nejtillemu.com


Search the site with Google:

Starta här nya Index under arbete


A - Ö hos Internetional.se

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Snabbkurs - de viktigaste argumenten om EMU


A

acquis communautaire

Albanien

Almedalen

Amsterdam

Arbetskraftsinvandring

Argentina

Avgiften till EU

EU 2004-kommittén

ABB

acquis communautaire

Aftonbladet

Albanien

Ahlenius, Inga-Britt

Ahlmark, Lars

Allians för Sverige

Allt var fel från början

Almedalen 2003

Ambrose Evans-Pritchard

Anarkister för EMU

Andersson, Dan

Andersson, Rune

Andersson, Sten

Andreasen, Marta

Appelgren, Jörgen

Arbetet

Arbetskraftsinvandring

Argentina

Arosenius, Carl-Henrik

Ash, Timothy Gordon

Avgiften till EU

Kristina Axén Olin
Aznar, Spanish Prime Minister Jose Maria

B

Baker, Gerard

Baltikum

Barnevik, Percy

Barometern

Barroso, José Manuel

Batra, Anna Kinberg

Belgien

Bergström, Hans

Bergström, Sven

Bergström, Villy

Bergqvist,Robert

Berlusconi, Silvio

Bernitz, Ulf

Bildt, Carl

Blair, Tony

Blomström, Magnus

Brentlin, Rola internationell sekreterare i Muf

Bohlin, Britt

Bolkestein, Frits

Borg, Anders

Borås Tidning

Brave, defence of the Euro

Brave, defence of the Pound

Brandförsäkringsargumentet

Buffertfonder
- utredningen
- Nils Lundgrens särskilda yttrande

"Bunkergänget"
Böcker om EMU

Brittan, Samuel

Broch, Lave K.

Brown, Gordon

The Bruges Group

Heinrich Brûning

Buchanan, James M.

Bunkergänget

van Buitenen, Paul

Burenstam-Linder, Staffan

Bäckström, Urban

C

Union Charter 'threat to sovereignty'
Winston Churchill, 1940: "We shall fight on the beaches."
CDU: Zehn gute Gründe für die Euro-Währung
Callans, Arvid

Calmfors, Lars

Camilla Sköld Jansson

Carlén, Stefan

Carlqvist, Knut

Carlsson, Gunilla
Castells, Manuel
Cederschiöld, Charlotte
Centerpartiet
Center-Nej till EMU
Union Charter 'threat to sovereignty'
Elisabeth Crona om folkomsöstningen 1994
Czech Republic
Jean-Pierre Chevenement
Chirac, Jacques
Winston Churchill, 1940: "We shall fight on the beaches."
"CIA"
Citat, av socialister, om EU och EMU - ganska roligt

Adam Cwejman

Cohn-Bendit, Daniel

Connolly, Bernard
Conquest, Robert
Contra
Corren
Crédit Lyonnais
Cresson, Edith

Cypern

D

Dagens Nyheter
Dagens Industri
Dala-Demokraten
Dahl, Birgitta
Dahlerup, Drude
Dahlsson, Henrik
Ulf Dahlsten
Frank Dahlgaard, medlem af Folketinget, journalist, cand. polit.
Danmark
Danell, Georg
Davies, Glyn
de Gaulle, Charles- se också Frankrike
d’Estaing, Giscard
de Vylder, Stefan
Delors, Jacques
Dennis, Bengt
Diamantopoulou, Anna - om full syssel sättning inom Europeiska unionen
Diamantopoulou, Anna - om att Sverige kan säga nej till EMU
Dinkelspiel, Ulf
Danmark
Demografi i EU:s delstater
De Gaulle, Charles, general
Diamantopoulou, Anna - om full syssel sättning inom Europeiska unionen
Diamantopoulou, Anna - om att Sverige kan säga nej till EMU
Dollarberoende
Drugs - Narkotika
Douglas, Gustaf
Dreber, Agneta
Duisenberg, Wim
Dunn, Robert

E

EUR/SEK

ECB - Europeiska centralbanken

ECB President Trichet
EU-valet 2004

EU-valet 2009

England (UK)

European Economic Area ("EES")

Eurobonds

Euron

Friedrich-Ebert-Stiftung

ECB europeiska centralbanken

The Economist

Birgitta Ed

Edin, Per-Olof

Ehnmark, Anders

Ehrenberg, Johan

EIB - European Investment Bank

Ek, Lena

Eklund, Klas

Nu står vi inför uppgiften att bygga en Kapitalism 4.0
Klas Eklund, 2012

"Ekonomeliten"

Ekonomiska rådet

Anna Ekström (Saco)

