Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Den bästa EMU-bokenTidsplan

"Perssons tidtabell för EMU håller inte"
Klas Eklund i intervju av Johan Schück
DN 2002-02-13

I en DN-intervju för en månad sedan presenterade Göran Persson sin plan för svensk övergång till euro. Han såg framför sig en folkomröstning i mars 2003 och, om det blir ja-majoritet, ett riksdagsbeslut om EMU-medlemskap i december samma år. Därefter, i februari 2004, skulle Sverige ansöka om medlemskap och kronan anslutas till valutasamarbetet i ERM2, vilket innebär en direkt knytning till euron.

Den 1 januari 2005 skulle det svenska EMU-inträdet bli verklighet, enligt Göran Persson. Ett år senare, 1 januari 2006, blev det sedan dags att införa euron i form av sedlar och mynt även i Sverige. Grundlagen skulle kunna ändras i efterhand, först genom ett beslut på våren 2006 och sedan ett andra beslut efter riksdagsvalet på hösten samma år.

Men den här uppläggningen håller inte riktigt, anser SEB:s chefekonom Klas Eklund som tillsammans med EMU-samordnaren Ingela Georgii-Hemming har presenterat en vitbok i frågan. Deras främsta invändning är att anslutningen av kronan till ERM2 måste komma tidigare, eftersom Sverige annars inte anses uppfylla inträdeskraven till valutaunionen.

- Grundregeln är att man måste ha haft sin valuta ansluten i minst två år. Vid utvärderingen av Finlands och Italiens ansökningar hade marken och liran varit med ett halvår för kort tid, vilket godtogs. Men med Perssons tidtabell handlar det endast om två månaders anslutning för kronan, innan Sverige ska bedömas av EU-kommissionen och Europeiska centralbanken, förklarar Klas Eklund.

Så kort tid räcker knappast, eftersom beslutet kan bli prejudicerande för de tio kandidatländer som nu förhandlar om EU-inträde, framhåller han. Därför bör Sverige se till ansluta kronan till ERM2 snarast möjligt efter en ja-seger i folkomröstningen, det vill säga i juni nästa år. Likaså bör ett förslag om grundlagsändring läggas fram redan på hösten 2003.

I så fall bör Sverige kunna komma med i EMU redan till nyåret 2005, hävdar SEB-ekonomerna. Annars får man räkna med ett eller två års fördröjning av det beslut som nästan säkert måste komma. Men Klas Eklund ser problem med övergången:

- Det blir ett knepigt mellansteg när kronan är ansluten till ERM2 och jag förstår det svenska intresset av en kort övergångsperiod.

Riksbanken måste då i första hand försvara kronkursen och inget är ännu sagt om vem som ska sköta inflationsbekämpningen. Här återstår mycket att reda ut, betonar han.

Full textBörjan på sidan

Tillbaka till startsidan