nejtillemu.com

Anders Sundström

Styrelseordföranden i Socialdemokrater för Europa


"Det är nu möjligt för svensk finanspolitik att motverka lågkonjunkturer
och Sverige kan ha hög tillväxt med låg inflation"

För en mer seriös diskussion härom, se
Stabiliseringspolitik i valutaunionen (SOU 2002:16)


Folksam blir ny största ägare i Swedbank.
Sparbankstiftelserna kraschar och tvingas lämna ifrån sig merparten av sina aktier
– Den stora kursnedgången gör att vi nu har beslutat oss för att ta in de panter vi har i Sparbanksstiftelserna.
säger Anders Sundström, vd i Folksam, tidigare styrelseordförande i Socialdemokrater för Europa.

SvD Näringsliv 6 mars 2009


Det gäller att omvända nej-sägare som vill vara med i EMU i framtiden, men inte nu
- Vi måste förklara vad priset är om vi står utanför 15 år till

Anders Sundström intervjuad i SvD 28/6 2003


Ja-generalen Anders Sundström (s), som just nu kämpar i underläge, är dock försiktigt optimistisk.
- Jag tror det vänder. Men hur det slutar är mycket ovisst.

Corren 23/6 2003

Anders Sundström anser nu att nej-sägarna måste utsättas för ett starkare tryck och tvingas svara på viktiga frågor.
- Vad är priset för att Sverige står utanför det stora europeiska samarbetet och är vi beredda att betala det?
Hittills har ingen på nej-sidan svarat på de frågorna.


"Chansen att gå med i EMU under så gynnsamma förhållanden som i dag kanske aldrig kommer igen.
Därför är en vänta-och-se attityd till euron så farlig"

Anders Sundström DI 21/2 2003

Styrelseordföranden i Socialdemokrater för Europa, Anders Sundström, lyfte fram risken för politiskt och ekonomiskt utanförskap om Sverige väljer att stå utanför valutasamarbetet.

De faktorer som tidigare gjorde honom tveksam till EMU anser den förre arbetsmarknadsministern nu vara borta.

"Det är nu möjligt för svensk finanspolitik att motverka lågkonjunkturer och Sverige kan ha hög tillväxt med låg inflation", sa han.

"Chansen att gå med i EMU under så gynnsamma förhållanden som i dag kanske aldrig kommer igen. Därför är en vänta-och-se attityd till euron så farlig", säger socialdemokraternas ja-general Anders Sundström. Han hävdade att det kommer att dröja innan vi får chans att rösta om euron igen. Och tills dess kan flera saker ha ändrats. (DI 21/2 2003)

Vänta och se


Det är självklart att vi skall samordna viss verksamhet, säger socialdemokraternas partisekreterare Lars Stjernkvist. Men vi får inte undanhålla väljarna att det finns olika skäl för att säga ja till EMU. Stjernkvist pekar exempelvis på att den socialdemokratiska kampanjen för EMU bland annat kommer att handla om att valutaunionen behövs som en motvikt till det globaliserade kapitalet.
Från moderat sida framhåller man att det redan finns en organisation där en begränsad samordning kan ske på den borgerliga sidan, stiftelsen Sverige i Europa som leds av förre Europaministern Ulf Dinkelspiel. Men också moderaterna vill sköta kampanjen i huvudsak på egen hand.
- Leijonborg kan inte övertyga våra väljare, säger partisekreteraren Sven Otto Littorin. Han menar att jasidans samordning inte kan bli lika långtgående som i 1994 års kampanj inför folkomröstningen om EU.