Eliasch, Johan

Emilsson, Peje

England

Englund, Rolf

Eriksson, Per-Olof

Ericsson, Ulla

von der Esch, Björn

Eskilsson, Sture

d’Estaing, Giscard

Estland

The European Constitutional Group

euobserver.com

Euron
Europafokus

Ever closer union


Expressen

F

Fackliga EU-kritiker

Fackliga röster för Europa

Fackliga röster för Europa, men mot EMU

Bijan Fahimi

Fantomen i kamp för Kronans Kavaljerer mot Rundhuvudena

Federalism, statsvetare om

- Federalism, nejtillemu.com om

Feldt, Kjell-Olof

Feldstein, Martin

Ferm, Anders

FIEF - Fackföreningsrörelsens
Institut för Ekonomisk Forskning


Finanstidningen

Fischer, Joschka

Fischer, Tomas

Flaggan - The EU flag

Flam, Harry

Folkomröstningen om EMU 2003

Folkomröstning

1994 års kampanj inför folkomröstningen om EU

Folkpartiet
- Liberala Ungdomsförbundet

Frankrike

Freden - EMU som fredsprojekt

Free Lunch?
Men på vilket sätt drabbas skattebetalarna av centralbankernas kapitalförluster?
Det måste vara väldigt kännbart eftersom det enligt Calmfors riskerar att leda till en politisk reaktion som avskaffar euron. Så vitt jag kan förstå innebär en kapitalförlust endast indirekta effekter på centralbankerna och mycket utspädda effekter på skattebetalarna.

Danne Nordling, 5 augusti 2012

Milton Friedman

Frihetsfronten

Hubert Fromlet

Jonas Frycklund

Inga-Kari Fryklund

Färm, Göran

Fölster, Stefan

Försvars- och utrikespolitik

G

Per Gahrton

Gennser, Margit

George, Eddie. Sir, Bank of England Governor

Goldmann, Kjell

Gernandt, Johan

González, Felipe

Gottfries, Nils

Gramm, Phil

Greider, Göran

Grekland

Grundlagen och dess olagliga ändring

Gustafsson, Agne

Gustavsson, Rolf

Gustavsson, Sverker

Gür, Thomas

Gyll, Sören

Gyllenhammar, Pehr G

Göteborgs-Posten

H


Hagen, Jürgen von

Håkan Hagwall

Sven Hagströmer

Hague, William

Hakelius, Johan

Hallengren, Lena

Hallgren, Mats
Hallvarsson & Halvarsson AB
Hamilton, Carl A (krönikör i Aftonbladet)

Hamilton, Carl B (Anne Wibbles statssekreterare)

Hammarström, Matz

Handel

Handelsanställdas Förbund

Hatt, Anna-Karin

Holy Roman Empire, The

Hannan, Daniel

Harris, Lord of High Cross (Independent)
- Founder of IEA

Hedlund, Stefan

Hedvall, Barbro

Hegeland, Hugo

Heikensten, Lars

Hellgren, Claes

Hedlund, Stefan

Magnus Henrekson

Herin, Jan

Heyman, Tom

Holland

Holmlund, Bertil

Holy Roman Empire, The

Howe, Lord

Hugh, Edward, Spain Economy Watch

Hurd, Douglas

Hökmark, Gunnar

Hägglund, Göran

I

IEA

IGC

Schwartz, Pedro (IEA)

Internationalstaten, uttryck myntat av Rolf Englund 2000-05-19, under lyssnande på Helle Klein (s) i Studio Ett, P1, talandes om att EMU var så bra för att nationalstaten kunde inte längre möta den globabla kapitalismen, typ.
Att bilda Euroland, och låta Sverige bli en delstat, likt Kosovo i den ekonomiska, politiska och monetära unionen Jugoslavien, är således att ersätta nationalstaten med Internationalstaten. Man anar vad nationalsången kommer att heta - och hur den kommer att låta.
Irland
Isaksson, Anders
Issing, Otmar
Italien

Irland

Italien

J

Ja-sägare

Jordbruk

Camilla Sköld Jansson

Ja-sägare

Jakobsson, Ulf

Jarl, Fredrik

Jochnick, Robert af :

