Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Medborgare mot EMU - Junilistan
S-nätverket folkomröstning.nuMats Kinnwall


Ekonomer om EMU
Lars Wohlin Stefan Fölster Mats Kinnwall Lars Svensson Nils Lundgren
Affärsvärlden 2002-10-02

EMU är, har varit och kommer att förbli i första hand ett politiskt projekt
Mats Kinnwall
fil dr och chef för internationell analys, Handelsbanken Markets
Dagens Industri 2002-02-11


EMU är, har varit och kommer att förbli i första hand ett politiskt projekt
Mats Kinnwall
fil dr och chef för internationell analys, Handelsbanken Markets
Dagens Industri 2002-02-11

Den rimliga slutsatsen av de senaste årens erfarenheter är ändå att det inte spelar någon större roll för den ekonomiska utvecklingen på längre sikt om Sverige är med i EMU eller inte.

Det finns över huvud taget inga övertygande argument för att valet av penningpolitiska regim i allmänhet, och valutakurssystem i synnerhet, skulle ha en avgörande betydelse för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen.

Det är därför som EMU är, har varit och kommer att förbli i första hand ett politiskt projekt.

Det vore därför också att föredra att debatten om Sveriges förhållande till EMU, inför en eventuell folkomröstning, bedrevs i första hand med politiska snarare än ekonomiska argument.


Eva Srejber, vice riksbankschef, 2002-02-11
Det finns både för- och nackdelar med att stå utanför.
Frågan avgörs emellertid inte enbart av ekonomiska argument, snarare handlar det om politiska.
Det är viktigt att komma ihåg.Början på sidan

Tillbaka till startsidan