- Det är större splittring den här gången, inte minst i de borgerliga partierna, säger Littorin, som poängterar att EMU-entusiasmen i särskilt folkpartiets väljarkår har minskat i takt med partiets ökade väljarstöd.
Littorin skall leda moderaternas kampanj tillsammans med partiets andre vice ordförande Gunilla Carlsson, som kallar folkpartiets förslag för "ogenomtänkt".
Kristdemokraternas partisekreterare Urban Svensson tycker som de andra: en begränsad samordning är bra, gemensam argumentering är dåligt.
- Jag tror inte på någon sorts "mainstreaming" av argumenten. Det finns ju en mängd olika infallsvinklar på det här med EMU, säger Svensson.
- Att stärka politikens inflytande över kapitalets makt är viktigt för mig, men jag har insett att moderaterna har andra grunder för sitt ställningstagande, säger Stjernkvist.
DN 10/1 2003

Euron är nästa steg för att fullborda EU:s och utvidgningens
intentioner om ett fredligt, gränslöst Europa

Anna Lindh, Gunnar Lund och Anders Sundström
SvD Brännpunkt 11/1 2003


I går morse presenterades också den nybildade föreningen "Socialdemokrater för Europa".

Den leds av Anders Sundström, före detta näringsminister och betrodd partiarbetare. Vid sin sida hade han kvinnoförbundets och EU-nämndens ordförande Inger Segelström, fackförbundet Pappers ordförande Sune Ekbåge och studentförbundets ordförande Åsa Westlund.
Sex statsråd ingår i styrelsen tillsammans med Metalls ordförande Göran Johnsson, SSU-aren Ewelina Tokarczyk, förra EU-kommissionären Anita Gradin och EU-parlamentariken Göran Färm.
Sju kvinnor och sju män som från skilda utgångspunkter ska nå olika målgrupper i samtal under våren.

Hallengren, Lena


Anders Sundström presenterade på tisdagen socialdemokraternas kampanj för ett ja till EMU - "Socialdemokrater för Europa".
- Vi har fått ihop ett jättebra gäng som ska leda kampanjen, sade Anders Sundström.

Johan Hakelius om Anders Sundström
Aftonbladet 19/11 2002

Sidbytare Anders Sundström blir ja-general
DN 16/11 2002


måndag 7 oktober 2002
Sundström arbetar med EMU-kampanj

Förre näringsministern, numera riksdagsmannen Anders Sundström ska leda arbetet med hur socialdemokraterna ska arbeta under folkomröstningskampanjen om svenskt EMU-medlemskap. Sundström är inte formellt utsedd men har sagt ja till uppgiften efter att ha blivit tillfrågad av partiordföranden Statsminister Göran Persson.


Vänta med EMU
Anders Sundström, ledamot av partistyrelsens verkställande utskott
Aftonbladet 2002-01-22

Näringsministern tror inte på EMU
96-10-01 källa:(TT)


Johan Hakelius om Anders Sundström
Aftonbladet 19/11 2002

Jag skulle prata på något konsultevenemang häromkvällen. Det skulle Anders Sundström också. I ett hörn satt Alexander Bard i sina kortbyxor och Stig-Björn Ljunggren i sin tredelade. Jens Orback ledde diskussionen. Ja, ja. Man måste ju försörja sig.

Så klev Anders Sundström upp på scenen. Ja-generalen. För man blir general när man ska leda folkomröstningskampanjer, som den om EMU. General Sundström började tala. Och jag vet faktiskt inte vad han sa. Det är oförskämt av mig och jag ber om ursäkt. Men det var sättet han sa det på som distraherade mig. Det är något sammanbitet med Anders Sundström. Som om han var förbannad och inte fått avreagera sig. Så där så man oroar sig för att han ska bita sönder kindtänderna när han stänger munnen.

Han är en sådan där artist som får alla att känna sig speciella. Det är en sällsynt egenskap. Och om han just nu verkar lite irriterad är det ju inte så konstigt. Det kan inte vara lätt för en artist att byta repertoar helt och hållet. Det måste ta på krafterna. Det är trots allt inte mer än något halvår sedan man kunde väcka Anders Sundström mitt i natten - om man nu stod på så intim fot med honom - och felfritt få honom att rabbla alla goda argument MOT ett svenskt EMU-deltagande. Han hade jobbat mycket på det där. Tänkt igenom det ordentligt. Formulerat det väl. Och så plötsligt får han jobbet som ja-general. Och ska sjunga en helt annan visa. Lika felfritt. Lika lockande. Det är klart att han är lite spänd. Även om ingen roll är främmande en stor artist, behöver han väl lite ställtid.

