Folkomröstningen 2003EMU Start page

nejtillemu.com


Avgiften


Enligt regeringens beräkningar skulle det nu liggande budet innebära att EU-avgiften höjs med 20 procent, från dagens cirka 32 till 38 miljarder kronor per år.

Däremot föreslås nya specialstöd till ett flertal länder, som svar på deras kritik mot tidigare bud.

Grekland, Italien och Portugal får 1 miljard euro vardera, Ungern får 1,2 miljarder Spanien 2,75 miljarder, Cypern får 150 miljoner och Malta 200 miljoner extra i olika former av regionalstöd.

Full text hos DN 23 november 2012


Början på sidan - Top of page