Home - News - Anhängare - EMU-skeptiker - - -Ur ”EU riskerar att förlamas”
Erik Berglöf, chef för Östekonomiska institutet, på DN Debatt 2000-11-24

EU:s beslutsprocess ska reformeras. Olika förslag har lagts fram. Skälet är att unionen annars inte kommer att fungera efter den förestående utvidgningen. En europeisk forskargrupp har studerat de olika reformförslagen. Resultatet är alarmerande. Med några förslag minskar möjligheterna att nå beslut med 90 procent. Italiens förslag undviker ett dödläge, men även där halveras effektiviteten. Ett förslag finns dock som räddar EU:s beslutsförmåga.

DET ÄR BARA ett förslag som bibehåller effektiviteten vid en full östutvidgning. Den så kallade dubbla enkla majoritetsregeln fördelar en röst till varje land och sedan resten av rösterna enligt befolkning. Denna regel förbättrar t o m effektiviteten i förhållande till dagsläget. Den har också den fördelen att sannolikheten för att förslag går igenom förblir konstant när antalet medlemsstater ökar. En sådan regel skulle därför förmodligen vara länge.

Legitimiteten hos beslutsprocessen bestäms av att EU faktiskt är både en union av folk och en union av stater. (Samma princip som gjort det amerikanska presidentvalet till en så utdragen historia.) Om EU bara vore en av dessa saker, hade legitimitet varit relativt enkelt att utvärdera - en-person-en-röst (proportionalitet) alternativt ett-land-en-röst (mellanstatlighet). Den omviktning av rösterna i ministerrådet till förmån för större stater som nu diskuteras stärker unionens legitimitet i den första dimensionen, men försvagar den i den andra. Den "dubbla enkla majoritetsprincipen" löser på ett elegant sätt detta dilemma genom att låta maktfördelningen expandera i de två dimensionerna samtidigt.Nice

Hela artikeln

Början på sidan

Tillbaka till startsidan