Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Den bästa EMU-bokenBirgita Dahl


Folkstyre ja - EMU nej
Birgitta Dahl, GP, 20/4 2003

- Under hela mitt vuxna liv har det varit min fasta övertygelse att internationellt samarbete och demokrati hör oupplösligen samman.
Birgitta Dahl på DN Debatt 2001-02-06


Folkstyre ja - EMU nej
Birgitta Dahl, GP, 20/4 2003

Jag tror inte på att vi kan skapa folklig uppslutning bakom det internationella samarbetet eller EU-arbetet av det slag som behövs genom att bygga upp nya, kanske indirekt utsedda institutioner, långt borta från människors vardag. EU-parlamentet och en eventuell, indirekt vald senat i FN eller EU kan aldrig få det förtroende, som krävs i ett folkstyre värt namnet.

Det kan däremot de nationella parlamenten få, om de fullt ut utnyttjar sina möjligheter att delta i EU-arbetet och utöva parlamentarisk kontroll av sina förhandlande regeringar vare sig det gäller EU, FN, internationella avtal eller andra internationella organ.

En förhandlande, avtalsslutande regering behöver också i dagens värld aktivt stöd av parlamentet och medborgarna för att vara trovärdig. Internationella åtaganden måste åtföljas av handling vare sig det gäller klimatavtalet eller Barnkonventionen.

Jag misstror emellertid i grunden den utveckling, som i dag präglar EU. Det pågår en sorts glidande men obeveklig rörelse utan tydliga beslutspunkter i riktning mot ett alltmer överstatligt, federativt EU, där de nationella parlamenten och medborgarna får allt mindre att säga till om.

Ett medlemskap i EMU skulle vara ett mycket kraftfullt steg i denna riktning. Det vill jag inte medverka till.

Jag vill medverka till att stoppa tåget innan det blir för sent. Jag kommer därför att rösta nej till medlemskap i EMU.

Vi bör i stället göra allt för att stärka medborgarnas och riksdagens - folkstyrets - aktiva delaktighet i EU-arbetet och det internationella samarbetet.

Full text

Konventet


- Under hela mitt vuxna liv har det varit min fasta övertygelse att internationellt samarbete och demokrati hör oupplösligen samman.
Birgitta Dahl på DN Debatt 2001-02-06

Fred och demokratisk utveckling är förutsättningar för och de viktigaste uppgifterna för allt internationellt samarbete. Så också för samarbetet inom Europeiska unionen.

Men fördragens och högtidstalens ord om demokrati och gemenskap motsvaras inte alltid av verkligheten. Medborgarnas tro på och tilltro till det europeiska samarbetet sviktar. De demokratiska bristerna inom Europasamarbetet har till och med ett namn - betecknande nog ett kryptiskt och avledande namn - det demokratiska underskottet.

På ren svenska betyder det, att det europeiska samarbetet ännu inte har förmått finna fullgoda demokratiska arbetsformer, ännu inte förmått uppnå öppenhet och tillgänglighet, ännu inte förmått uppnå bred förankring hos uppdragsgivarna - medborgarna.

Mer om Birgitta Dahl, Pol Pot, mm


S-meny

Början på sidan

Tillbaka till startsidan