Carl Bildt och Cecilia Malmström DN Debatt 30/11 2006

Utdrag:

Det är nu snart tolv år sedan Sverige tog det historiska steget in i den Europeiska unionen.

Det är hög tid att vi fullt ut inser att det är den Europeiska unionens framtid som formar en mycket stor del av vår egen svenska framtid.

Ingen torde kunna påstå att de europeiska perspektiven stått starka i de senaste svenska valrörelserna.

I detta ligger betydande risker för framtiden. Om vårt politiska samtal - och det sätt det speglas i media - inte återspeglar de uppgifter som politiken faktiskt står inför riskerar vi en klyfta som med tiden kan bli allt farligare. Politiken riskerar att samtidigt både förlora förankringen hemma och kraften i Europa. Sannolikheten för att den misslyckas med sina uppgifter ökar.

Det har inte bara handlat om ord. Förra veckan besökte statsminister Fredrik Reinfeldt Bryssel och berättade om Sveriges ambitioner för ledande företrädare för Europaparlamentet och för EU-kommissionen.

En stark och viktig röst har Sverige i den nu så aktuella diskussionen om den fortsatta utvidgningen av unionen. Efter en period av utvidgningstvivel kommer det europeiska toppmötet i mitten av december att lägga fast den fortsatta inriktningen, och det gäller tills dess att vinna så starkt stöd som möjligt för vår vision om ett öppet Europa.

Med Rumäniens och Bulgariens medlemskap fullbordas den historiska utvidgning som nu säkrat fred och frihet för 100 miljoner människor i 10 länder från Finska Viken ner mot Bosporen.

Nu handlar det om framtiden för främst de cirka 100 miljoner européerna i sydöstra Europa.

Med Kroatien i täten, de turkiska förhandlingarna i ett kritiskt skede och ett klart uttalat europeiskt perspektiv för de övriga länderna på Balkan

I vårt land finns en viktig enighet om det avgörande strategiska intresse vi har av Turkiets fortsatta europeisering i riktning mot det fulla medlemskapet.

Vägen till Turkiets fulla medlemskap kommer med all säkerhet inte att bli vare sig snabb eller enkel, men det är ingen tvekan om att en Europeisk union som en gång innesluter även dessa cirka 70 miljoner turkar i ett demokratiskt och ekonomiskt utvecklat land, kommer att kunna vara en långt starkare strategisk och global aktör.

även om det är sydöstra Europa som nu står i diskussionens centrum finns det anledning att påminna om vikten av att hålla dörren öppen för alla europeiska länder som en dag kan komma att klara de krav som ett medlemskap innebär.

Öster om dagens Europeiska union finns länder som vi vill fullt ut skall välja demokratins, rättsstatens och den öppna ekonomins väg.

Kiev är faktiskt en stad med djupare europeiska rötter än vad vårt eget Stockholm kan skryta med.

I den gemensamma europeiska utrikes- och säkerhetspolitik finns en kraft för fred, frihet och försoning, också bortom Europas omedelbara gränser som vi har all anledning att försöka förstärka.

Från Kabul till Khartoum ser vi nu ett bälte av kriser som förr eller senare kommer att ställa än starkare krav på en stark gemensam europeisk politik.

Ett ständigt växande Europa med allt fler utmaningar måste styras på ett effektivt, demokratiskt och begripligt sätt. Under de närmaste åren måste diskussionen om fortsatta fördragsförändringar föras till en slutsats.

Om en begränsad översyn inleds sommaren 2007 skulle denna kunna föra till en överenskommelse 2008 som skapar klarhet inför valet av både nytt Europaparlament och ny kommission 2009.

En modern union kräver en modern budget där det finns pengar till utrikespolitiska insatser

I dessa viktiga framtidsfrågor kommer vi att ha ett nära samarbete med de tyska, portugisiska, slovenska, franska och tjeckiska ordförandeskap som under de närmaste åren för oss fram mot det svenska ordförandeskapet hösten 2009.

Det handlar om att diskutera och finna gemensamma lösningar i arbetet för fred och frihet, ekonomiskt tillväxt och frihandel, samt mot organiserad brottslighet, internationell terrorism och miljöförstöringar.

Det är bara genom samarbete med våra europeiska grannländer som vi kan åstadkomma förändring. Samtidigt måste vi inse att EU vare sig kan eller bör lösa alla frågor. Den mångfald som finns i kultur, traditioner, sociala system mm utgör unionens styrka.

Regeringens fyra allianspartier är alla övertygande om att vår framtid i Sverige är beroende av ett starkt, effektivt och demokratiskt Europa.

Full text


Ur Carl Bildts veckobrev v1/2002
Jag var statsminister under dessa år och fast övertygad om fördelarna med en hårdvalutapolitik. Det hade delvis att göra med de tidigare decenniernas erfarenhet av devalveringspolitik, men var delvis en konsekvens av att jag strävade efter att Sverige skulle gå in i det europeiska samarbetets kärna, också den ekonomiska och monetära unionen, och därmed vara med i den gemensamma europeiska valutan från dess första dag.
Försvaret av kronan handlade om den viktiga kombinationen av ekonomisk politik och Europapolitik.


Fp-vision för framtidens EU:
40 medlemsländer, 800 miljoner invånare och debatter över språkgränserna Europa har för medborgarna blivit en lika självklar politisk nivå, som den egna kommunen eller egna nationen.
Lars Leijonborg och Cecilia Malmström Liberala Nyhetsbyrån 9/5 2000


Carl Bildt - Carl Bildt - Cecilia Malmström


Början på sidan

Home