Home - News - Anhängare - EMU-skeptiker - Utvidgning - Statsvetare- Manuel CastellsManuel Castells


"Utvidgning enda vägen för EU"
Intervju i DN 2000-06-13

EU-kommissionen i Bryssel har misslyckats med att ta sig ur den förtroendekris som den förra kommissionen förorsakade med sitt småfifflande. Och även den nya kommissionen agerar ibland med samma maktfullkomliga arrogans som den förra. Det vill säga: de tror att de kan göra i stort sett vad de vill - utan att ta något politiskt ansvar. Det förklarar den spanske sociologiprofessorn Manuel Castells i en intervju för Dagens Nyheter.
Han bor i San Francisco i USA och arbetar på Berkeleyuniversitetet.

Efter succén med sitt trebandsverk "Informationsåldern" räknas Castells som en av de främsta och mest spännande samhällsanalytikerna i dag. Han har till och med jämförts med Karl Marx och Max Weber för de vetenskapliga insatser han gjort. I den tredje delen av "Informationssamhället" - "Slutet av millenniet" - beskriver han ingående EU:s och Europas problem och möjligheter.


The Information Age trilogy
Manuel Castells New Editions of volumes I and III published 1st June 2000

Praise for the Information Age Triology "Adam Smith explained how capitalism worked and Karl Marx explained why it didn't. Now the social and economic relations of the Information Age have been captured by Manuel Castells". G. Pascal Zachary, Wall Street Journal

"The work as a whole is an extraordinary achievement. It is the most compelling attempt yet made to map the contours of the global information age". Anthony Giddens, The New Statesman

"Get a hold of Manuel Castells three-volume work, The Information Age - a must-read with its more than 1,200 pages of fact-packed, lucid prose". Jay Ogilvy, Wired

"The Information Age may be the most important analysis of the interaction between technology, economics, politics and religion ever produced". Cliff Barney, Upside

"The Information Age remains a truly stunning achievement. Castells comes as close to being our owl of Minerva (Hegel's canny philosophical spectator who "takes flight only at dusk") as we are likely to have - a scholar who, with remarkable mastery, has brought his experience over a lifetime to bear on astonishingly diversified data sets, pulling them together into a compelling account of the complex relationship between the progressive and reactionary, the globalizing and particularizing forces that are transforming our perplexing world". Benjamin Barber, Book Review, Los Angeles Times

"Not since Weber has there been such a determined and largely successful effort to bring to bear the results and analytical perspectives of all the social sciences on the evolution of society". Chris Freeman, New Political Economy

About the New Editions

Since the original publication of the three volumes, between 1996 and 1997, there has been a huge expansion in the impact of the Internet and importance of e-business and the net-economy, in addition the world has seen significant political developments and shifts in global financial power. Castells reflects on these changes in the new editions and assesses their impact for the future.

The Rise of the Network Society - second edition

Details the new social and economic developments brought by Internet and the net-economy

End of Millennium - second edition

  • Includes a revised chapter on Pacific Asia taking into account recent trends
  • Has been updated to account for developments in the European Union

The updated trilogy is a must-read for the new millennium. Castells provides an insightful guide through the ever-expanding minefield of the information revolution, exposes the forces transforming our world and points to the opportunities and threats for the future.

Manuel Castells: The Biography

"His biography is too good to be true, leaving the impression that - rather than being a Professor of Sociology at UC Berkeley, which he is - he may actually be a committee of scholars united under a pseudonym. When he writes about Paris in the fateful year of 1968, it turns out he was an assistant professor at the University of Paris at Nanterre. When he surveys with sharp acumen the collapse of the Soviet Union and the subsequent anarchy of Russia, he uses personal "field research" from places like Zelenograd, Novosibirsk and Sakhalin. His insights on Japan grow out of a guest professorship at Hitotsubashi University in 1995, while his ruminations on Europe arise from his participation in the European Commission's High Level Expert Group on the Information Society, 1995-97. Mexico he understands from "twenty-five years of personal experience," the Philippines from the life of his grandmother, who grew up there.

This is sociology as anthropology, nearly every domain lived personally, none fashioned from books and data alone".

Benjamin Barber, Los Angeles Times

Blackwell Publishers' Homepage


KOMMISSIONEN:
Förtroendet för EU-byråkraterna i Bryssel är i botten.

