nejtillemu.com

Agneta Dreber


Högre fastighetsavgift och förändrade ränteavdrag
Göran Persson, konsult på JKL, tidigare bland annat statsminister, Agneta Dreber och Olle Wästberg DN Debatt 2014-02-20


Agneta Dreber ny VD hos Livsmedelsföretagen (Li)
Pressmeddelande Stockholm 2001-12-21


- En svensk tvåbarnsfamilj kan spara 30.000 kronor per år till följd av prispress och ökad konkurrens om Sverige går med i EMU. Så lyder regeringens senaste argument inför folkomröstningen den 14 september.
July 23 (Reuters)


Man behöver inte göra frågan om eurons införande så stor och komplicerad. I grunden handlar det om att vi som bor, lever och arbetar i Sverige, och om att företagen, av en mängd praktiska skäl ska använda samma valuta som våra grannländer, handelspartners och konkurrenter.
Hur kan personer som hyllar marknadsekonomi, personer som Sven Hagströmer, Per-Olof Eriksson, Maud Olofsson, Rune Andersson, Birgitta Swedenborg m fl, vara emot att Sverige inför euron?
Agneta Dreber, SvD ledarsida 24/7 2003


Kost och motion är grunden för hälsan. Det är en av de lärdomar som Agneta Dreber tar med sig till jobbet som vd för Livsmedelsföretagen efter sin tid på statliga Folkhälsoinstitutet.

Och det gör henne också lämplig att företräda livsmedelsindustrin, tycker hon själv. Med sin bakgrund inom den offentliga sektorn behärskar Agneta Dreber det politiska spelet. Hon har dessutom skaffat sig ett stort nätverk som hon tror att hon kommer få nytta av på posten som vd för arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen.


Utanförskapet alltför dyrt
Göran Tunhammar, vd, Svenskt Näringsliv
Agneta Dreber, vd, Livsmedelsföretagen
Mats Hulth, vd, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare
SvD Synpunkt 2002-11-18


Man behöver inte göra frågan om eurons införande så stor och komplicerad. I grunden handlar det om att vi som bor, lever och arbetar i Sverige, och om att företagen, av en mängd praktiska skäl ska använda samma valuta som våra grannländer, handelspartners och konkurrenter.
Hur kan personer som hyllar marknadsekonomi, personer som Sven Hagströmer, Per-Olof Eriksson, Maud Olofsson, Rune Andersson, Birgitta Swedenborg m fl, vara emot att Sverige inför euron?
Agneta Dreber, SvD ledarsida 24/7 2003

Hur är det möjligt för dem som ser marknadsekonomi, frihandel, rättsstat och fri konkurrens som viktiga värden, att samtidigt vara negativa till euron i Sverige? Hur kan bedömningarna skilja sig så mycket mellan människor som i grunden har samma grundsyn på förutsättningar för ekonomisk tillväxt?

Euron måste ses som ett led i arbetet för mer marknadsekonomi och konkurrens och som en fortsättning på framgångsrikt EU-samarbete.

1. EU har skapat den gemensamma marknaden som har betytt mycket för att öka konkurrensen och avveckla gamla monopol. Därmed har tillväxten ökat i Europa. EU-kommissionen beräknar att den gemensamma marknaden har skapat 2,5 miljoner nya jobb sedan 1992.

2. Medlemskapet i den europeiska unionen har stärkt svenska medborgares ställning i förhållande till statsmakten. Rättighetsskyddet har aldrig varit särskilt starkt i Sverige, men nu har svenskar möjlighet att överklaga till EG-domstolen i Strasbourg i frågor som omfattas av det europeiska samarbetet. Europarådets konvention om de mänskliga rättigheterna har också direkt införlivats i svensk lag, och därmed getts en starkare ställning.

3. Vägen till en gemensam valuta, från beslutet i Madrid 1989 att införa en gemensam valuta till introduktionen av euromynt och sedlar 2002, har resulterat i en betydande uppstramning och sanering av samtliga medlemsländers finans- och penningpolitik. Slutresultatet är att 300 miljoner européer i dag omfattas av ett arrangemang med en gemensam, självständig centralbank som har ett tydligt prisstabilitetsmål.

4. Det europeiska samarbetet har inte bara gett stadga åt politiska processer i medlemsländerna utan kanske än mer så i de blivande EU-länderna. I början av 90-talet stod länder som tidigare lidit under kommunismen inför uppgiften att klara övergången till marknadsekonomi och att reformera ett rättsväsende och en statsapparat som impregnerats med den kommunistiska enpartistatens ideal. Därtill skulle man hantera en fruktansvärd miljöförstöring. Den gemensamma valutan bygger vidare på dessa framgångar. Den underlättar handel och ekonomiskt utbyte på den gemensamma marknaden, bidrar till ökad konkurrens och prispress, och gör det

möjligt för många små- och medelstora företag att söka sig utanför den traditionella hemmamarknaden.