Annie Johansson

Gunnar Johansson (styrelseordförande Persson Invest) -

Johansson, Kurt Ove

Johansson, Mats

Johansson,Niklas

Johansson, Sten, FIEF - Fackföreningsrörelsens
Institut för Ekonomisk Forskning


Jonung, Lars

Jospin, Lionel

Juholt och socialdemokraterna

Jörgensen, Christer

K

Kaletsky, Anatole

Nu står vi inför uppgiften att bygga en Kapitalism 4.0
Klas Eklund, 2012

KALE - Kristdemokrater för en alternativ Europapolitik
Kaliningrad
Kanada
Karaveli, Magnus
Bengt Karlöf
Karlsson, Arne
Karlsson, Ingmar
Karlsson, Nils
Katz, Jesper
Kinnwall, Mats
Kissinger, Henry
Klaus, Vaclav
Knytkursen
Kommunalarbetareförbundet
- Lillemor Arvidsson sade överraskande ja inför folkomröstingen 1994
Konstitutionella frågor
Kontinentalskeptiker
Konsumentprisnivåer i Sverige jämfört med övriga medlemsstater i EU
Konventet
Kohl, Helmut f.d.
Kotlikoff, Laurence J.
Kroatien
Krugman, Paul
Kvist, Kenneth


L

La Malfa, Giorgio

Laffer, Arthur B.
Lakomaa, Erik
Lamont, Norman
Larsson, Allan
Larsson, Håkan
Larsson, Janerik
Laeken

Latvia

Leijonborg, Lars

Leviathan

Lissabon

Leijonhufvud, Sigfrid
Lender of last resort
Lepage, Henri

Lettland
- Lettland, old

Lewin, Leif

Liberala Ungdomsförbundet

Lidbom, Carl

Lifvendahl, Tove
Lindbeck, Assar

Lindh, Anna

Linder, PJ Anders
Lindsey, Lawrence

Lindsö, Ebba

Lindqvist, Hans

Lindqvist, Herman

Litauen
Littorin, Sven-Otto
Ljungberg, Jonas
LO

LO-Tidningen

LRF
Lord Harris of High Cross (Independent)
- Founder also of
IEA

Lund, Gunnar

Lundgren, Bo

Lundgren, Gustaf

Lundgren, Nils

Lybeck, Johan

Löfven, Stefan

Annie Lööf


M

Mandat i Europarlamentet, före och efter Nice

Miljöpartiet

Magnusson, Johnny

Magnusson, Lars

La Malfa, Giorgio

Malm, Fredrik

Malm, Stig

Malmberg, Bo

Malmborg, Mikael af

Malmström, Cecilia

Mare Nostrum

Ann-Charlotte Marteus

Maude, Francis

Medborgare mot EMU

Meinhof, Ulrike

Melin,Annika Ström

Miljöpartiet

Moderaterna

Monti, augusti 2012
MUF
Moderata Ungdomsförbundet 2007

Brentlin, Rola internationell sekreterare i Muf

- Sven-Otto Littorin

Moderna Tider

Moisi, Dominique

Monnet, Jean

Moses-teorin, felet med, enligt Mats Johansson

Munchau, Wolfgang

Mundell, Robert

Munkhammar, Johnny

N

NAFTA

Napoleon Bonaparte

Nederländerna

Nergelius, Joakim

Nice

Napoleon Bonaparte

Nilsson, Magnus

Nilsson, Pia

Nilsson, PM

Nilson, Ulf

Paulina Neuding

Peter Norman

nuclear option

Norberg, Johan

Nordh, Sture

NST - Nordvästra Skånes Tidningar

Nycander, Svante

Nyliberalen

Nätverk för Europa

O

Axel Odelberg

Odell, Mats

Ohlin, Bertil

Ohlsson, Birgitta

Ohlsson, Per T

Maud Olofsson

Lars Ohly

Olsson, Karl Erik

Axén Olin, Kristina

Opinionsundersökningar

Oskarsson, Inge
Owen, David

P

Pagrotsky, Leif

Palme, Olof

Paneuropeiska Föreningar, Sveriges

Paulsen, Marit

Romana, Pax

Lord Pearson of Rannoch

Perjus, Bror

Göran Persson

Kenth Pettersson

Olof Petersson

Pfaff, William

Karin Pilsäter

PJ Anders Linder

Jean-Claude Piris

Michael Portillo

Portugal

Romano Prodi

Anne-Marie Pålsson

Q

QMV - Qualified Majority Voting in EU


Quantitative easing

Mats Qviberg


R

Rachman, Gideon, meny

Rachman, Gideon, about the EU flag

Stig Ramel

Rau, Johannes

Regeringskonferensen Ruin, Olof,
se Olof Palme


Regeringsförklaringen 2006

Reinfeldt, Fredrik

Riksbankens chefsjurist

Riksbankens sedelutgivningsmonopol

Riksdagsbeslutet

Riksdagens EU-debatt 10 maj 2000

Mauricio Rojas

Rome, Habsburg and the European Union

Roman Empire, The Holy

Roman Empire, Otmar Isssing about

Romana, Pax

Rompuy, Herman Van

Riksbankens chefsjurist

Rindborg, Axel

Ringholm, Bosse

Pensioner Europe's population implosion The Economist print Med svensk översättning

