nejtillemu.com

Bo Lundgren

- Jag ser inga övervägande problem med en makroekonomisk ledning
av penningpolitiken i Frankfurt jämfört med Stockholm, SvD 2002-03-13

Jfr Mrs. Thatcher

Bo Lundgren är världens enda bankminister som använt skattebetalarnas pengar för bidrag till en konkursmässig banks aktieägare
se STEFAN INGVES och GÖRAN LIND i Ekonomisk Debatt nr 1/1988
Hans statssekreterare då hette Urban Bäckström


Till slut svarade moderaternas Bo Lundgren att politikerna inte alls ska försöka reglera konjunkturen.
- Men om den svenska ekonomin skulle få stora problem gäller det att finanserna är så stabila att det går att gripa in. Men det kommer att inträffa ytterst sällan.

Paradoxen är att de partier som tidigare mest ansetts vara emot att försöka finjustera ekonomin med politiska medel, moderaterna och folkpartiet, nu kan förknippas med just det.
Anders Jonsson, SvD 25/8 2003


Höstens folkomröstning handlar inte i första hand om hur den femåriga räntan i Sverige kommer att utvecklas jämfört med räntan i dagens euroländer, utan om Europatanken som sådan.
Ulf Adelsohn, Carl Bildt och Bo Lundgren
SvD Brännpunkt 6/8 2003


Mycket skiljer vänsterns många euromotståndare från de mer teoretiskt inriktade marknadsliberala nejsägare som finns i politikens motsatta ytterkant.
Ulf Adelsohn, Carl Bildt och Bo Lundgren
SvD Brännpunkt 6/8 2003


- Vi ska inte ha någon buffert för något som är bra. Tvärt om är euron en buffert för svensk ekonomi
- Det finns inte något "vänta och se". Antingen är vi med eller står utanför
.
Moderaternas ledare Bo Lundgren DN 27/7 2003

Resultatet kommer prägla svensk politik en lång tid framöver. Bo Lundgren tycker att debatten så här långt har handlat mycket om att förhålla sig positiv eller negativ till ett ja. I sitt tal skisserade han upp bilden av hur ett "nej-Sverige" ser ut efter valet.

- Ett "nej-Sverige" är ett Sverige där handeln med omvärlden är krångligare. Sverige och Ryssland kommer efter unionens utvidgning att vara de enda två länderna kring Östersjön som handlar med andra valutor än euron.

Ekonomen Nils Lundgren, ordförande för nätverket Europa ja - euro nej, hade för dagen krävt ett besked av moderatledaren hur denne anser ett höjt överskottsmål och en så kallad EMU-buffert ska betalas.

- Vi ska inte ha någon buffert för något som är bra. Tvärt om är euron en buffert för svensk ekonomi, säger Lundgren till TT.

Buffertfonder

Vänta och se


Ett Europa. Utan murar. Utan gränser.
Moderaternas ledare Bo Lundgren Simrishamn 26/7 2003

Nästa år kommer den Europeiska unionen att omfatta 450 miljoner människor i 25 länder. En framgång utan motstycke i vår historia.

Nu kan vi se hur den idé som moderaterna har trott på och kämpat för så länge blir verklighet. Ett växande europeiskt samarbete, som står för en framtid i frihet och fred. Sverige skall vara en del av denna framtid.

Ett Europa. Utan murar. Utan gränser.

Full text

Det vi försöker göra i Europa är att skapa en zon av fred och stabilitet som kommer att omfatta mer än 25 nationer, över en halv miljard människor och världens största integrerade ekonomiska enhet.
Carl Bildt i Dagens Industri 1/7 2003

Jag fruktar att det våras för kejsarvansinnet i Europa och att jag måste överge mitt experiment att se positivt och optimistiskt på framtiden.
Rolf Gustafsson kolumn SvD 18/5 2003


Moderaterna, säger han, vill ha ett ökat överskott i budgeten ett tag
för att betala av på statsskulden, men det ska vara under begränsad tid.

Bo Lundgren i Ekot 6/7 2003 17.45


Bo Lundgren (m) kommer inte att spräcka ja-samarbetet med socialdemokraterna, även om en överenskommelse om EMU-buffert genomförs med LO
-Det är klart vi kan hålla sams - det kan vi redan i dag, säger han till svt.se. Moderatledaren Bo Lundgren är till och med positiv till att dialogen mellan Göran Persson och LO:s Vanja Lundby-Wedin är i gång.
SvT 27/6 2003


Den fråga som vi alla ska besvara den 14 september är om Sverige ska införa euron som valuta eller inte. Men i frågan ligger mycket mer. Folkomröstningen handlar i grunden om hur vårt Sverige ska utvecklas i framtiden.
Det finns inte något vänta och se.

Bo Lundgren i riksdagen 28/5 2003


- Ett ja medför positiva förbättringar medan ett nej innebär att politiken kommer styras av personer som Gudrun Schyman, Lars Ohly och Per Gahrton
Bo Lundgren DN nyhetsplats 11/5 2003


Det ankommer inte på SvD att avsätta eller tillsätta partiledare.
SvD-ledare 2/4 2003 med rubriken Fredrik Reinfeldt efter Lundgren?

