Home - News - Anhängare - EMU-skeptiker - - Statsvetare-Johan Lindahl


Kräv ett förändrat Europa i stället
Johan Lindahls debut som vikare på Aftonbladets ledarredaktion
2001-06-19

Hur bör framtidens Europa se ut? Jag tror att en majoritet av Europas invånare kan enas om att unionen inte är tillräckligt demokratisk. Och de flesta är nog tveksamma till en nyliberal politik. Men är det verkligen ett argument för att förkasta idén om en europeisk union?

Ett nyliberalt och odemokratiskt Europa kan bara stoppas av ett radikalt och demokratiskt. "Någonstans måste besluten fattas som river yttre gränser och låter andra intressen än storföretagens lobbygrupper höras. Om man vill se en annan europeisk politik måste den beslutas någonstans", skriver Johan Ehrenberg i ETC.

Göran Persson och regeringen ser EU som ett mellanstatligt samarbete. Men detär det inte. I dag råder odemokratisk överstatlighet och mellanstatlig diplomati där medborgarna saknar insyn. Eller som Göran Rosenberg uttrycker det: "EU är i grunden ett sammelsurium av mellanstatlighet, överstatlighet, domstolsmakt och byråkrativälde, det vill säga oklart grundat". (DN 15/2 2000)

Vad EU behöver är demokratiserad överstatlighet: en grundlagsfäst och demokratisk form där EU-ländernas medborgare kan ställa den överstatliga maktutövningen till politiskt ansvar. Där besluten är demokratiskt förankrade. Där det är medborgarna som sätter dagordningen.

I ett mellanstatligt samarbete är det upp till varje nation eller region att gå en annan väg: majoriteten bestämmer inte - demokratin uteblir.

Till seminariet i Polen kom vi från Europas alla hörn. Tillsammans försökte vi skissera något nytt. Den mellanstatlighet som i mer än tvåhundra år har präglat Europa har inte varit särskilt lyckad. Nu finns möjlighet till förändring!

Därför borde kampen i stället handla om krav på ett förändrat EU - ett radikalt alternativ till byråkratins, storföretagens och marknadskrafternas Europa.


Kommentar RE: Jag blev nästan tårögd när jag erinrade mig
hur naiv, okunnig och välmenande man själv var som ung.
Men det går över.

Statsvetare

Mer ur Aftonbladet

Början på sidan

Tillbaka till startsidan