Full text

Början på sidan


Euron är nästa steg för att fullborda EU:s och utvidgningens
intentioner om ett fredligt, gränslöst Europa
Anna Lindh, Gunnar Lund och Anders Sundström
SvD Brännpunkt 11/1 2003

I dagarna fattades det historiska beslutet om att utvidga den Europeiska unionen med ytterligare tio medlemsländer. Beslutet innebär att det kalla krigets järnridåer slutligen rivs. Den stad som givit namn åt kommunistländernas militära samarbete - Warszawa - blir snart en huvudstad i EU på samma sätt som Madrid eller Bryssel. EU utvecklas till ett samarbete som omfattar hela den europeiska kontinenten.

Europasamarbetet har varit framgångsrikt. Det har försonat forna ärkefiender som Tyskland och Frankrike genom att förmå dem att handla med varandra, i stället för att bekriga varandra. Europa har genom hela sin historia ständigt trasats sönder av krig och konflikter.

I och med utvidgningen av Europasamarbetet fullföljs försoningen även österut. För första gången på många hundra år tycks freden i Europa vara säkrad. Stora möjligheter öppnas för ökad handel och ökat samarbete på en lång rad områden. Ett tydligt exempel är miljöområdet som kommer att kräva än mer av gemensamma och nationsövergripande beslut. Tanken med EU-samarbetet är att riva barriärer och i fredlig samverkan lösa gemensamma problem.

Utvidgningen av Europasamarbetet är särskilt påtaglig för Sverige. Stockholms närmaste huvudstad inom EU kommer att heta Tallinn. Att resa mellan Stockholm och Riga går snabbare än att resa mellan Stockholm och Köpenhamn. Östersjöregionen, som Sverige är en del av, har alla förutsättningar att bli en av världens snabbast växande regioner.

Euron kommer att vara en naturlig del av det nya Europa som växer fram. För de nya EU-medlemmarna runt Östersjön är det en självklarhet att, så snabbt som möjligt, gå över till den gemensamma valutan. Om bara några år kommer euron att användas längs Östersjöns stränder - från Travemünde över Gdansk och Riga till Helsingfors. Om vi svenskar vill delta aktivt i arbetet med att forma morgondagens Östersjöregion är det rimligt och logiskt att använda samma valuta som våra grannländer.

Euron innebär tydliga fördelar i vardagen. Det blir enklare för både hushåll och företag om vi slipper valutaväxlingar och ständiga hänsyn till valutarisker. För företag kan försäkringar mot sådana risker vara mycket kostsamma. Enbart för Volvo uppgår kostnaden till 100 miljoner kronor årligen.

Dagens valutarisker gör det också svårare för ett mindre svenskt företag att investera i Estland. På motsvarande sätt kommer ett polskt eller lettiskt företag känna större tveksamhet att investera i Sverige än inom det tryggare euroområdet. Men euron har inte skapats enbart för att förenkla för människor och företag i vardagen. Den är utan tvekan en av de viktigaste beståndsdelarna i det ekonomiska och politiska samarbetet. Vi har passfrihet, en inre marknad och en väl fungerande gemensam valuta.

Frågan i folkomröstningen nästa höst är inte om euron bör finnas eller ej - utan om vi svenskar ska få del av dess fördelar. Vi är övertygade om att tiden är mogen att införa euron i Sverige. Att välja euron är att gå in i det europeiska samarbetet fullt ut. Och vi gör det i så fall ur en styrkeposition. Vi har sunda offentliga finanser och ett konjunkturläge i rimlig takt med euroområdet. Det skapar förutsättningar att hävda svensk konkurrenskraft och att föra en aktiv ekonomisk politik.

