Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare- Sök/SearchJörgen Appelgren


Det spelar ingen roll om Sverige går med i EMU eller inte, tillväxten blir ändå i stort sett densamma under de närmaste åren, konstaterar Nordea i sin senaste konjunkturprognos. Jan 22

"Om vi får problem blir det oerhört svårt att rätta till det utan en egen penningpolitik och en egen valuta"
Jörgen Appelgren, ekonom, Nordea intervjuad i SvD Näringsliv 2/1 2003


Det spelar ingen roll om Sverige går med i EMU eller inte, tillväxten blir ändå i stort sett densamma under de närmaste åren, konstaterar Nordea i sin senaste konjunkturprognos.Jan 22

För- och nackdelarna överdrivs i debatten, även på längre sikt. De viktiga frågorna är i stället tillgången på arbetskraft och kapital, menar banken.

"På kort sikt är det ingen avgörande fråga för tillväxten", säger Nordeas analytiker Jörgen Appelgren på en pressträff. Inte heller på längre sikt går det att se några större effekter på tillväxten beroende på om Sverige är "inne eller ute", menar Nordea.

På längre sikt kan ett medlemskap leda till en aning högre tillväxt under förutsättning att Sverige inte utsätts för några symmetriska chocker.

Skulle å andra sidan sådana inträffa kan svårigheterna att motverka effekterna leda till en högre arbetslöshet och lägre tillväxt under ett par år. Ur tillväxtsynpunkt är det därför svårt att sia om vad som är bäst.

"Generellt är det svårt att se några fördelar med det ena eller det andra", uppger Jörgen Appelgren.


"Om vi får problem blir det oerhört svårt att rätta till det utan en egen penningpolitik och en egen valuta"
Jörgen Appelgren, ekonom, Nordea
intervjuad i SvD Näringsliv 2/1 2003

Efter moget övervägande har Jörgen Appelgren bestämt sig personligen.

- Med tiden har jag glidit över till nej-sidan. Han skulle helst sett att kärnländerna i EU gått med först men nu blev det inte så.

För mig är närhetsprincipen viktig. Sverige är ett litet land. Om vi får problem blir det oerhört svårt att rätta till det utan en egen penningpolitik och en egen valuta, säger Jörgen Appelgren. När inte penningpolitiken (räntan upp eller ned) kan användas, är man hänvisad till finanspolitiken för att påverka ekonomin - det vill säga att ändra i skattesatserna. Men det är ett trubbigt instrument. Vi har provat det förr i Sverige och det har inte fungerat bra.

Ute på kundmöten märker han en mer frågande attityd till EMU än för två, tre år sedan. Det är inte självklart att vara positiv.

Jörgen Appelgren tillhör alltså dem som anser att de senaste årens flytande krona tillsammans med ett utgiftstak på statsbudgeten, ett överskottsmål för de offentliga finanserna och ett inflationsmål varit ett lyckosamt recept för svensk ekonomi.

- Det vore synd att göra sig av med ett ramverk som fungerat. Därför röstar jag nej i folkomröstningen, säger Jörgen Appelgren.

Full text

Ekonomer mot EMU


Början på sidan

Tillbaka till startsidan