Folkomrösta

Carl Bildt

Bildt försvarade kronkursen
för att införa euron

Göran Persson om Bildts utspelNews Home

nejtillemu.com


När Bildt ville ha folkomröstning om EMU
Det var 1997


Riksdagens snabbprotokoll
Protokoll 1997/98:12
Onsdagen den 8 oktober 1997
1 § Partiledardebatt
Anf. 1 CARL BILDT (m):

Det är vår uppfattning, som bekant, att Sverige skulle vara berett att redan från början ta steget in i det europeiska valutasamarbetet fullt ut. Det är för mig ingen tvekan om att det vore bra, och jag och vi kommer att fortsätta att hävda den ståndpunkten så länge det är möjligt. Jag känner ju till regeringens ståndpunkt och jag känner till majoritetsförhållandena i denna kammare. Jag vet att regeringen nu, av skäl som den har redovisat, inte vill utnyttja den möjlighet som Sverige har. Jag noterar också att regeringen inte har stängt några dörrar för framtiden, och det är i och för sig mycket bra.

Jag tror att utvecklingen här kommer att gå snabbare fram - det handlar inte minst om ekonomin - än vad många i dag tror. Därför tror jag att det är viktigt att vi får en nationell strategi för hur denna viktiga framtidsfråga för våra möjligheter till nya jobb och våra möjligheter också till inflytande i största allmänhet i Europa skall hanteras. Vi kan inte bara vänta. Därför skulle jag vilja att vi prövade möjligheten att efter den nationella debatt och de ställningstaganden från olika håll som är nödvändiga underställa svenska folket frågan om vårt fulla deltagande i den europeiska valutaunionen för prövning i samband med att vi går till val till Europaparlamentet i juni 1999.

Full text


Det är Carl Bildts fel eller förtjänst att sju miljoner väljare avgör
om Sverige ska byta valuta eller inte.
Lena Mellin, Aftonbladet 22/8 2003


Joakim Nergelius anser att folkomröstningen om euron var ”ett fullkomligt gigantiskt fiasko för hela det svenska politiska och ekonomiska etablissemanget, utan motstycke i modern svensk historia”.

Särskilt upprörd är han /Nergelius/ över att Carl Bildt föreslog att frågan skulle avgöras i en folkomröstning, utan att ta någon som helst hänsyn till de rättsliga förpliktelser som Sverige hade, och utan att fundera över att resultatet av omröstningen skulle kunna bli ett nej.

För egen del anser jag /Annika Ström Melin/ emellertid att det skulle ha varit orimligt att genomföra en så stor, planerad samhällsförändring som att byta valuta i Sverige utan att låta folket delta i beslutsprocessen.
Annika Ström Melin, SvD Kultur 6/2 2008


Början på sidan - Top of page