nejtillemu.com


Urban Bäckström


Innan han blev riksbankschef var han statssekreterare åt
bankminister Bo Lundgren i Bildt/Wibble-regeringen 1992
och mer om Urban Bäckström

Bo Lundgren: Det finns inget bunkergäng!


Kjell-Olof Feldt

Med facit i hand kan han också se vissa felbedömningar under den ekonomiska krisen. Han har funderat på hur han skulle ha gjort själv som finansminister men är osäker på om han hade handlat annorlunda.
- Kraften i den ekonomiska nedgången och de offentliga finansernas sårbarhet underskattades. Kronan skulle ha släppts tidigare efter andra krispaketet 1992 och räntorna sänkts snabbare.
Carl B Hamilton i intervju i DN 98-05-12, sid A 10Personalen fördubblades samtidigt som förlusterna rusade i höjden. Vd:ns ersättning fördubblades trots att bolaget var på väg mot konkurs.
Det är bara en detalj i Riksbankens urusla affärer i de två bolagen Pengar i Sverige AB och Svensk Kontantförsörjning.

DN 27/6 2003

Riksbankens satsning på att bolagisera kontanthanteringen har blivit ett fiasko. Som DN tidigare berättat har det kostat skattebetalarna åtskilliga hundratals miljoner. De ansvariga har haft dålig kontroll på kostnaderna som tillåtits rusa i väg samtidigt som intäkterna uteblivit. Bankledningen har också under en längre tid haft riksdagens revisorer flåsande i nacken och de har vid flera tillfällen utdelat svidande kritik mot både bankens egen verksamhet och misskötseln av de helägda bolagen.


Går vi in på för svag nivå får vi en bra boom ett par år, sedan blir det inflation med krav på åtgärder.
Blir kursen för hög blir det högre arbetslöshet, och då måste ekonomin stimuleras.

Urban Bäckström, Kristianstadsbladet 13/6 2003

Ett av de starkaste argumenten för ja-sidan har handlat om räntenivåerna i EMU-länderna kontra Sverige. Flera företrädare har hävdat att räntan kommer att sänkas ifall Sverige går med i EMU, valutasamarbetet som leder till att euron införs som betalningsmedel.

Men det är ett påstående som Urban Bäckström inte skriver under på.
– Räntan i EMU-länderna kommer ibland att vara högre, ibland lägre, än i de övriga länderna. Det beror helt och hållet på konjunkturerna och hur politiken är upplagd. Glöm ränteargumentet, vädjar han till debattörerna och manar i stället till en högre nivå på debatten.

– Det är viktigt att frågan om EMU blir mer intellektualiserad, säger han, samtidigt som han uppger sig ha förståelse för att folkhemsargumenten är de som lättast går hem.

Han tycker vi ska gå med. För att kunna påverka och få inflytande.
– När Sverige var ordförandeland var jag själv med om att jag och Bosse Ringholm blev utslängda från ett möte när de andra länderna skulle diskutera EMU-politiken.

Den forne riksbankschefen menar att det finns främst tre argument för och emot euron:
De samhällsekonomiska effekterna – där ett ja leder till en rörligare marknad med mer konkurrens och det blir lättare för små och medelstora företag att exportera.

Stabiliseringspolitiska effekter. Vilket är något av stötestenen i frågan. För ett ja leder till att vi tappar ett av två instrument för att bedriva egna åtgärder och kunna dämpa konjunktursvängningarna.

De politiska aspekterna. Idag är tolv länder med, flera är på gång och det svenska inflytandet ökar om vi går med.
– Samtidigt kommer besluten att fattas längre bort än i Stockholm. Jag har stor respekt för det argumentet, samtidigt är det många som anser att Stockholm också ligger långt bort från vissa delar av landet.

När det gäller de ekonomiska argumenten har flera hävdat att Sverige klarar sig inte utan en egen penningpolitik och en flytande kronkurs. Samtidigt hävdar vi från ja-sidan att det skapas en långsiktigt stabil finanspolitik och att kronan kan vara en källa för störningar, bli utsatt för valutaspekulation och så vidare.

En av de viktigaste frågorna blir däremot till vilken nivå den svenska kronan kommer att knytas vid ett medlemskap.
– Går vi in på för svag nivå får vi en bra boom ett par år, sedan blir det inflation med krav på åtgärder. Blir kursen för hög blir det högre arbetslöshet, och då måste ekonomin stimuleras.

Början på sidan


"Dennis och Wohlin överdriver Riksbankens betydelse"
Urban Bäckström
DN Debatt 8/12 2002

Stabiliseringspolitiken har kommit i fokus i EMU-debatten den senaste tiden. Inte minst mina företrädare på posten som riksbankschef, Lars Wohlin och Bengt Dennis, har bidragit till att lyfta fram riskerna med att överge dagens ordning med rörlig växelkurs och Riksbanken som mer direkt ansvarar för stabiliteten i ekonomin.

Det är bra att dessa frågor diskuteras, men jag delar emellertid inte Dennis och Wohlins pessimistiska syn när det gäller möjligheterna att etablera former för den nationella stabiliseringspolitiken vid ett eventuellt EMU-deltagande. Jag tycker att de överdriver Riksbankens betydelse för de gångna årens ekonomiska utveckling.

Jag tror att om den politiska viljan finns går det att precis som för penningpolitiken skapa en väl fungerande ordning också för finanspolitiken och den nationella stabiliseringspolitiken. Det gör det också enklare för mig att ha en positiv inställning till ett svenskt deltagande i EMU.

RE: Det borde vara svårt för honom, enär riksbankens nuvarande ledning
ännu inte har uttryckt någon åsikt om huruvida de har en negativ eller positiv inställning
till ett svenskt deltagande i EMU.
Vad jag förstår överskrider han sina befogenheter, vilket garanterar honom ett bra
reträttjobb nu när han snart är arbetslös.

Eva Srejber, vice riksbankschef, 2002-02-11
En centralbank bör därför, enligt min mening, inte delta i något som
kan uppfattas som kampanjliknande uttalanden.

Det finns viss risk för att till exempel pris- och löneutvecklingen i små medlemsländer som Sverige ibland avviker från den genomsnittliga nivån i valutaunionen. Detta kan inträffa om till exempel pris- och lönesättare blir mindre återhållsamma när de inte längre behöver befara att höga pris- och löneökningar leder till höjda räntor.

För att minska den risken tror jag att finanspolitiken, som övertar ansvaret för den nationella stabiliseringspolitiken vid ett EMU-medlemskap, skulle kunna fungera som ett bra komplement till den europeiska penningpolitiken. För att det ska fungera är det enligt min mening nödvändigt att skapa ett trovärdigt ramverk för finanspolitiken som kan fungera på ett liknande sätt som för penningpolitiken.

Det är dags att till fullo dra de ekonomisk-politiska slutsatserna av erfarenheterna från den svenska bankkrisen.

RE: Vilka slutsatser skall dras?

Full text

Riksbankens m fl remissvar på betänkandet
”Stabiliseringspolitik i valutaunionen” (SOU 2002:16)

"Jag har aldrig tidigare upplevt manipulation, mörkande och 'låtsaspolitik' som i fråga om Sveriges relationer till EU"
Villy BergströmDN 2002-11-05

"Jag vågade inte säga vad jag trodde"
På morgonen den 19 november 1992 satt Villy Bergström, då LO-ekonom, och funderade på hur han skulle ducka för tv-teamets frågor om att kronan skulle släppas fri.
DN Ekonomi 19/11 2002


Början på sidan

Tillbaka till startsidan