nejtillemu.comSven-Otto Littorin


Sven-Otto Littorin oroade sig för tecken på ökad federalism inom EU
SvD-ledare 12/3 2003:

Medan andra partier, exempelvis folkpartiet, verkar sträva mot att EU ska ha möjlighet att fatta beslut om exempelvis höjda miljöskatter med kvalificerad majoritet, hyser moderaterna tvivel om att detta är rätt väg. Samma signaler skickade deras partisekreterare Sven-Otto Littorin på måndagen när han oroade sig för tecken på ökad federalism inom EU (Reuters 10/3). Det är dags att bemöta de krafter som eftersträvar en starkare centralism på subsidiaritetens bekostnad.

Federala förtrupper?
vi bedyrade vår federalism; Barbro Hedvall på DN, Göran Rosenberg,
Ann-Charlotte Marteus och jag själv

PM Nilsson Expressen 21/2 2003


Ett medlemskap i EMU handlar inte främst om ekonomi, utan om politik
Ekonomer skulle aldrig ha uppfunnit en gemensam valuta för Europa

PM Nilsson Expressen 2003-04-01


EMU-kritiska moderater ska resoneras till rätta

TT 27/1 2003

Moderaterna vill kampanja för ett ja till euron med resonerande tonfall och respekt för "goda moderater" som lutar åt nej-linjen. Nye partisekreteraren Sven Otto Littorin klargjorde detta vid en moderat konferens i riksdagshuset på måndagen.

- Tonfallen i den här kampanjen blir litet annorlunda än tidigare, mer resonerande, sade Littorin. Vi måste ta de egna kritikerna på allvar och inte låta för tvärsäkra. Vi kan medge att det finns både för- och nackdelar med EMU.

. Men vid en följande paneldebatt protesterade Thomas Idergard, aktiv i Sverige i Europa:

- Det duger inte att tassa omkring. Vi måste göra klart för nejsägarna att de har skitdåliga argument. Det går inte att rösta nej för att man vill vänta och se hur det går med euron.

- Ett nej är ett nej, det måste vi säga så att det hörs, menade Idergard.

Till de borgerliga nej-sägarna hörde civilekonom Erik Lakomaa från Medborgare mot EMU. Han fruktade att EMU skapar dålig utgiftsmoral inom EU. Länder skjuter över kostnaderna för sin dåliga ekonomiska politik på andra.

Och av ja-sidans argument för euron ansåg han att hänvisningar till freden var det sämsta:

- Tyskarna tar inte längre fram pickelhuvorna för att ta tillbaka Lothringen.

Men Klas Eklund, chefekonom på SEB, tyckte ändå att fredsfrågan har en djup dimension för hela EU-projektet. Han manade ja-sägarna att vara beredda på nej-argumentet att Tysklands dåliga ekonomi kan genomsyra hela EMU. - Men Tysklands problem beror inte på euron utan på kostnaderna för återföreningen och en dåligt fungerande arbetsmarknad, sade Eklund.

Fil dr Stig-Björn Ljunggren roade konferensen med att spekulera över socialdemokraternas ja-kampanj. Han förutsåg en satsning på Göran Persson som landsfader och trodde att partiet skulle bygga under sina argument med lite skrämsel - hur blir det om alla utom Sverige är med?

- Och så hoppas de på många skägg på nejsidan, ju fler desto bättre, bedömde Ljunggren.

Det finns också ”borgerliga” argument mot att Sverige skall gå med
i euron som måste respekteras och bemötas.

Bo Lundgren 2003-01-27


Hans Wallmarks nyhetsbrev 10/12 2003

En annan förändring som genomförts inom moderaterna är att Sven-Otto Littorin kommit att utses till ny partisekreterare och Anders Borg blivit chef för riksdagskansliet.

Det handlar om två generationskamrater och goda vänner. Kloka och kunniga, var och en på sitt sätt.

Få kan som Anders Borg snabbt plöja igenom litteratur och forskningsrapporter inom ett område för att sedan på ett begripligt och koncist sätt förklara sammanhangen och sambanden. Under sin studietid i Uppsala gick rykten om att han under en vecka hade läst mer än vad andra behövde ett år för att plöja sig igenom.

Sven-Otto Littorin med sin bakgrund i bland annat PR- och konsultföretaget Kreab är en sympatisk person med ett brett kontaktnät.

Totto är ett vanligt smeknamn på den nye partisekreteraren som har ett hästjobb framför sig.


Början på sidan

Tillbaka till startsidan