Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Medborgare mot EMUStockholmskontoret


EU-kommissionens kontor i Stockholm anmäldes på onsdagskvällen till åklagarmyndigheten i Stockholm av Olaf, EU:s antifuskbyrå.

Källa: DN 2000-05-25

Misstankarna väcktes den 17 november i fjol då det avslöjades att kommissionens kontor i Stockholm betalat ut lön och arvoden till personer som inte existerade. Summorna som är aktuella är belopp runt 20.000 kronor. På Olaf betraktar man avslöjandena i Stockholm som principiellt viktiga, men understryker att summorna är små och att det inte är "århundradets viktigaste fall".

Allt sedan dess har flera utredare på den nybildade antifuskbyrån Olaf undersökt fallet och ett flertal resor har gjorts till Stockholm för att säkra material. Utredningskostnaderna överstiger därmed vida de pengar som man misstänker har fifflats undan på kontoret i Stockholm.

Under de första veckorna av utredningen avstängdes Stockholmskontorets dåvarande chef Linda Steneberg från sitt genom att hon tog "semester" under de dagar Olafs experter var i Stockholm för att höra personalen. Även Linda Stenberg har nu hörts, men först i slutet av utredningen.

Vad Dagens Nyheter erfar riktar sig brottsmisstankarna särskilt mot två personer på Stockholmskontoret för att de gjort dessa fiktiva utbetalningar. Om de svenska åklagarna finner att de begått några brott väntar åtal och eventuell dom i svensk domstol.

Just nu har Olaf 150 anställda utredare, men personalen fördubblas inom något år för att ge organisationen möjligheter att granska alla påstådd misshälligheter inom EU. Efter de senaste årens skandaler, fusk och korruption inom EU-kommissionen har Olaf fått näst intill oinskränkta möjligheter att granska och kontrollerna EU:s verksamhet inklusive den Europeiska investeringsbanken (EIB) och den Europeiska Centralbanken (ECB). På samma sätt har Olaf rätt att genomsöka europaparlamentarikernas kontor och göra utredningar utan att i förväg ha begärt att europaparlamentarikernas diplomatiska immunitet ska hävas av EU-parlamentets immunitetskommittee.

Samtidigt som Olaf skickat en anmälan till åklagarmyndigheten i Stockholm har en rapport sänts till EU-kommissionens disciplinära handläggare. De ska nu studera om några av de anställda vid EU-kommissionens kontor i Stockholm gjort sig skyldig till tjänstefel. Om man kan slå fast att någon brustit i ansvar i tjänsten väntar disciplinära åtgärder som ytterst kan sluta med uppsägning.

Olaf är dock ingen polismyndighet eller domstol. Alla misstänkta brott som Olaf hittar lämnas därför över till polis- och åklagarmyndighet för vidare hantering i det land som fusket påträffas.

Nyligen inleddes ett samarbetsavtal mellan Olaf och den italienska antimaffia organisationen (DNA). De två organisationerna ska band annat hjälpas åt att hitta metoder att spåra upp ekonomisk brottslighet.


Mer om Linda Steneberg

Början på sidan

Tillbaka till startsidan