Rolf Englund IntCom internetional

nejtillemu.com

Socialdemokraterna och EMU


Stefan Löfven - Göran Persson - Socialdemokratiska EU-kritiker - Fackliga EU-kritiker


Det svenska medlemskapet i EU ger oss stora möjligheter att påverka utvecklingen i Europa.
Vi ska inte sitta vid sidan av och passivt titta på, utan aktivt agera för att styra utvecklingen åt rätt håll.
Sedan Sverige gick med i EU 1995 har unionen förändrats i positiv riktning.
Socialdemokraternas website 26 januari 2013 (Sidan uppdaterades senast: 2010-06-17)

Beträffande euron har den senaste tidens forskningsresultat visat att eurosamarbetets effekter på handeln är överraskande positiva.
Samtidigt har finanskrisen visat på problemen med att nationella ekonomier som går i olika takt har samma valuta.
För svensk del är det viktigt med en öppen och aktiv eurodebatt, men någon ny folkomröstning är inte aktuell på kort- eller medellång sikt.

Den finansiella krisen har nu omvandlats till en ekonomisk kris med svåra sociala konsekvenser i form av arbetslöshet och nedskärningar.

Stabilitets- och tillväxtpakten har inte räckt till i denna kris, men principerna som den bygger på är riktiga och om den reformeras på rätt sätt kommer den att kunna klara kommande kriser.
Dels måste reglerna göras stramare så att alla länder tvingas föra en ansvarsfull finanspolitik över hela konjunkturcykeln.
Dels bör regelverket ges ett tydligare tillväxtfokus.

En positiv ekonomisk utveckling förutsätter att stabilitet och tillväxt går hand i hand.
Socialdemokraternas website 26 januari 2013 (Sidan uppdaterades senast: 2010-06-17)


Anders Sundström presenterade på tisdagen socialdemokraternas kampanj för ett ja till EMU - "Socialdemokrater för Europa".
- Vi har fått ihop ett jättebra gäng som ska leda kampanjen, sade Anders Sundström.

Anders Sundström

Partidokument
(program, stämmobeslut ...)

SSU


Mer än varannan säger nej till EMU SvD 2000-10-08

RE: Socialdemokraterna säger inte Nej nu, men ja senare. Som framgår av partistyrelsens yttrande säger man Nej nu, och Ja senare omifallatt, dvs om deras önskelista på EMU uppfylls. Klicka här för att läsa partistyrelsens yttrande.
Socialdemokraterna gör som den engelska labourregeringen, sätter upp villkor för ett medlemskap i EMU
Klicka här för att läsa de engelska villkoren

Socialdemokraternas hemsida


Början på sidan

Tillbaka till startsidan