Home - News - Anhängare - EMU-skeptiker - - Statsvetare-
Yttrandefrihet inget för EU?
Ledare i Aftonbladet 2001-03-06

Det fanns EU-vänner i Sverige som trodde att det skulle gå att ändra på EU och få unionen att föredra öppenhet framför stängda dörrar och sekretess. De ser ut att bli besvikna. I dag finns ingenting som tyder på att motståndet inom EU mot insyn är på väg att mjukna. EU-kommissionen håller styvt på sekretessen och vägrar som regel att lämna ut dokument som borde vara offentliga. Kommissionärerna hävdar att sekretessen behövs för att de ska få arbetsro, ”tid för eftertanke att utforma sin politik innan den förs ut till allmänheten”, som det heter. Ja, tänk om folk i tid fick veta vad som är på gång... EU:s ledande tjänstemän begriper inte att demokrati förutsätter att medborgarna får relevant information innan besluten fattas. De gör i stället dygd av elitmakt och toppstyrning.

Förenligt med yttrandefriheten?

Betecknande är kommissionens strävan att belägga EU:s tjänstemän med heltäckande munkavlar. Dithän har det gått att EU:s ombudsman, den respekterade Jacob Söderman, nu tvingas undersöka om EU:s strikta tystnadsplikt för tjänstemännen verkligen är förenlig med Europakonventionens regler om yttrandefrihet. Sverige har som ordförandeland uppgiften att försöka åstadkomma nya regler för öppenhet inom EU. Enligt fördraget från Amsterdam skulle dessa vara klara senast den 1 maj i år. Men förhandlingarna med övriga EU-länder går trögt. Varken Tyskland, Frankrike eller Spanien säger ja till rimliga regler. För dagen talar det mesta för att det bara går att nå enighet om ett förslag som är så präglat av tystnadspliktens vänner att Sverige skulle riskera sitt anseende på detta område om förslaget lades fram.

Hellre inget förslag alls än en dålig kompromiss. Sverige får inte på något sätt bidra till att Bryssel ges chans att bestämma vilka handlingar som ska lämnas ut i Stockholm. Och Sverige ska inte heller medverka till att det ges någon sorts legitimitet åt munkavlar som hindrar öppenhet. Det är bara att beklaga att kommissionen och ministerrådet gör vad de kan för att bekräfta att EU-topparna är rädda för medborgarinflytande, vilket ju EU-fienderna hävdat hela tiden.


Wall Street Journal about Bernard Connolly

Jacob Söderman, Europeiska ombudsmannen

Mer ur Aftonbladet om EMU

Början på sidan

Tillbaka till startsidan