Riksdagspolitikern Lundgren gavs den otacksamma uppgiften att ta över efter Carl Bildt. Glansen från dennes statsministerperiod och fredsmäklande överskuggade länge efterträdaren. Som kompetent fackminister i den borgerliga ministären 1991-94 hade Lundgren dock skaffat sig en styrka i den ekonomiska analysen, särskilt på skatteområdet. Ingen anhängare behövde vara nervös över hans förmåga att hävda sig i sådana debatter.

Det ankommer inte på SvD att avsätta eller tillsätta partiledare. Men det är viktigt för en sargad borgerlighet att moderaterna åter blir ett kraftcentrum som vågar och förmår att föra förändringens talan i en tid av stagnation. Om den moderata gruppledaren i riksdagen Fredrik Reinfeldt är den uppgiften mäktig och kan bygga upp en ny entusiasm för maktskifte är ledarbytet ett steg åt rätt håll.

En uppgift för Kristina Axén Olin
SvD-ledare 2/4 2003

En ny moderatledare kanske kan blåsa liv i oppositionen och bana väg för ett regeringsskifte. I Stockholm faller ansvaret för att driva fram motsvarande kursändring på oppositionsledaren Kristina Axén Olin (m).


Genom åren har jag haft tre längre samtal med moderatledaren Bo Lundgren. Första gången var han irriterad över kritik mot den borgerliga regeringens ekonomiska politik 1991-94. Andra gången var han irriterad över kritik mot den tandlösa borgerliga oppositionen. Tredje gången var han irriterad över socialdemokraternas ständiga tolkningsföreträde, och frågade mig hur det kunde brytas. Då om inte förr begrep jag att moderaterna var illa ute. Bo Lundgren var en kompetent skatteminister.
Niklas Ekdahl DN 2/4 2003

När Bo Lundgren tillträdde som partiledare utnyttjade han dock inte detta manöverutrymme. Han övertog den gamla strukturen och detta försvårade hans ledarskap. Först efter valet, när det redan var för sent, kunde han frigöra sig från de gamla maktstrukturerna. För att man skall förstå moderaternas problematiska situation i dag är det viktigt att anlägga ett historiskt perspektiv där just de gamla maktstrukturernas roll är av fundamental betydelse. Efter den upprivande interna striden mellan "mörkblå" och "ljusblå" på 1960-talet, en strid som nära nog förlamade partiet, har det funnits en konflikträdsla i partiorganisationen som förvisso var förståelig efter 1960-talets trauma men som likafullt varit destruktiv. Partidisciplinen, som varit utomordentligt stark, har enligt vissa legat som en våt filt över partiet. Avvikelser från den av ledningen anbefallda linjen har, i högre grad än i andra partier, inneburit risk för politiska repressalier.
Tommy Möller DN Debatt 2/4 2003


Bo Lundgren: Krig kan fortfarande undvikas
Pressmeddelande, 2003-03-18


Moderaterna är ensamma på jasidan om att ta strid mot regeringens planer på en EMU-buffert
Lundgrens reaktion är "obegriplig", menar Svenskt Näringsliv, vars EU-expert Johnny Munkhammar tycker att regeringens förslag är "harmlöst"

DN 5/3 2003

Genom att införa euron och därmed ta ännu ett steg i det valutasamarbete där vi redan ingår, fortsätter vi att bidra till bygget av ett Europa där fred och välstånd säkras genom frihet och frihandel.
Det skriver moderaternas partiledare Bo Lundgren tillsammans med partiets Europatalesman Gunilla Carlsson
Sydsvenskan 26/2 2003

Om Du vill läsa detta - klicka här


Euron kan svårligen särskiljas från övriga EU:s framtid.
På en gemensam marknad är det logiskt med en gemensam valuta.
Bo Lundgren
Tidningsartikel, 2003-02-18

Folkomröstningen är ett val mellan att fortsätta att stå utanför centrala delar av EU eller att delta fullt ut i det samarbete vi valde 1994.

Valutasamarbetet är betydligt mer än ett symboliskt ställningstagande. Euron är en del av förverkligandet av Europatanken om att knyta människor från olika nationer närmare varandra. Medlet är en gemensam marknad, med ökad frihandel som ger varaktig fred.

På en gemensam marknad är det logiskt med en gemensam valuta.

Att lämna unionen är en orealistisk föresats, även om den fortfarande ventileras i regeringens stödpartier, vänster- och miljöpartiet. Europasamarbetet har varit en betydelsefull faktor för Sveriges ekonomiska och politiska utveckling.

Euron kan svårligen särskiljas från övriga EU:s framtid.

Full text


Det finns också ”borgerliga” argument mot att Sverige skall gå med i euron som måste respekteras och bemötas.
Bo Lundgren 2003-01-27

Det kanske vanligaste argumentet bland borgerliga sympatisörer som är skeptiska till ett svenskt euromedlemskap är att lyfta fram utvecklingen sedan den fast växelkursen gavs upp 1992.

Det har fungerat bra med en självständig riksbank och en flytande krona de senaste tio åren, säger de. Ja och nej, säger jag.


