborgarnas reella inflytande med en "upplysningskampanj" bekostad av skattemedel som ska få oss att "tycka bättre om EU" vittnar om politisk arrogans.

Om EUs konstitution beslutas utan att medborgarna får möjlighet att påverka beslutet växer den redan nu synliga klyftan mellan folket och politikerna. Som tidigare statsminister och moderatledare väger Dina ord tungt i denna fråga. Det gör att Ditt ansvar är stort. Det gäller en stor fråga för vårt lands framtid och vår demokrati. Många människor litar på Din heder mot bakgrund av att Du självständigt tog ställning för en folkomröstning om EMU.

Genom att nu säga de förlösande orden att en folkomröstning om EU:s grundlag är nödvändig för det politiska systemets framtida legitimitet, gör Du en stor insats för vår framtid Ditt stöd för en folkomröstning bör komma snabbt. Ett utmärkt tillfälle är SNS seminarium den 14 december, där både Du och Ingvar Carlsson deltar.


Medborgare för folkomröstning

Margit Gennser, ordf
2004-12-13