Folk misstänker att EU-kommissionen vill ta ifrån de enskilda medlemsländerna deras suveräna makt.

Följden av denna förtroendekris är enligt Castells att makten förskjuts från EU-kommissionen till Europeiska rådet, det vill säga till EU:s stats- och regeringschefer. Kommissionen borde nöja sig med att vara ett verktyg för medlemsstaterna. Kommissionen måste inse att den inte längre är lokomotivet i Europa, menar Castells.

IDENTITETEN:
Även om Castells är positiv till EU som samhällsprojekt är han tveksam till förslagen som ibland dyker upp att göra EU till en federation med ett gemensamt styre i Bryssel.

Han hänvisar till att den stora majoriteten av unionens medborgare inte vill ha en federation - EU bygger på medlemsnationerna, och folk känner sig i första hand som svenskar, tyskar, fransmän eller vad de nu är. Inte som européer. Ovanpå detta kan de möjligen känna en viss europeisk identitet, men denna kan inte på något sätt ersätta den nationella känslan. Castells anser att det enda sättet att uppnå större europeisk gemenskap är att steg för steg bygga ut de gemensamma institutionerna inom EU. - Europa borde skaffa sig ett gemensamt försvar. Det är också nödvändigt att satsa på de gemensamma kommunikationerna. Men kanske viktigast av allt är ett gemensamt europeiskt skolsystem, så att eleverna kan resa runt i Europa och eventuellt också arbeta i ett annat land.

UTVIDGNINGEN:
Problemet med den obefintliga europeiska identiteten kommer att öka när EU utvidgas med tolv nya medlemsstater, tror Castells. Han är också rädd för att utvidgning - på kort sikt - kan bli ett hot mot den europeiska välfärdsmodellen.

- Utvidgningen kommer att leda till problem med integrationen i Europa när folk från Östeuropa flyttar till

Västeuropa. I synnerhet Tyskland och de nordiska länderna kommer att märka av detta tydligt. Den fria rörligheten för människor som i dag finns inom EU har bara använts av några få procent av medborgarna eftersom levnadsstandarden inte skiljer sig så mycket mellan medlemsländerna. Det är de högutbildade och högavlönade som använt denna möjlighet att röra sig i Europa. Så snart de nya medlemsländerna från Central- och Östeuropa kommer in i EU kommer många att välja att flytta till Västeuropa eftersom de ekonomiska villkoren är bättre där.

- Detta kommer att skapa problem. Men Europa har inget annat val än att försöka anpassa sig till en multinationell invandring och samtidigt försöka minska de ekonomiska och sociala klyftorna inom unionen, säger han.

Han är rädd för att folk i Västeuropa - på kort sikt - får svårt att acceptera denna utveckling. Det gäller i synnerhet Sverige, Tyskland och Nederländerna eftersom dessa länder betalar betydligt mer i medlemsavgifter till EU än de får tillbaka i form av olika bidrag.

- Rent egoistiskt sett kan folk i norra Europa ha svårt att inse fördelarna med utvidgningen. Det är därför oerhört viktigt att regeringarna i dessa länder ökar informationen om de långsiktiga målen med EU. I annat fall går inte utvidgningen att genomföra, menar han. De två främsta argumenten för en utvidgning av EU är enligt Castells:

- Det är den enda vägen till ett stabilt och fredligt Europa, som minskar de ekonomiska och sociala klyftorna mellan medlemsländerna.

- Det gemensamma ansvaret för kvaliteten på luft och vatten i EU-länderna gör att vi måste samarbeta. Som en extra bonus till följd av utvidgningen och den ökade invandringen från öst till väst tror han också att barnafödande kommer att öka i EU.

- Kvinnorna i Västeuropa föder alldeles för få barn för att den åldrande befolkningen inom EU ska kunna få pensioner och vård i framtiden. Invandrade kvinnor kan bidra till att få upp födelsetalen igen.

Manuel Castells ser EU:s utvidgning som en historisk nödvändighet.

Förutsättningen för att den ska lyckas är att medborgarna accepterar ett multinationellt samhälle. Det är därför han också helt ställer sig bakom kritiken från de 14 EU-länderna mot det främlingsfientliga Frihetspartiet i Österrike under ledning av Jörg Haider.