Sverige växer med euro
Bo Lundgren
SvD Brännpunkt 21/12 2002

Problemet med moderaterna är att förnyelsen aldrig kommit till stånd.
Expressen.ledare 2002-09-16

Moderaterna backar kraftigt
DN 2002-08-16

Låg inflation och låg arbetslöshet möjlig
Bo Lundgren i Veckobrev 30 maj 2002

Totalt insnöat
Malin Siwe i Finanstidningen 2002-01-11

Ur Bo Lundgrens avslutningsanförande partistämman 2 september 2001


Det finns också ”borgerliga” argument mot att Sverige skall gå med i euron som måste respekteras och bemötas.
Bo Lundgren 2003-01-27

Det kanske vanligaste argumentet bland borgerliga sympatisörer som är skeptiska till ett svenskt euromedlemskap är att lyfta fram utvecklingen sedan den fast växelkursen gavs upp 1992.

Det har fungerat bra med en självständig riksbank och en flytande krona de senaste tio åren, säger de.

Ja och nej, säger jag.

Riksbankens inflationspolitik har fungerat väl, men kronan har fortsatt att förlora i värde eftersom den ekonomiska politiken varit svag.

Vi befinner oss i en återvändsgränd. Socialdemokraterna har visat att de hellre ser att kronan fortsätter att falla, än att göra något åt de verkliga problemen i svensk ekonomi. Än så länge håller exportindustrin uppe samhällsekonomin hjälpligt, om än inte mer. Alltså behövs euron, för att ta ifrån svenska politiker möjligheten att använda en sjunkande krona som ursäkt för att inte genomföra viktiga liberaliseringar.


RE: Mer om den sjunkande kronan

En annan vanlig invändning som ofta förs fram av borgerliga sympatisörer är att en gemensam europeisk valuta kommer att driva fram en i stora delar gemensam europeisk finanspolitik. Det kan, menar man, i sin tur leda till att höga skatter och en stor offentlig sektor befästs. Resonemanget går så här: Eftersom de olika ländernas ekonomier kommer att fortsätta att växa i olika takt, kommer det att ställas allt större krav på att unionen skickar bidrag till länder vars ekonomi för tillfället utvecklas sämre än genomsnittet. Och det leder till allt högre avgifter till EU.

Inte minst brukar detta argument användas i mer teoretiska resonemang som brukar föras i den mest frihetliga delen av borgerligheten.

Globaliserings-debatten, akt 2
Föredrag av Johan Norberg i samband med
Näringslivets Fonds årsmöte den 27 augusti 2002.

Erik Lakomaa, chefredaktör för Nyliberalen

En gemensam europeisk finanspolitik känns väldigt långt borta.

För mig är euron ett av flera sätt att göra unionen mer marknadsekonomisk. Det behövs.

En stark union kräver tydlighet. När Europa samlar sig kring en utrikespolitisk hållning är det avgörande att Europa talar med en röst. Att det inte är så är ett problem redan idag. Och det skulle fördjupas med förslaget om två EU_presidenter, som framförts från franskt och tyskt håll, och även från den svenska socialdemokratins sida.

Det är helt uteslutet att EU skall få möjligheten att ta ut en egen skatt. Att lämna över rätten att ta ut skatt skulle vara ett avgörande steg mot en europeisk federation. Beskattningsrätten skall vara förbehållen medlemsländerna.

En federation är ett småstatsintresse,
inte ett stormaktsintresse
PM NILSSON Expressen 2003-01-19

"ja-sidan riskerar att gå ett gruvligt nederlag till mötes"
"ja-sidan vill inte ha någon debatt om eurons politiska dimension eftersom det skulle föra upp frågan om en europeisk federation på dagordningen"
Fredrik Malm ordförande för Liberala ungdomsförbundet Sydsvenskan 14/1 2003

Debatten om Europas framtid skall inte begränsas av geografi. För närvarande diskuteras när Turkiet skall kunna bli medlem i EU. Landet brottas för närvarande med betydande ekonomiska problem. Mänskliga rättigheter respekteras ännu inte i den utsträckning som vi i övriga Europa kräver. Men den reforminriktade politik som den nya regeringen driver bör få stöd och uppmuntran.

I framtiden kan det röra sig om Ukraina, Vitryssland eller Albanien.

Full text

EMU-kritiska moderater ska resoneras till rätta

Medborgare mot EMU

Början på sidan


Sverige växer med euro
Bo Lundgren
SvD Brännpunkt 21/12 2002

Debatten om euron har under hösten varit ensidigt inriktad på analyser av tänkbara makroekonomiska effekter i olika konjunkturella skeenden blandat med resonemang kring optimala valutaområden. Därutöver har också krav på så kallade buffertfonder och större offentliga överskott, i praktiken överbeskattning, förts fram från vänsterhåll.

En folkomröstning om euron handlar i grunden inte om hur den femåriga räntan i Sverige kommer att utvecklas jämfört med räntan i Tyskland, eller om buffertfonder skall införas, utan om Europatanken som sådan.Europeiska unionen är ett samarbete för frihandel och fred. Genom att riva gränser mellan människor och företag har medlemsländerna knutits så nära varandra att väpnade konflikter har blivit omöjliga. Frihandel innebär också ökat välstånd.

De länder som har valt en fri och öppen ekonomi har vuxit mångdubbelt snabbare än länder som valt slutenhet och planekonomi.