Ekonomiska faktorer talar för euron. Den svenska ekonomin och valutan är liten i ett europeiskt perspektiv. Vi betalar ett pris för vårt utanförskap genom att svenska räntor ligger högre än räntan i euroområdet. Samtidigt riskerar vi alltjämt att utsättas för förödande valutaspekulationer i krislägen.

Om vi deltar i eurosamarbetet kan räntor sjunka och den ekonomiska stabiliteten öka. Det gynnar såväl företagande som hushållen. Sverige är ett litet land med en öppen och exportberoende ekonomi. Det har visat sig att handel och investeringar ökar där den gemensamma valutan används.

Euron kan bidra till ökade exportinkomster vilket är en förutsättning för att utveckla välfärden.

Euron underlättar dessutom konkurrens och prisjämförelser. Sverige är en del av den inre marknaden, men prisnivån ligger 20 procent högre än genomsnittet i euroområdet. Om euron införs i Sverige kan priserna pressas nedåt. Och mer än något talar politiska skäl tydligt för euron. Vi vill se ett Europa i arbete präglat av välfärd för alla medborgare. Att vi kan påverka visar inte minst erfarenheterna av att få till stånd en sysselsättningspolitik. Den förlöjligades av somliga när den formulerades av Ingvar Carlsson men är numer en återkommande punkt på den europeiska dagordningen.

Ett liknande inflytande har vi exempelvis upplevt kring frågor som gäller hållbar utveckling och öppenhet.

Sveriges framtida inflytande blir starkare om vi deltar fullt ut i Europasamarbetet. Genom att delta har man alltid större möjlighet att påverka än om man står vid sidan av. På längre sikt riskerar ett svenskt utanförskap att gradvis försämra vår ställning och vårt inflytande i hela EU-samarbetet. Att införa euron i Sverige är en naturlig fortsättning på vårt lands internationalistiska tradition. Vi blir dagligen uppmärksammade på att alltfler problem inte kan lösas på nationell nivå. Växthusgasernas utbredning, flyktingkatastrofer och ekonomiska chocker är bara några exempel på hur vi dagligen tvingas möta globala problem.

Vi inser att ensam inte är stark. Gemensamma problem kräver gemensamma lösningar. Euron är nästa steg för att fullborda EU:s och utvidgningens intentioner om ett fredligt, gränslöst Europa.

Anna Lindh - Gunnar Lund

Början på sidan


Sidbytare Anders Sundström blir ja-general
DN 16/11 2002

Tidigare var han en av socialdemokraternas främsta EMU-skeptiker. I dag utses Anders Sundström till sitt partis kampanjledare inför folkomröstningen om Sveriges anslutning till euron. På ja-sidan.

Anders Sundströms tre främsta skäl för att Sverige ska gå med i EMU är:
Lägre räntor. Det är bra för ungdomar som ska sätta bo - och över huvud taget bra för alla som behöver låna.
Exporten underlättas för svenska småföretagare.
Konsumenterna får lättare att göra rationella val.

Anders Sundström vill absolut inte intervjuas som kampanjledare, inte förrän det socialdemokratiska förtroenderådet formellt gett honom uppdraget i dag, lördag. Däremot talar han gärna om den "tio år långa resa" han gjort från att ha varit motståndare till att nu förespråka en svensk anslutning till euron.

Full text

Början på sidan


Vänta med EMU
Anders Sundström, ledamot av partistyrelsens verkställande utskott
Aftonbladet 2002-01-22

Sverige har skaffat sig den unika positionen att vara fullvärdig medlem i EU, samtidigt som vi givits rätten att låta frågan om en anslutning till EMU avgöras av det svenska folket genom en folkomröstning. Denna ståndpunkt har nu senast bekräftats av EU-kommissionären Margot Wallström. Det socialdemokratiska partiet har sagt ja till en EMU-anslutning under förutsättning av ett antal villkor. Dessa är:

- att det i Sverige finns förutsättningar att med enbart finanspolitikens hjälp bekämpa en lågkonjunktur.

