Handel

Lars Calmfors: Sverige har tjänat på att inte vara med i EMU

Carl Bildt

Assar Lindbeck

Carl Bildt, EMU och KronkursförsvaretNews Home

nejtillemu.com– Sen kom det en utredning i slutet på förra året som Lars Calmfors och andra forskare på handelshögskolan hade gjort. Där de tyckte sig se större effekt än vad de hade trott när det gällde handelsutbytet mellan euroländerna ökade snabbare än mellan de länder som inte är med i euron.
Carl Bildt oense med Anders Borg, Ekot 21/4 2007, reporter Tomas Ramberg

I så fall skulle vi långsiktigt ha både en politisk kostnad och en kostnad i form av mindre välfärd än vad vi kanske annars skulle ha haft, säger Carl Bildt.

Full text


– Det har inte varit någon avgörande ekonomisk nackdel för Sverige att stå utanför, det kan inte jag se.
Det är inte heller så att ekonomin växer bara för att valutan heter euro.

Anders Borg, Ekot 21/4 2007


Lars Calmfors på DN Debatt 2/1 2006:
Ett exempel på missbruk av forskning är Svenskt Näringslivs kampanj inför EMU-omröstningen 2003. Man byggde upp en pseudovetenskaplig argumentation för att ett svenskt medlemskap skulle ge många nya jobb. Tekniken var att först visa att en gemensam valuta ökar handeln och att ökad handel ger högre långsiktig produktivitetstillväxt
Läs den spännande fortsättningen här


In the continuing controversies about Europe's bold experiment in monetary union, there has at least been some agreement about where the costs and benefits lie. The costs are macroeconomic, caused by forgoing the right to set interest rates to suit the specific economic conditions of a member state. The benefits are microeconomic, consisting of potential gains in trade and growth as the costs of changing currencies and exchange-rate uncertainty are removed.
A new study by Richard Baldwin works out that the boost to trade within the euro area from the single currency is much smaller: between 5% and 15%, with a best estimate of 9%
The Economist, 22/6 2006


En valutaunion ökar handeln. Det kan röra sig om 30–50 procent på lång sikt.
Assar Lindbeck SvD 8/9 2003


Början på sidan - Top of page