Det är frihetens förtjänster som är orsaken till moderaternas långa engagemang för det europeiska samarbetet. Det ligger också bakom vårt stöd för euron. På en gemensam marknad är det naturligt att ha en gemensam valuta.

Det gör dessutom marknadsekonomin mer effektiv. Kostnaderna och krånglet för valutaväxlingar och valutaförsäkringar minskar. Prisjämförelser mellan länderna underlättas. Konkurrensen förstärks. Priserna blir lägre. Och tillväxten högre.

Med euron följer också andra fördelar för Sverige, som kan få stor effekt på längre sikt. Under de senaste tre decennierna har vi halkat efter omvärlden, i huvudsak därför att det inte har varit tillräckligt lönsamt att driva företag, att investera och att arbeta i vårt land. Metoden för att parera en successivt försämrad konkurrenskraft med fast växelkurs var att genomföra omfattande och upprepade devalveringar. Under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet skrevs kronan ned med sammanlagt 45 procentenheter.

När växelkursen släpptes fri för tio år sedan behövdes det inte längre några devalveringsbeslut. Marknaden har skött nedvärderingen på egen hand.

Om Sverige ansluter sig till den gemensamma europeiska valutan innebär det slutet på den 30-åriga epok då inhemska strukturproblem har gömts undan med en fallande krona och allt sämre köpkraft för medborgarna.

Full text

RE: "När växelkursen släpptes fri för tio år sedan" var Bo Lundgren
bankminister i Bildt-regeringen. För mer härom se
http://www.internetional.se/dn10ar.htm och
http://www.internetional.se/vadharhant.htm

Början på sidan


Problemet med moderaterna är att förnyelsen aldrig kommit till stånd.
Expressen.ledare 2002-09-16

Under 80-talet och 90-talet lockade partiet mängder av yngre liberalt orienterade begåvningar och den ideologiska debatten var spännande och intensiv. Muf var i särklass det mest nyskapande ungdomsförbundet och dess decennielånga kampanj för en liberal invandringspolitik ruckade långsamt men säkert bilden av moderaterna som de besuttnas parti.

Trots detta har moderaterna styrts av samma gäng som gick med i det gamla högerpartiet under 60-talet. De yngre har antingen motats ut eller hållits nere. Många har slutat och börjat jobba med annat. Detta äldre bunkergäng i moderaterna har tre frågor: skatter, tillväxt och brott. De frågorna dominerade slutet av moderaternas valrörelse. Och det gick liksom inte.

När SVT avslöjade smygrasismen i valstugorna gjorde bunkern en fullständig felbedömning och skällde mer på reportern än tog avstånd från rasismen. Det straffade sig hårt, vilket är det mest glädjande av valresultaten.

Bo Lundgren: Det finns inget bunkergäng!

Se Saddam Husseins bunker här

Början på sidan


Moderaterna backar kraftigt
DN 2002-08-16

En månad före valet har opinionsstödet för moderaterna rasat till en rekordlåg nivå. Samtidigt har vårens nedgång för socialdemokraterna brutits. De har nu egen majoritet tillsammans med vänsterpartiet, enligt DN/Temos augustimätning.

Moderaterna hamnar för första gången sedan 1993 under 20-procentsnivån med ett väljarstöd på 19,4 procent. Nedgången från 22,2 procent i juni är statistiskt säker och innebär att partiet backar för andra mätningen i rad.

Det är framför allt bland kvinnliga väljare som stödet minskat. Partiet kommer därmed sämst ut från sommarens politiska debatt. Moderatledaren Bo Lundgren har inte lyckats framstå som den självklara borgerliga statsministerkandidaten och har drabbats av negativa skriverier flera gånger de senaste månaderna.

Partiledningen har nu försökt möta tillbakagången med en skärpt profilering på stora skattesänkningar. Men eftersom flera mätningar visar att skatter inte är någon central fråga för de flesta väljare riskerar det att leda till ytterligare tapp av allmänborgerliga väljare.

Full text

Men briljans har aldrig utmärkt Bo Lundgren, som nu leder sitt parti mot ett välförtjänt nederlag.
En dumhetens konspiration Expressen, Dagens Industri, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Bo Lundgren Rolf Englund i Nya Wermlands-Tidningen 2002-03-22

Början på sidan


Socialdemokraterna får 44,5 procent i Sifos marsmätning - det bästa resultatet sedan oktober 1994. Samtidigt noterar moderaterna 20,9 procent - det lägsta stödet sedan januari 1994. (020317)

Det går tungt för Bo Lundgren. Efter 1998 har moderaterna legat på 25 procent i opinionsmätningarna.
Nu har moderaterna dock tappat en femtedel av sitt väljarstöd, till 20 procent.

SvD-ledare 2002-01-03
Inom moderaterna fortsätter krypskyttarna att önska att Bo Lundgren försvinner.


Se även Bo Lundgren talar sanning i
Svenska Dagbladet/Näringsliv, s. 12, 2002-03-02

Mer om Bo Lundgren hos IntCom


Låg inflation och låg arbetslöshet möjlig
Bo Lundgren i Veckobrev 30 maj 2002

Under det senaste året har inflationen legat över Riksbankens mål på 2 procent (plus eller minus en procent). Nu säger en del ekonomer att inflationen behöver stiga för att arbetslösheten skall kunna hållas nere. Vi har hört det förut. Under flera årtionden betraktade de flesta ekonomer det som ett ganska givet samband att låg arbetslöshet enkelt uttryckt förutsätter hög inflation, och vice versa.