För att det skall vara möjligt krävs mycket starka offentliga finanser som kan stå emot överhettning och stimulera ekonomin vid stigande arbetslöshet. Finanspolitiken måste därför tillföras nya verktyg. Den socialdemokratiska partikongressen formulerade detta på följande sätt:

"Ett medlemskap (i EMU) omöjliggör en devalvering eller försvagad kronkurs. Sverige behöver därför utveckla instrument för att kunna möta eventuella kostnadskriser utan dramatiska lönesänkningar eller okontrollerad arbetslöshet.

- Sverige skall ha löneökningar som går i takt med övriga EU-länder. Vi skall under en period som innehåller såväl låg- som högkonjunktur ha en lönebildning som fungerar väl.

- Vi skall ha ett konjunkturläge som är i rimlig takt med EU-området.

När Sverige kan anses ha uppfyllt dessa krav enligt den socialdemokratiska partikongressen, är vårt parti beredd att föreslå det svenska folket att säga ja till EMU.

Europas bekymmer

Jag är en anhängare av EU men en skeptiker då det gäller EMU och jag anser att det balanserade ställningstagande som partikongressen gjort är riktigt. kurs här

Under de senaste dagarna har vi kunnat lyssna och läsa om hur alla Europas problem kan åtgärdas genom en gemensam valuta. Den ena beskrivningen är allt mer fantasifull än den andra. I stort sett alla Europas bekymmer kan enligt spågummorna och spågubbarna lösas genom att länderna överger sin egen bestämmanderätt över räntor och valutor.

Varför EMU-skeptiker

- För det första:

Denna myntunion är ju unik på det sättet att den inte samtidigt är kopplad till en gemensam beskattningsrätt. Den är alltså inte lik den som finns i USA, Tyskland och Kanada. Dessa länder har levt med en myntunion, men har samtidigt haft en omfattande federal budget som kunnat parera kriser och konjunktursvängningar

- För det andra:

Det är oklart om vi i Sverige kan lösa djupa ekonomiska och sociala kriser utan en egen valutapolitik. Har vi verkligen idag de verktyg inom finanspolitiken som vi saknade i samband med oljekriser eller den kraftiga kriser som drabbade oss i början av 90-talet.

Mitt svar på den frågan är nej. Vi är enligt min mening finansiellt svagare idag än vad vi var vid ingången av dessa två kriser. Vi har en större skuldsättning och en mer omfattande offentlig sektor. Samt en fortsatt stor exportindustri, vars konkurrenter i betydande omfattning finns utanför euroområdet.

Marknadsekonomin

Går vi med i denna valutaunion så kan vi inte räkna med hjälp från de andra länderna om vi i Sverige skulle få problem. Det är till och med så att den stabiliseringspakt som finns mellan länderna säger att varje land är skyldig att lösa sina egna problem. Det betyder att vi måste skaffa oss egna verktyg som fullt ut ersätter dem vi förlorar när vi överger vår egen valuta.

- För det tredje:

EU-samarbetet är för oss socialdemokrater ett samarbete som syftar till att stärka demokratin och välfärden. Det gör vi genom att se till att så mycket av besluten som möjligt ligger nära medborgarna. Vi skall vara mycket försiktiga med att lämna bort beslut till institutioner som inte står under direkt kontroll av medborgarna. På ett viktigt område har vi överlämnat makten till kommissionen. Det är uttolkandet av det regelverk som bestämmer hur konkurrensen skall upprätthållas för att säkra en marknadsekonomi. Kommissionens uppgift är bland annat att se till att markandsekonomin fungerar i varje medlemsland. Det är därför som kommissionen har varit den institution som bestämt att Scania och Volvo inte fick gå samman.