- Det är oerhört viktigt att EU-länderna reagerar på detta nu. Det är heller ingen nackdel att kritiken riktas mot ett litet land som Österrike. Det egentliga problemet, och den stora faran, är om en liknande strömning skulle uppstå i Tyskland, säger han.

GLOBALISERINGEN:
Ökad produktivitet och en snabb övergång till den nya, Internetbaserade ekonomin anser han vara förutsättningen för att EU ska klara sig i den globala konkurrensen. Han värjer sig dock mot tanken att marknadsekonomin helt ska ta över och att de ekonomiska och sociala rättigheterna för människorna bara blir en restpost. Den lösning han skisserar är att bygga ett helt nytt europeiskt socialförsäkringssystem som omfattar alla, och inte som dagens system, som utformats för dem som är löntagare.

- Den globaliserade ekonomin gör det omöjligt att fortsätta med ett välfärdssystem som har ett fackligt löntagarperspektiv, eftersom produktionen påverkas allt mindre av nationsgränserna. Framtidens socialförsäkringssystem måste utgå från de "mänskliga rättigheterna". Vi måste kunna garantera människorna i Europa att ingen ska behöva svälta och att alla ska ha någonstans att bo. Folk ska också ha rätt till vård och utbildning.

- Länderna i Europa måste givetvis själva bestämma vem som ska ha hjälp, när den ska utgå och i vilken form. Det ekonomiska ansvaret för detta borde delas mellan staten (via budgeten), de enskilda människorna (med egna försäkringspremier) och företagen (genom sociala avgifter).

Den samhällsmodell som Castells helst skulle vilja se är en kombination av dynamiken som finns i Kalifornien i USA och det sociala ansvaret som finns i Europa.

- Många människor ser i dag med oro på hur deras regeringar arbetar för en globalisering av ekonomin utan att skydda sina medborgare mot de ekonomiska chockerna i form av ökade inkomstklyftor, fattigdom och socialt utanförskap som den kan medföra.

Castells tror dock att Europa kan skapa en solidarisk välfärdsmodell inom EU:s ram som kan överleva i den tuffa världsekonomin. - Det finns en stor politisk majoritet i Europa för att behålla den sociala välfärdsmodellen. Det som nu behövs från politikerna är konkreta förslag på alternativa vägar i den ekonomiska utvecklingen, säger Manuel Castells.


Born February 9, 1942, in Hellin, Spain.

Education University of Paris, LL.B., M.A., 1966, Ph.D., 1967.

Career University of Paris, Paris, France, assistant professor of sociology, 1967-70; Sorbonne, University of Paris, associate professor of sociology, 1970-79; University of California, Berkeley, professor of city and regional planning, 1979--; Universidad Autonoma de Madrid, joint professor of sociology and director of Institute for Sociology of New Technologies, 1989--. Visiting professor, University of Chile, 1968, 1970, 1971, and 1972, University of Montreal, 1969, University of Wisconsin- Madison, 1975 and 1977, Boston University, 1976, University of Copenhagen, 1976, University of Mexico, 1976 and 1982, University of Hong Kong, 1983, University of Southern California, Los Angeles, 1984, 1986, and 1987, National University of Singapore, 1987, and Moscow University, 1990 and 1991.

Memberships International Sociological Association (president of urban research committee, 1978-82; executive committee, 1990-94), American Planning Association, American Sociological Association.

Sidelights Sociologist Manuel Castells told CA: "My work has been concerned for the last 25 years with the processes of social transformation across cultures and countries. I have personally researched in Western Europe, the United States, Canada, Latin America, China, the Asian Pacific, and Russia, looking for an understanding of social change from the top (government policies) and from the grass roots (social movements).... My current work aims at bringing all this together in a theory of the new society that is emerging, ushered in by technological revolution and by the formation of an integrated global economy that is resisted by self-conscious cultural communities throughout the world."

A reviewer for the Times Higher Education Supplement called Castell's Informational City "a major achievement.... Although many other social scientists have been groping their way towards an understanding of the new economy and society, Castells has leap-frogged them all to produce the definitive analysis that will surely stand for years to come."

http://www.info.uta.fi/winsoc/projekti/proj3/glob_dem.htm


Början på sidan

Tillbaka till startsidan