RE: Ekonomerna kallar det NAIRU

Då som nu är dock detta uttryck för en statisk syn på samhällsekonomin. I grunden finns det ingen motsättning mellan låg inflation och låg arbetslöshet - om politiken är den rätta.

Att Sverige idag, trots att vi nyligen lämnat en högkonjunktur, har en faktisk arbetslöshet på över 700.000 människor - till vilket skall läggas lika många långtidssjukskrivna och förtidspensionärer - och samtidigt ett inflationstryck som pressat fram räntehöjningar, är ett underkännande av socialdemokraternas ekonomiska politik. Vad Sverige behöver är inte några försök att väga inflation mot arbetslöshet utan kraftfulla strukturreformer som gör att vi får fler och växande företag, som gör att många fler människor kan få ett arbete och som stärker svensk konkurrenskraft.


Bo Lundgren: Japanskt intresse för svensk bankkrishantering (hela texten)

We also studied historical financial crisis as well as the existing literature that was available at the time. Especially I remember that Irving Fisher’s well-known paper in Econometrica, “The Debt-Deflation Theory of Great Depressions” from 1933 provided inspiration.

Se: http://www.internetional.se/98urbaned.htm

The falling asset prices in Sweden meant that many firms and households would have to consolidate their balance sheets. Both groups had speculated in heavily mortgaged real estate and were liable to burden the financial sector with credit losses on a scale that was not yet known but could be considerable. That in turn would worsen the base for lending and widen interest spreads.

The consolidation of household debt would have a major impact on real economic activity and weaken demand, thereby possibly adding to the financial sectors difficulties.

RE: Och ändå lade Bildt, Wibble och Bo Lundgren fram åtstramningspaket.


Bo Lundgren
Veckobrev 31 januari 2002

Vi moderater vill föra en politik med målsättningen att svensk ekonomi i sig är så stark att vår köpkraft och vår valuta (så länge vi står utanför euron) stärks.


Totalt insnöat
Malin Siwe i Finanstidningen 2002-01-11

Moderaterna har snöat in på euron. Och där euron går in går vettet ut, åtminstone i kretsen runt Bo Lundgren.

Ingen svensk torde vara ovetande om att majoriteten av EU-länderna bytte valuta vid årsskiftet. Tv-, radio- och tidningsreportage i parti och minut har berättat om Herr Müllers kärlek till D-marken, om signora Rossi som faktiskt fördragit att behålla alla italienska nollor, om risken för smygprishöjningar och förfalskningar.

Ingen svensk torde heller vara omedveten om att vi i Sverige har valt att klamra oss fast vid våra kronor. De flesta svenskar torde dessutom veta att moderaterna är eurofiler.

Läge att ligga lågt alltså. Läge att låta läsare och tittare drabbas av en känsla av eutanförskap, kanske till och med en längtan att tillhöra gänget. Men inte då. Hellre synas än verka. Fototillfälle liksom.

Steg 1. Importera euro från Belgien.

Steg 2. Invitera media att titta på när snälla pappa Bosse bjuder sin oskyldiga barn på hamburgare.

Steg 3. Han betalar med euro. Hurra! Hurra! Hurra!

Man trodde inte det var möjligt att göra sig löjligare. Det var det. Riksdagskvinnan Ulla Löfgren i Umeå skulle också göra eurotricket. De medhavda barnbarnen, barn är gulliga på kort, fick hamburgare. Och glass. Själv avstod hon från skräpmaten. Men betalade med klingande euromynt i fotoblixtarna.

Hä va som bara det att McDonalds inte tar emot euromynt. Bara sedlar. Lundgrens stab hade i alla fall gjort upp i förväg med personalen i kassan att de skulle ta mynten och le. Till ömsesidig reklamnytta.

I Umeå påpekades att Ronald-reglementet säger sedlar. Men innan det hela blev allt för genant vann servicesinnet över protokollskänslan. Löfgren blev av med 5,40. I mynt.

Full text

Början på sidan


Ur Bo Lundgrens avslutningsanförande partistämman 2 september 2001

När vi samlas till stämma nästa gång skall Sverige inte längre ses som den halvhjärtade och obeslutsamma kusinen från landet - utan som ett land som med kraft och engagemang deltar i det gemensamma arbetet att göra Europa till en friare, rikare och öppnare kontinent.

Ett Sverige som är en av världens främsta röster för global frihandel.

En nation på väg mot en fastlagd folkomröstning om den europeiska valutaunionen.kurs här

Ett Sverige som är ett frihetligt föredöme.

Dit alla som har ett jobb är välkomna. Där den som har flytt från krig eller förtryck skall ges verkliga möjligheter att bygga sig en egen framtid i Sverige.

Full text i pdf

Göran Lindblads uttalande om invandring i Svenska Dagbladet står helt för honom själv.
Han är inte talesman för moderaterna i integrationsfrågor.

