Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Medborgare mot EMU - Junilistan
S-nätverket folkomröstning.nu


Margit Gennser om Paul van Buitenen


Allt blir vid det gamla!

EU har under de senaste åren skakats av uppseendeväckande avslöjanden om missbruk av EU-medel, inkompetens och korruption. Kritiska revisionsrapporter är ingen nyhet för organisationen men det var först när en B-tjänsteman. Paul van Buitenen, lagt fram ett stort antal dokument om missförhållandena, som ansvariga politiker och administratörer tvingades att ingripa. EU-kommissionens verklige fiende var inte de som försnillade pengar utan den som avslöjat oarterna. I boken ”Kamp för Europa. Bedrägerier i EU-kommissionen” KM-förlaget berättar Paul van Buitenen sin historia.

Buitenen är en holländsk revisor. Han arbetade som budgethandläggare vid Delfts Tekniska högskola. Han trivdes och hans familj levde ett tryggt, enkelt liv. Då fick han se en platsannons från EU. Han blev nyfiken. Han lockades av löneförmånerna men också av EU som idé. Han anställdes 1990 vid EU-kommissionen.

Redan skildringen av det första mötet med Bryssel avslöjar kulturkrockar. Det anspråkslösa holländska paret köper – på inrådan av en kollega - ett dyrt hus i ett bra område. Innerst inne tycker de att det är för dyrt. Men lönen är hög och skattefri . Finansieringen går att klara med de löpande inkomsterna. Husköpet avspeglar, oavsiktligt, EU-tjänstemännens sårbarhet. Vad händer om överordnade blir missnöjda och man mister jobbet? För en B-tjänsteman finns knappast någon motsvarande välbetald tjänst i hemlandet.

Buitenen möter ohederligheten - vid upphandlingar, vid kontraktskrivningar och utgiftskontroll. Bärbara datorer belastas små projekt, avskrivs som kostnader och ”privatiserades” av någon chefstjänsteman. En bagatell för kommissionen men för Buitenen är det fråga om bristfällig kontroll, i princip stöld. Han påpekar felaktigheterna för överordnade. Reaktionen: Vi ska titta närmare på det. Inget händer. Nya påpekanden: Han får etiketten besvärlig.

Hans rättspatos driver honom vidare. Han vänder sig till högre instanser och då kommer ”motattackerna”. Han ber om förflyttning. På det nya jobbet lär han känna projekten Leonardo och Sokrates. Den bristande ekonomiska kontrollen är uppenbar och de försvunna beloppen allt större. Med nytt bevismaterial går han till höga ansvariga inom kommissionen. Utan resultat. Bedrägeriroteln ULAF blir direkt ohövlig. Han kontaktar EU-parlamentet. Det finns parlamentariker som lyssnar men kraften att agera saknas. Ett brev även det med uppgifter om bedrägerier men anonymt gör stor skada.. Misstankarna riktas mot Buitenen och parlamentarikerna mister intresset för hans akter.

Revisionsrätten i Luxemburg anser han vara sista chansen. Han varnas av vänner för bestraffning men också för risken att akterna kan förstöras eller andra åtgärder för att tysta honom.

När väl handlingarna överlämnats till revisionsrätten, avstängs han från sin tjänst med halv lön. Dessutom trakasseras han.

Buitenens avslöjandena fick Santerkommissionen på fall, men själv har han inte fått upprättelse. Prodikommissionen har lovat större öppenhet och kommissionären Kinnock har till uppgift att rensa upp Efter fyra månader har inget gjorts enligt The Daily Telegraph /(27/1).

Vilka åtgärder anser då EU-vännen Buitenen måste vidtas för att rätta till problemen? EU måste bli öppnare. Det har dock hörts förr. Blir det kanske bättre med den nya kommissionen? Fyra gamla kommissionärer samt Lamy, Delors högra hand under 10 år, finns kvar, vilket Buitenen beklagar. Han är dock hoppfull. Enkla åtgärder som en starkare revisionsrätt och öppenhet skulle undanröja korruptionen. Jag tror det inte.

- ”Den europeiska drömmen rättfärdigar olagliga pengar” säger Craxi junior i The Times i försvar av sin far, Kohl och Mitterrand. Maktfilosofin ”ändamålen helgar medlen” genomsyrar EU-projektet. Att som Buitenen, en insider, avslöja vanskötsel och bedrägerier för omvärlden är förräderi mot den europeiska drömmen. Hans kamp har haft ett högt pris. Han råder inte andra att göra likadant. Därför blir också allt vid det gamla.


Början på sidan

Tillbaka till startsidan