Medborgare Mot EMU  


Medborgare mot EMU var den borgerliga nätverksorganisationen på Nej-sidan i folkomröstningen år 2003.


Material - Kontakt

Om Medborgare mot EMU hos
Wikipedia

Aktiva under kampanjen var

Margit Gennser, ordförande

Staffan Ahlberg

Rune Andersson

Sven Bergström

Gunnar M Carlsson

Rolf Englund

Björn von der Esch

Per-Olof Eriksson

Sture Eskilsson

Sven Hagströmer

Tom Heyman

Jesper Katz

Erik Lakomaa

Hans Lindqvist

Krister Ljungqvist

Birgitta Swedenborg

Mattias Svensson

Dag Tigerschiöld

Viveka och Kurt Wickman

Leif Widén

Lars Wohlin

     

Den aktuella debatten om EMU återspeglas bl a hos nejtillemu.com