Moderaterna förespråkar inte fri invandring, utan en reglerad invandring.
Det säger moderaternas partisekreterare Johnny Magnusson under


Bo Lundgren i SvD 2000-01-26 "Riksdagsbeslut om EMU räcker"

Ja och nej till folkomröstning
Rolf Englund i EU-krönika i Nya Wermlands-Tidningen 2001-09-11


Måndagen den 11 juni i riksdagen, i anförande nr 51, sade Bo Lundgren (m):

Utfallet av den irländska folkomröstningen om Nicefördraget är mycket oroande. Den är en följd av lågt valdeltagande och en obehaglig kampanj av nationalister och vänstergrupper. Det är en kampanj för slutenhet och nationell egoism. Detta leder till att Europadebatten måste förnyas – där är vårt ansvar gemensamt – och ta sin utgångspunkt i de grundläggande värden; frihet, demokrati och fred som är grunden för den europeiska unionen. Det är dags att ta strid med de grupper som bekämpar öppenhet och fri handel.


Bo Lundgren kommenterar valet i Storbritannien
Pressmeddelande 2001-06-08

Valutgången i Storbritannien var väntad. Torypartiets starkt negativa framtoning i europafrågan är främmande för dagens liberalkonservativa partier. Det visar sig att denna hållning saknat förankring i den brittiska opinionen.

Latest Mori poll
In a referendum, would you vote for or against Britain replacing
the pound sterling with the single European currency?
For 22 procent - Against 70 procent

Valutgången gör det än mer angeläget för Sverige att förbereda ett medlemskap i den europeiska valutaunionen. Storbritannien går mot en folkomröstning och ett snabbt införande av euron. Det bör även Sverige göra.

Den senaste tidens vacklande kronkurs har ytterligare tydliggjort värdet av den valutastabilitet som euron syftar till.

"Perssons fel att kronan försvagas"
DI, 2001-06-08 Gunnar Hökmark intervjuas av Gunnar Örn

Valutans tjatiga orakel
Ledare i Finanstidningen 2001-06-08

Carl Bildt förtalar kronan


Centre-right Visions of a Future Europe
Bo Lundgren 2001-03-01

- It is time for a more fundamental debate on Europe. We need to ask existential questions such as: What is the European Union about? What do we want from the union and where are we heading?

- The EU enlargement is a historical opportunity to bring all of Europe together. Ten years from now we will have a very different and much larger union. In the future the EU might encompass some 600 million people.

- The success of the euro is of fundamental importance to the EU. It will contribute to the goal of making Europe the worlds most competitive and dynamic knowledge-based economy.

- The rapid reaction force of 60 000 men and women will enable Europe to take military action in crisis situations where the US cannot or does not wish to be-come directly involved. NATO remains, however, the corner stone of European security.

- How do we define the core activities of our union?

- Much could be gained if we were clear on what is best done at the European level and what should be handled at the national level.

The European Union Charter of Fundamental Rights sets out the whole range of civil, political, economic and social rights of European citizens and all persons resident in the EU. The question now is how some sort of charter could be integrated into a future constitutional treaty.

Sweden must make full use of the opportunities that Europe offers. This includes joining the euro as soon as possible.

Hela texten som pdf-fil på http://www.moderat.se/pdffiler/UI010219.pdf


Ur Bo Lundgrens Torsdagsbrev nr 6/2001, 16 mars 2001
Slutligen ett tips om Eurofaktas nya mycket informativa och prydliga webbplats, som man hittar på den gamla adressen www.eurofakta.se.
Där kan man utöver att söka efter information om EMU bland annat testa sin egen ”EMU-profil”, prenumerera på ett faktaspäckat nyhetsbrev och ta del av diskussioner mellan EMU-anhängare och EMU-motståndare på sidans debattdel.

Kommentar RE: Det är en snygg site - dom har resurser, dom som finansierar eurofakta - SAF:s och Industriförbundets gemensamma projekt. Om de hade velat hade de säkert kunna lägga in några länkar. Vidare är sökfunktionen dåligt utvecklad. Om man t ex söker på Margit Gennser får man ingen träff. Det är väl förmodligen vad Per Unckel har kallat för "borgerlighetetns öppna torg", som i verkligheten mer liknar ett känt öppet torg i Peking, där de oliktänkande mejas ner.


Allmogen är galen (om Bo Lundgren, Gustav Vasa och moderaterna)
Johan Hakelius i Finanstidningen 2001-02-21


Bo Lundgren på moderat.se 2001-02-13
Det är allvarligt att Göran Persson nu utesluter att Sverige inför euron före 2005. Medborgarna går därmed i flera år miste om lägre priser till följd av bättre konkurrens och lägre räntor till följd av mindre osäkerhet. Man skulle kunna genomföra en folkomröstning redan i höst eller nästa vår.


Torsdagsbrev nr 23/2000, 7 december 2000
Idag inleds det viktiga EU-toppmötet i franska Nice. Under fyra dagar skall regerings- och statschefer försöka komma överens om reformer som gör det möjligt för Europeiska unionen att ta emot nya medlemsländer.

I går kväll deltog jag tillsammans med liberala, konservativa och kristdemokratiska regeringschefer och oppositionsledare i EPP:s toppmöte i just Nice. Där diskuterade jag med bland andra Spaniens premiärminister José Maria Aznar, Österrikes förbundskansler Wolfgang Schüssel, CDU:s partiledare Agnela Merkel och den finske finansministern Sauli Niinistö en del frågor inför EPP:s kongress i Berlin i januari, men naturligtvis framför allt om det EU-toppmöte som nu har inletts.

