Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Den bästa EMU-bokenHenri Lepage


Fortress Europe
Why customs unions lead to economic decline
by Henri Lepage

From The European Journal

Vilket EU vill vi ha?
Margit Gennser i Timbros Smedjan 2001-04-05


I dag kapitalism? (Lepage)
Ur Timbro Idag 5-00

För tjugo år sedan, 1980, publicerade Timbro boken I morgon kapitalism av den franske samhällsdebattören Henri Lepage. Den blev bokstavligen utgångspunkten för vads om kom att kallas den nyliberala rörelsen, genom att introducera begreppet nyliberalism i den svenska debatten.

För att uppmärksamma 20-årsjubiléet av I morgon kapitalism och presentera Stat, individ & marknad bjöds Henri Lepage in för att tala om vad som har hänt i samhället och på universiteten sedan 1980 då Lepages bok kom ut.

I det svenska förordet till I morgon kapitalism skrev professor Erik Dahmén:

"Budskapet är ganska entydigt: kapitalismen med sin marknadshushållning har länge fått skulden för mycket som den inte är skyldig till. Den är inte dödsdömd. Den kan räddas, om viljan finns. Lepages arbete innehåller en fyllig skildring av i betydande delar nya tankar inom en nationalekonomi som mycket mera än tidigare blivit sammanvävd med andra samhällsvetenskaper."

Tidigare i höst publicerade Timbro Stat, individ och marknad - sex skolor i samtida samhällsfilosofi, redigerad av Johan Norberg. I denna antologi av sex svenska ekonomer och samhällsvetare presenteras dagsläget inom de skolor som Lepage beskrev 1980.

Antologin introducerar sex av de viktigaste liberala tankeströmningarna: chicagoskolan, public choice, den nya institutionella ekonomin, österrikiska skolan, rättighetsliberalismen och neo-aristotelianismen. Gemensamt för de olika perspektiven är den återupprättelse de ger idén om frivilligt samarbete.

Ett samhälle behöver inte hållas ihop med politiskt tvång och centraliserade beslut tvärtom är gemensamma överenskommelser och egenintresse ofta betydligt bättre och effektivare för att organisera tillvaron.

http://www.timbro.se/timbrowebb/00-05.pdf


Tomorrow, Capitalism, by Henri Lepage (La Salle, Ill.: Open Court, 1982).
An exciting introduction to the new political economy; Lepage provides a very readable introduction to the economics of property rights, public choice economics, the "new economic history," resource economics, and more.


Början på sidan

Tillbaka till startsidan