Rolf Englund IntCom internetional

nejtillemu.com

Fackliga EU-kritiker


Socialdemokratiska EU-kritiker


Fackliga EU-kritiker:”Debatten har avstannat men vi gör vad vi kan”
SvD Näringsliv 2000-03-09, utdrag

Med ytterst begränsade resurser försöker Fackliga EU-kritiker påverka EMU-debatten utanför och inom de fackliga organisationerna. Organisationen, som är partipolitiskt obunden, säger tvär-nej till en EMU-anslutning. Men medlemmarna, huvudsakligen från LO och TCO är ytterst få - några hundra.

- Vi gör vad vi kan. Dessutom bygger vi upp organisationen inför en eventuell kampanjsituation, säger Helena Johanson, ordförande för Fackliga EU-kritiker och vice ordförande i TCO-förbundet Vårdförbundet.

Det är ur ett fackligt perspektiv som ställningstagandet mot EMU tagits. Buffertfonder är, enligt Fackliga EU-kritiker, otillräcklig stötdämpare när den svenska växelkursen försvinner.
Om Sverige får gemensam valuta med övriga EMU-länder - som sinsemellan är mycket olika - blir de anställda och villkoren på arbetsmarknaden regulatorn vid allvarliga störningar som drabbar enbart Sverige, hävdar organisationen.

- Kraven på ökad flexibilitet ökar. Därmed finns det stor risk att kollektivavtalen utarmas på sikt,säger Helena Johanson.

I ett fackligt perspektiv finns det inga argument för en EMU-anslutning, konstaterar hon.
- Att fackförbund som Metall och andra tagit så tydlig ställning för är obegripligt för mig. De hävdar att Sveriges inflytande ökar. Men det anser vi är felaktigt, säger Helena Johanson.

Förutom Metall är det några få fackförbund som sagt ja till en EMU-anslutning. Ytterst få, däribland LO-förbundet Transport, har sagt nej.

Clas Linder är förbundets kassör och styrelseledamot i Fackliga EU-kritiker.

Argumentationen för ett ja är mycket svag, anser han.
- De fackliga företrädare som är för en EMU-anslutning talar om att villkor måste uppfyllas för ett ja. Är inte villkoren uppfyllda är det väl bättre att säga nej. Vem köper medvetet en bil med defekter utan att kräva att de åtgärdas före köpet?, säger han.

Fackliga EU-kritiker bildades inför folkomröstningen till EU. När svenska folket röstade, ombildades organisationen till att främst inrikta sig på ett nej till EMU.


Fackliga röster för Europa, Ordförande Stefan Löfven

Anders Ferm - Leif Pagrotsky

Början på sidan

Tillbaka till startsidan