Glädjande nog fanns en mycket tydlig samsyn om att utvidgningen just nu är den allra viktigaste frågan för Europeiska unionens medlemsländer.

I tisdags utvecklade jag mina tankar rörande Europeiska unionens utveckling i ett anförande på Handelshögskolan i Stockholm.

"...Det svenska ordförandeskapet i EU närmar sig med stormsteg.

Sverige har då uppgiften att leda arbetet för att forma ett modernare, öppnare och mer konkurrenskraftigt Europa. Detta kräver klara prioriteringar och handlingskraft, men också politiskt ledarskap.Den mest centrala frågan under det svenska ordförandeskapet måste vara att åstadkomma ett politiskt genombrott i förhandlingarna med de kandidatländer som kommit längst."

"...Dagens europeiska samarbete bygger på insikten att friheten och freden hänger samman och alltid måste försvaras. Att fri handel och fri rörlighet knyter människor och nationer samman och bidrar till att säkra freden. Att en fri och öppen ekonomi är ekonomi är den grund på vilken vi gemensamt kan bygga vårt välstånd."

"...Det var framför allt Europaengagemanget som gjorde att jag gick med i Moderata Samlingspartiet. Redan 1962 sade partiet ”Ja till Europa” i en valrörelse. Det tog ända till 1995 innan visionen blev verklighet. Idag förenar det europeiska samarbetet nästan 400 miljoner människor och står inför en historisk möjlighet att knyta samman hela Europa."

"...Då är det viktigt att ljuset i slutet av tunneln är klart och distinkt. Även om ett långt reformarbete, eller svåra förhandlingar om komplicerade områden, återstår är det ett oavvisligt krav att EU är redo att ta emot de första nya medlemmarna år 2003. Det är också viktigt att slå fast att varje kandidatland förhandlar på sina egna meriter. När villkoren är uppfyllda skall dörren till medlemskap stå öppen."

"...I takt med att EU växer och utvecklas blir unionen ännu viktigare för Sverige. Men det ställer också ökade krav. Vi måste veta i vilken riktning vi vill att unionen skall färdas annars kommer andra att bestämma åt oss."

"...En viktig del i fullbordandet av den gemensamma marknaden är den gemensamma valutan. Det är logiskt och innebär stora fördelar att på en och samma marknad ha ett och samma betalningsmedel. Det ligger en stor dynamik i att förena en marknad som i dagsläget utgör 23 procent av världens BNP med fri konkurrens, låg inflation och transparenta priser.

För Sverige finns väsentliga vinster att göra. När priser i hela Europa sätts i samma valuta skärps konkurrensen och priserna pressas. När valutarisken minskar blir räntan över tiden lägre."

"...Faktum är att genom att Sverige nu tar en aktiv del i europeisk krishantering blir det nödvändigt att föra en mer öppen och trovärdig debatt om svensk säkerhetspolitik. Den svenska regeringens problem är att när kartan inte längre stämmer överens med terrängen, då följer man kartan. Vi är bra på att lura oss själva, men vi lurar inte andra länder."

Hela texten som pdf-fil

Kommentar RE: Jag tycker tvärtom att regeringen, när kartan och terrängen inte stämmer, följer terrängen.


Anf. 12 BO LUNDGREN (m) replik: Fru talman! Den gemensamma valutan är naturlig i en inre marknad som vi har haft sedan länge. Det ger människorna i Sverige och runt om i Europa lägre priser. Det ger, allt annat givet, över tiden lägre räntor. Någonting som är så bra ska vi införa så snabbt som möjligt. Snabbprotokoll 2000/01:24 Torsdagen den 9 november


Moderatledaren Bo Lundgren protesterar mot den tidtabell för östutvidgningen som EU-kommissionen nu lägger fram.
- Målet att nya medlemmar skall kunna tas in i EU 2003 får inte rubbas. EU-kommissionens bedömning att förhandlingarna med kandidatländerna kan avslutas först under 2002 är därför djupt beklaglig. Detta skulle betyda att de första länderna kan erbjudas medlemskap under 2004. Det är inte acceptabelt, säger Bo Lundgren i ett uttalande och manar den svenska regeringen att "säkerställa att processen påskyndas". DN 2000-11-09


Bo Lundgren i SvD 2000-10-02

- En svensk anslutning till en gemensam europeisk valuta stänger dörren för devalveringar och lägger grunden för en ansvarsfull lönebildning som inte ligger i otakt med företagens produktivitet eller med omvärlden.

RE: Jfr Lars Calmfors i Ekonomisk Debatt 2/2000:
Frågan om hur ett EMU-medlemskap kan påverka lönebildning och arbetslöshet är besvärande komplicerad
och man ska därför vara skeptisk mot såväl EMU-förespråkare som EMU-motståndare som för
mycket förenklade resonemang.

- Den 1 januari 2002 kommer sedlar och mynt att tas i cirkulation. Då bör Sverige vara med.

- ... 80 procent av svenskarna tror att Sverige på sikt kommer att gå med i eurosamarbetet. Samtidigt är kunskapen om vad en gemensam valuta innebär ofta mycket begränsad. En vanlig missuppfattning är en gemensam valuta skulle kräva en gemensam finanspolitik. Så är det inte. Däremot krävs det balans i den offentliga budgeten.