Jag kan till nöds acceptera den ordning som ger kommissionen denna starka ställning då det gäller att skydda markandsekonomin. Det är för mej självklart att utan marknads-ekonomi och utan konkurrens så skulle vi inte kunna upprätthålla den välfärd som vi önskar, och att skydda denna grundläggande princip i ett fördrag kan accepteras. Att gå vidare på den vägen och införa en liknande ordning då det gäller en gemensam valuta är inte alls lika självklart.

En unik position

För mej blir slutsatsen att ett ja till EMU bara kan accepteras under förutsättning av att vi kraftigt kan förstärka den offentliga ekonomin. Det är bara genom att vi gör det möjligt att bedriva en kraftfullare finanspolitik än dagens som vi kan acceptera ett EMU-medlemskap.

Det är också så jag har uppfattat den socialdemokratiska kongressens beslut. Det känns därför viktigt att avvakta med ett slutgiltigt ställningstagande till detta stora projekt till dess att de nu sittande utredningarna redovisar de instrument som skall ersätta en självständig valuta.

Sverige har skaffat sig en unik position där vi har rätt att vänta med ett EMU-inträde. Låt oss använda den tiden till att se om EMU fungerar som de starkaste tillskyndarna av projektet vill att det skall fungera. kurs här

Låt oss också först skaffa de verktyg som vi anser att vi behöver för att som litet land klara oss utan egen valuta. Jag vill därför uppmana er läsare. Vänta med ert ställningstagande till du har mer fakta på bordet. Köp inte grisen i säcken.

Anders Sundström, ledamot av partistyrelsens verkställande utskott

http://www.norrbotten.sap.se/DEBATT.HTM#fjällkommun

Början på sidan


Förre näringsministern Anders Sundström säger nu nej till ett svenskt medlemskap i valutaunionen EMU
Finanstidningen, 1999-09-17

Förre näringsministern Anders Sundström säger nu nej till ett svenskt medlemskap i valutaunionen EMU
- Att gå med i dag skulle vara direkt förödande. Ett medlemskap skulle kräva oerhörda finanspolitiska åtstramningar, säger han till Finanstidningen.

Det är uppsvinget för den svenska ekonomin som ligger bakom Sundströms skepsis. Samtidigt som Sverige är på väg in i en högkonjunktur står övriga Europa och stampar. En överhettning av ekonomin skulle då inte kunna förhindras med en räntesänkning, utan enbart med besparingar.

Sundström, som lämnade regeringen kort efter valet förra hösten och blev bankdirektör i Piteå, sitter fortfarande med i partiets verkställande utskott (VU). I början av nästa år ska VU ta ställning till ett svenskt medlemskap i EMU, men själv tänker Sundström inte blanda sig i beslutet. Han deltar inte längre i VU:s möten och kommer att lämna sin plats i samband med den extra partikongressen i maj nästa år.

Början på sidan


Näringsministern tror inte på EMU
96-10-01 källa:(TT)

Näringsminister Anders Sundström är skeptisk till ett svenskt medlemskap i EMU, EU:s planerade valutaunion.

Sundström deltog i nordiska regionalministermötet i Helsingfors på tisdagen. Det var i samband med det som han gav uttryck för sin skepticism. Ett eventuellt svenskt EMU-medlemskap begränsar kraftigt vårt nationella svängrum för finanspolitiska insatser, sade han enligt ett pressmeddelande.

- En gemensam valuta i EU kräver därför en mer kraftfull regional- och strukturpolitik från EU:s sida för att möta stora strukturförändringar i medlemsländernas näringsliv.

- De insatser som idag görs genom EU:s strukturfonder blir med en gemensam valuta otillräckligt, fortsatte Sundström.

Fler s-kritiker av EMUBörjan på sidan

Tillbaka till startsidan