Pensioner, Margit Gennser om

Plattläggningsparagrafen
EMU ett ekonomiskt och politiskt projekt - tysk eller engelsk modell

Rosenberg, Göran

Rosenberg, Irma

Rubicon

Rummel, Rudy

Rumänien

Rydenfelt, Sven

Ryttar, Bengt-Ola

Röhl, Bettina, dotter till Meinhof, Ulrike

S

Sacrédeus, Lennart

SAF

- Unice: Union of Industrial and Employer's Confederations of Europe
Sahlin, Mona

Saijonmaa, Arja

Sandberg, Nils-Eric

Sandström, Gustaf,domare i Regeringsrätten

Sandström, Åke

Schengen, Margit Gennser om

Schlaug, Birger

Schmid, Herman

Schmidt, Olle

Schori, Pierre

Scocco, Sandro

Schück, Johan

Hans-Werner Sinn

Richard Swartz

Schwartz, Pedro (IEA)

SEBKlas Eklund, chefsekonom

Schengen, Margit Gennser om

Schumandeklarationen

Secret Plan, Merkels

SEK/DEM

Amartya Sen

SEBJacob Wallenberg

Sedelpress

Sellén, Birgitta

Siedentop, Larry

"Sifo"

Sigfrid, Karl (m)

Sjöstedt, Jonas

Skandaler

Skatter

Skogsindustrin

SNS Konjunkturråd 2009

Smith, Ian Duncan

Juholt och socialdemokraterna

Socialdemokraterna

Socialdemokratiska EU-kritiker

Solana, Javier

Solbes, Pedro

Soros, George

Spanien

Spanish Prime Minister Jose Maria Aznar

Sparve, Robert

Spendrup, Jens

Spricker

Srejber, Eva

SSU

Stabilitetspakten

Jesper Stage

State of the Union

Statsvetare

Steiger, Otto

Steneberg, Linda

Stenius, Yrsa

Stevenson, Struan

Stress Test

Ström, Pernilla

Sundström, Anders

Svegfors, Mats

Svenning, Olle

Sverenius, Torsten

Svensson, Alf

Svensson, Mattias

Swedenborg, Birgitta

Svenska Dagbladet
- "Irland behöver EU:s lugnande tigerbalsam" - Keynes är stendöd

Svenskt Näringsliv

Sverige i Europa, Stiftelsen

Switzerland

Sydsvenska Dagbladet

Symboler (Flaggan, Hymnen, Europadagen, för att inte tala om Försvaret, Presidenten, Utrikesministern, Domstolen, Den Gemensamma Valutan Euron och Passet)

Sysselsättningsmål, EU:s

Söderström, Hans Tson

T

Target

TCO-ordföranden Sture Nordh

Tarschys, Daniel.

TCW-index

Thatcher, Mrs.

Tham, Carl

Krister Thelin

Tidsplan för EMU-anslutning

Tjeckien

Tilford, Simon

Tillack, Hans-Martin

Tigerschiöld, Dag

Titanic

Tobisson, Lars F

Tolstoy, Stephan

Torstensson, Åsa

Treschow, Michael

Trichet, Jean-Claude

Tryckfriheten

Turkiet

Tyskland
- Constitutional Court

Tännsjö, Torbjörn

U

Ukraina
Unckel, Per
USA
Utvidgning

V

Vacklande Ja-sägare

Valutasäkring, kostnaden för, enligt Klas Eklund, SEB

Vaubel, Roland

Vargflocken

Veckans Affärer

Vedrine, Hubert, french foreign minister

von Hagen, Jürgen

de Vylder, Stefan

Vänta och se

Växla

W

Waidelich, Tommy

Wait and see

Wallenberg, Jacob

Lena Hjelm-Wallén

Wallenberg, Marcus

Wallmark, Hans

Wall Street Journal

Weidmann, Jens, Bundesbankspräsident

Wallström, Margot

Wessberg, HG

Westerberg, Bengt

Westholm, Carl-Johan

Wetterberg, Gunnar

Wibble, Anne

- Anne Wibbles minnesfond

Wibe, Sören

Widén, Leif

Wijkman, Anders

Wickman, Kurt

Cecilia Wikström

Will, George F.

Vinterhed, Kerstin

Wohlin, Lars

Wolf, Martin

Wolodarski, Peter

X

Y

Z

Maciej Zaremba

Zetterberg, Hans

Zielonka, Jan

Zsiga, Erik

Å

Sverker Åström

Carl Johan Åberg

Åhnberg, Annika

Ä

Äckel, se Michael Treschow

Ö

Östersunds-Posten


Början på sidan

Tillbaka till startsidan