Medborgare Mot EMU  


Krister Ljungqvist

Carmeda AB

Det finns flera anledningar till att jag är motståndare till medlemskap i EMU. Många av dem har redan vältaligt framförts av andra personer. De för mig viktigaste anledningarna är att en nation som är med i en gemensam penningpolitik, inte kan bibehålla sin politiska självständighet

att vi som liten nation tvingas leva med spelregler som sätts upp i Bryssel, samtidigt som de stora nationerna kommer att ändra spelreglerna så att det passar dem. (Kan någon föreställa sig att ex.vis Frankrike skulle acceptera ett beslut som går mot dess intressen?)

att Sverige dras med i de potentiellt långdragna problem som bl.a. tynger den tyska ekonomin

att som VD i ett medelstort högteknologiskt företag ser jag inga som helst ekonomiska eller praktiska fördelar med medlemsskap att frågan om växlingskostnader i det fall Sverige står utanför, är så obetydlig att den egentligen är irrelevant.