Här finns en potential inte minst inom livsmedelsindustrin i Sverige som sedan inträdet i EU har ökat exporten med 157 procent.

Som medlem i eurosamarbetet kan Sverige med större tyngd också verka för att EU, tillsammans med USA, inom WTO utvecklar frihandeln i världen.

Man behöver inte göra frågan om eurons införande så stor och komplicerad. I grunden handlar det om att vi som bor, lever och arbetar i Sverige, och om att företagen, av en mängd praktiska skäl ska använda samma valuta som våra grannländer, handelspartners och konkurrenter.

Vad gäller strävan efter prisstabilitet skiljer sig ju inte den europeiska centralbanken nämnvärt från den svenska riksbanken och då blir valet mycket enkelt. Självklart ska även vi införa euron!

Full text


July 23 (Reuters) - En svensk tvåbarnsfamilj kan spara 30.000 kronor per år till följd av prispress och ökad konkurrens om Sverige går med i EMU. Så lyder regeringens senaste argument inför folkomröstningen den 14 september.

"Det sägs att det kommer att bli dyrare om vi går med i EMU, men det är precis tvärtom", sade jordbruksminister Ann-Christin Nyqvist i samband med att rapporten 'Euron och Priserna' presenterades på onsdagen. Enligt rapporten ligger svenska konsumentpriser 20 procent över EU-genomsnittet, vilket motsvarar uppemot 70.000 kronor per år för en två-barnsfamilj.

Nyqvist spår att en övergång till euron skulle leda till mer handel och därmed ökad konkurrens och större prismedvetenhet. Det, tror hon, skulle kunna halvera den svenska prisskillnaden gentemot EU, med en besparing av 30.000 kronor per år som följd för en tvåbarnsfamilj.

"Euron fungerar som ett smörjmedel och en byggsten som ger oss möjlighet till avsevärt ökad handel och konkurrens", sade hon.

Nyqvist får genast mothugg från nej-organisationen "Medborgare mot EMU", vars kampanjchef Erik Lakomaa anser att besparingsberäkningarna är ett billigt trick.

"Siffran låter vid en första reflektion helt vansinnig. Det är ett antagande som saknar empiriskt stöd. Hittills har man inte sett någon priskonvergens mellan EMU-länderna", säger Lakomaa.

Enligt Lakomaa är det hela ett desperat utspel från ja-sidan.

"Det är ohederligt att komma med påståenden om 100.000 nya jobb och om besparingar om 30.000 kronor per år. Jag tror inte att folk går på det."

Svensk Handel förordar ett inträde i valutaunionen.

En gemensam valuta bidrar till ökad stabilitet, vilket är en fördel bland annat för handelns företag. Konkurrensen ökar vilket gagnar konsumenterna och Sverige som helhet. Sveriges inflytande inom EU ökar om vi deltar i detta viktiga samarbete. Om Sverige väljer att gå med i valutaunionen kommer Svensk Handel att bidra till att utbytet kan genomföras på ett smidigt och säkert sätt.
http://www.svenskhandel.se/detail.asp?Area=Euro&Category=Rapporter&Article=2690

Euron - bra för konsument och handel
Dagens Handel 2003-07-11

- En förstärkt köpkraft och levnadsstandard ligger alltid i handelns intresse, säger Dag Klackenberg.

Konsumenterna tjänar på euron i form av bättre boräntor, priser och reallöner.

Det framgår av en ny rapport från Jordbruksdepartementet som konsumentminister Ann-Christin Nykvist presenterade vid ett seminarium som Svensk Handel och Sveriges Hotell & Restaurangföretagare, SHR, arrangerade under politikerveckan i Visby på fredagen.

- Det är oerhört viktigt och glädjande att regeringen och konsumentminister Ann-Christin Nykvist visar hur värdefull en övergång till euro skulle bli för konsumenterna, säger Svensk Handels VD Dag Klackenberg i en kommentar.

http://www.dagenshandel.se/otw/dh.nsf/0/9F740F5F4D1340B5C1256D60003522EB?opendocument


Agneta Dreber ny VD hos Livsmedelsföretagen (Li)
Pressmeddelande Stockholm 2001-12-21

Livsmedelsföretagen har utsett Agneta Dreber till ny vd för Livsmedelsföretagen (Li) från den 1 juli 2002 ... mer

Livsmedelsföretagen länkar till CIAA
The C IAA is the voice of the European food and drink producers, first industrial sector, a major employer and exporter in the European Union. The CIAA represents the interests of the European food and drink industry towards European and International Institutions, to contribute to the development of a European and international regulatory and economic framework addressing industry's competitiveness, food quality and safety, consumer protection and respect for the environment.


Fler Ja-sägare

Början på sidan

Tillbaka till startsidan