Uppmanar du till skolk i riksdagsvalet?
SvD 10/8 2002
Reporter HANS O ALFREDSSON

Margit Gennser, bosatt i Malmö och moderat riksdagsledamot sedan 1982, känd för sin kritik av EU och EMU. Nu överväger hon att inte rösta i riksdagsvalet. Varför det?

- Man måste fråga sig om det är meningsfullt att rösta på politiker som tycker det är likgiltigt om våra lagar stiftas i Stockholm eller Bryssel.

Vad tänker du på?

- Främst den vilande grundlagsändringen, som innebär att riksdagen kan överlåta all beslutsrätt till EU. Det enda som undantas är principerna för statsskicket.

Uppmanar du till röstskolk?

- Nej, var och en måste ta ställning själv.

Hur tror du att det uppfattas?

- Naturligtvis som djupt chockerande. Så är det alltid när man inte har de konventionella åsikterna. Nu är jag icke-konventionell. Jag sätter ner foten och säger att folk måste tänka efter.

Etablissemanget upprepar ju ständigt att det är vår plikt att rösta. Jag citerar i stället Tingsten: "Frågan är om inte folk röstar alltför mycket".

Vilken slutsats drar du för egen del?

- Jag kommer att ha väldigt svårt att gå och rösta. Detta är oerhört tungt och svårt för en politiker som har tjänat sitt parti i mer än 20 år. Jag har alltid röstat i riksdagsvalet.

Du lämnar riksdagen efter valet. Funderar du på att lämna partiet?

- Jag tycker inte att jag ska lämna partiet, jag tycker att partiet ska bättra sig. Det är ju jag som har rätt.

Mer om grundlagsändringen

Medborgare mot EMU

nejtillemu.com

Tillbaka till Margit Gennsers EMU-sida