nejtillemu.comGunilla Carlsson

1:e vice partiordförande för moderaterna


"All together a rather strong team"

There is a very good team at the ministry with Gunilla Carlsson doing international development issues and Maria Borelius doing international trade. In addition, there is Cecilia Malmström as Minister for European Affairs located in the Prime Minister's Office.
All together a rather strong team.
Carl Bildt blog 7/10 2006


PJ Anders Linder:
Var är brudarna?
Moderaterna har två kvinnliga vice ordförande Kristina Axén Olin och Gunilla Carlsson
men hur ofta har man ansträngt sig för att ge dem chans att uppträda som ledare på nationell nivå?
PJs blog 16/10 2008


- Jag är en positiv 40-åring, mamma till Ellinor. Uppvuxen på östgötaslätten med engagemang för jord och djur, utbildad företagsekonom och med tiotalet års erfarenhet av redovisning och revision.
Hur känns det att vara nyutnämnd till moderaternas talesman i utrikespolitiska frågor?
Viktigt och spännande. Och roligt, frågor kring frihet och fred var det som gjorde att jag valde att bli medlem i Moderaterna/MUF.
Läs mer här


Moderaterna tror på ett EU som fortsatt utvidgas. Att EU växer betyder inte att vi sänker kraven. Vi avser därför godkänna anslutningsfördraget av den 25 april 2005 om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen samt slutakten till fördraget.
Det sade Gunilla Carlsson med anledning av att riksdagen den 9 maj godkände ländernas anslutning till EU.


Moderaternas kampanj för ett svenskt ja till euron har fungerat som en katalysator för partiets inre restaurering.
Gunilla Carlsson, DN Debatt 17/4 2003

Förnyelsen efter valförlusten får inte göra moderaterna till en experimentverkstad. Moderaterna har varit det drivande partiet inom borgerligheten därför att vi hållit fast vid våra idéer. Vi måste rakryggat stå emot alla tendenser att anpassa budskapet efter lättflyktiga opinionsvindar eller tillfälliga nycker från våra borgerliga systerpartier.

För att förändringen av moderaterna skall kunna fortsätta krävs att partiet sluter upp kring den nya partiledning som skall väljas i höst. Ledarskapet för moderaterna måste vara samlande och öppet för de processer för förnyelse som partiet nu måste fullfölja, utan att ge avkall på den avgörande roll som moderaterna har i kampanjen för ett svenskt eurointräde.

Moderaternas kampanj för ett svenskt ja till euron har fungerat som en katalysator för partiets inre restaurering. Eurofrågan enar oss i en oerhört angelägen uppgift och eurokampanjen erbjuder en möjlighet att visa upp moderaterna när vi är som allra bäst.

För moderaterna är euron ett betydelsefull steg mot ett förverkligande av idén om ett enat och mångfaldens Europa, med växande välstånd genom frihandel och öppna gränser. Moderaterna var länge det enda partiet som tog ställning för att knyta Sverige närmare det europeiska samarbetet. Efter fyrtio år är moderaterna fortfarande det främsta Europapartiet i svensk politik. Genom att hålla fast vid våra idéer kan vi förverkliga dem. Enligt samma mönster måste vi fortsätta vara den ledande förändringskraften på område efter område

Full text.


Genom att införa euron och därmed ta ännu ett steg i det valutasamarbete där vi redan ingår, fortsätter vi att bidra till bygget av ett Europa där fred och välstånd säkras genom frihet och frihandel.
Det skriver moderaternas partiledare Bo Lundgren tillsammans med partiets Europatalesman Gunilla Carlsson
Sydsvenskan 26/2 2003

Om Du vill läsa detta - klicka här


Gunilla Carlsson på SvD Brännpunkt 2002-08-10:
Moderaterna har alltid varit tydliga med att europasamarbetet ska leda till en öppnare och friare marknad, en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik, ökad rörlighet för individen .... osv


Moderat missnöje med EU
SvD nyhetsartikel, 2000-04-08
Reporter: Lena Hennel

Moderaternas vice ordförande Gunilla Carlsson, moderaternas gruppledare i Europaparlamentet, välkorrmar en ordentlig EU-diskussion inom partiet. Hon anser visserligen att mycket av det s-regeringarna ägnar sig åt är "babbel" utan substans. Men hon medger ändå att det finns en risk för en backlash om de moderata väljarna får ett alltför starkt intryck av att EU är ett socialdemokratiskt projekt.

- Inte så att vi överger Europatanken, men vi behöver diskutera vad vi ska göra med den.

Ytterligare ett uttryck för EU:s klåfingrighet är, menar Ulla Ericson, den lista över mänskliga fri- och rättigheter som är på väg att tas fram.

- Jag är tveksam till att vi ska bygga upp ännu en katalog vid sidan av Europarådets, säger hon.

Gunilla Carlsson anser dock att partiet bör delta i "grupparbetet" som hon kallar det, moderaterna är representerade av EU-parlamentarikern Charlotte Cederschiöld.

- Låt oss se vad som händer. Vi har ännu inte stängt dörren, förklarar Gunilla Carlsson.


Gunilla Carlsson på SvD Brännpunkt 2000-02-28

Moderaterna har alltid förespråkat ett starkt europasamarbete och vill att Sverige fullt ut ska delta och vara pådrivande i det gemensamma arbetet för frihet, fred och demokrati i ett enat och helt Europa.

Vi vill bygga ett medborgarnas Europa, med fri rörlighet och ökat utbyte människor emellan. För att unionen ska kunna leverera och uppfattas som relevant måste samarbetet stå starkt i genuint gemensamma frågor, samtidigt som närhetsprincipen följs.

Vi ser två förutsättningar för att den svenska regeringen ska uppfylla ordförandehalvårets förväntningar och krav.

För det första måste alla tvivel undanröjas om Sveriges deltagande i det ekonomiska och monetära samarbetet.

För vår del är vi beredda att omedelbart, i ett riksdagsbeslut, hantera frågan om ett deltagande i EMU:s tredje steg.

För det andra kan inte regeringens stödpartier, riksdagens mest uttalade nej-partier, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, tillåtas diktera Sveriges agenda och formerna för ordförandehalvåret.


Början på sidan

Tillbaka till startsidan