Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - StatsvetareABB

Wallenbergssfären

"Det ska finnas en viss balans mellan vad en vanlig löntagare tjänar och vad en VD får betalt.
Tidigare tjänade svenska chefer för lite, men nu kanske det har gått för långt åt andra hållet",
säger Claes Dahlbäck. (DI20020817)

Percy Barnevik


ABB-kursen
DI 2002-08-17, reporter Per Lindvall

Av de två krisdrabbade Wallenbergföretagen ABB och Ericsson så framstår ABB:s aktie som den starkaste turn-aroundkandidaten.

Ägarsambandet och de fatala strategiska misstag som begåtts på styrelse- och VD-nivå är de enda gemensamma nämnare som finns för de två företagens allvarliga problem.

Ericssons problem grundas på kundernas, teleoperatörernas, finansiella högmod, där Ericssons egna ansvar främst består i att underblåsa den kortvariga men extremt kostsamma kulten av "tredje generationens" mobiltelefonteknik, vilken alltmer tydligt framstår som en kommersiell återvändsgränd.

ABB:s stora problem är en effekt av bolagets egna grepp. Fjolårets dyra återköp av egna aktier och hög utdelning framstår som ett allvarligt menat finansiellt självmordsförsök.

Dessa åtgärder sammanföll med beslutet att införa de amerikanska redovisningsprinciperna US Gaap, vilka visade att koncernens intjäningsförmåga tidigare hade varit starkt överdriven. Under fjolåret blev aktiemarknaden också varse att ABB satt på en tickande asbestbomb i sitt avvecklade amerikanska dotterbolag Combustion Engineering.

Kombinationen aktieåterköp, utdelning och fjolårets förlust medförde att ABB-koncernens egna kapital minskade med drygt 60 procent, där återköpen och utdelningen svarade för merparten. Samma åtgärder medförde dessutom att koncernens nettoskuld, exklusive pensionsåtaganden, mer än fördubblades.

De tillgängliga likvida medlen räcker med råge för att betala de lån som förfaller under det kommande halvåret.

ABB:s problem är framför allt den svaga balansräkningen och den klena lönsamheten.

Full text

Början på sidan


Början på sidan

Tillbaka till startsidan