Medborgare Mot EMU  


Dag Tigerschiöld


Motståndet ökar mot EMU-medlemskap
Nu ansluter sig finansmannen Dag Tigerschiöld till
organisationen "Medborgare mot EMU".
Affärsvärlden 28/11 2002

- Skälen att avskaffa den svenska kronan har aldrig varit svagare, säger Dag Tigerschiöld i veckans nummer av Affärsvärlden.

- Att vi står utanför EMU är väldigt viktigt för den miljö som den svenska industrin ska arbeta i, säger Dag Tigerschiöld. Jag har arbetat med valuta-, penning- och aktiemarknaden under många år och har sett hur valutachocker och realräntespikar slår ut företag.

Dag Tigerschiöld sällar sig till raden av näringslivsprofiler som tidigare tagit ställning mot EMU, till exempel Rune Andersson, P-O Eriksson och Sven Hagströmer. Precis som dessa anser Dag Tigerschiöld att det är ja-sidans sak att bevisa att ett EMU-medlemskap är en fördel för oss.

- Om vi står utanför EMU kan vi ligga under den europeiska räntan när vi har strukturproblem, eftersom vi ändå har ett så lågt inflationstryck. Är vi med har vi inte det alternativet. Kan vi inte sänka våra egna räntor utan i stället måste parera genom att sänka lönerna, så som Sverige fick göra i krisen 1929-30, då kommer det att göra ont i folks plånböcker.

Dag Tigerschiöld var skeptisk redan till EU-tanken och säger att det inte är »självklart« att det är just med Europa Sverige ska länkas samman.

- Jag vill att Sverige ska vara kopplat till länder där man har samma syn på hur företag ska drivas och åt vilket håll man vill att företagen ska växa. Det är naturligare att vi har en gemenskap vad gäller arbetsmarknad, riskkapitalmarknad och industriellt samarbete med USA, Kanada, England, Irland och Skandinavien än ett utbyggt Europa.


Fler företagare mot EMU