Moderat samråd om EU
Bo Lundgren i Torsdagsbrev nr 19/2000, 12 oktober 2000

Moderaterna är också Europapartiet i svensk politik. Under det svenska ordförandeskapet genomför vi en utvidgad satsning på Europapolitiken, som syftar till en bred och öppen debatt om varthän vi vill föra det europeiska samarbetet.

Arbetet med framtidens europeiska samarbete inleds med ett samråd under hösten 2000. Alla som vill kommer att vara välkomna med synpunkter och idéer om hur EU och moderat europapolitik kan utvecklas.

Europasatsningen syftar också till att öka människors kunskaper om hur Europeiska unionen fungerar, genom att vi berättar om vårt arbete i Europaparlamentet och andra församlingar.

Livlig handel befäster fred
Bo Lundgren i Brev till Ledarsidan, SvD 2000-10-13

En gemensam valuta knyter ytterligare samman ländernas ekonomier, genom att det blir lättare för både företag och människor att jämföra priser inom valutaunionen. Handeln intensifieras och konkurrensen tilltar, vilket ger lägre priser.

En livlig handel är dessutom det bästa sättet att befästa den fred som är unionens grundtanke.


Bo Lundgren i Simrishamn den 29 juli 2000

Den mest framgångsrika brobyggaren har de senaste 50 åren utan tvekan varit den Europeiska unionen. Jag tycker inte att det kan sägas för ofta: EU är ett unikt framgångsrikt fredsprojekt. Efter århundraden av krig och förstörelse i vår världsdel har allt fler länder kunnat samlas och gemensamt lägga den effektivaste grund som kan läggas om målsättningen är att värna freden: fri rörlighet och fri handel.

Få har formulerat den Europeiska unionens grundtanke mer slagkraftigt än den franske liberalen Frédéric Bastiat, som redan i mitten av 1800-talet skrev att "om inte varor korsar gränser kommer soldater att göra det".

Mitt främsta argument för att snabbt införa euron är inte att det ger oss lägre räntor i Sverige eller att det blir lättare för privatpersoner och företag att handla med utlandet, utan att den är en del i det freds- och frihetsprojekt som EU är. Europafrågan var en av de främsta anledningarna till att jag engagerade mig politiskt i slutet av 60-talet. Då var vi som var anhängare av ett svenskt medlemskap i den europeiska gemenskapen ganska ensamma. Då blommade den extrema socialismen.


”En icke fungerande välfärdsstat i lättversion. Hur lockande verkar det?”
Ur ledare i Finanstidningen 2000-04-29

Johan Hakelius i Finanstidningen 2000-04-11
"Det är fritt att kandidera"

Bo Lundgren på Kommunala Rikskonferensen i Göteborg, 7 april 2000

Borås Tidning om Bo Lundgren 2000-03-20

Bo Lundgren i SvD 2000-01-26 "Riksdagsbeslut om EMU räcker"

Partiledardebatt 99-11-30 om folkomröstning


”En icke fungerande välfärdsstat i lättversion. Hur lockande verkar det?”
Ur ledare i Finanstidningen 2000-04-29

I går presenterade oppositionen sina budgetförslag. Det största och högraste av dessa partier, moderaterna, vill stegvis avskaffa den statliga inkomstskatten. Det skulle innebära att alla (som bor i samma kommun) betalar samma marginalskatt. Ganska radikalt, men TCO, som inte brukar anklagas för extremism, föreslog samma sak för över två år sedan. Men moderaterna vill för all del också ha bort fastighetsskatten, förmögenhetsskatten och utdelningsskatten samt höja grundavdraget. Gott så.

Men det finns fortfarande stora och avgörande brister. Metoden för att finansiera moderaternas skatteförslag erbjuder egentligen inte ett alternativ. Folk inser att man inte kan upprätthålla samma stat med mindre skatter. Man hyvlar av lite grann och presenterar den i smalare skepnad. Pillrar lite med karensdagar, kapar några procent på a-kassan, tvingar Ams att dra åt svångremmen med mera. Man gör inget radikalt grepp med statens stora transfereringar utan svälter dem bara en smula i en annars nästan identisk samhällsmodell.

En opposition som säger sig vilja ta itu med högskattestaten måste för trovärdighetens skull också förklara vad som ska hända med den så kallade välfärdsstaten. Annars saknar politiken både balans och djup. En icke fungerande välfärdsstat i lättversion. Hur lockande verkar det?


Bo Lundgren på DN Debatt 2000-03-19
"Håll EMU-omröstning i höst", utdrag

Socialdemokraternas extrakongress förra helgen hade som främsta uppgift att ta ställning till om partiet skall förorda ett svenskt deltagande i den gemensamma europeiska valutan.
Trots att frågan egentligen avgjordes när Sverige blev medlem i Europeiska unionen har socialdemokraterna ihärdigt förhalat och vägrat ge besked.

Kongressen följde partistyrelsens rekommendation och beslutade att "socialdemokraterna vill att Sverige skall delta fullt ut i valutasamarbetet".

Dessutom ställde sig kongressen bakom ett krav på folkomröstning. Att en sådan kommer till stånd får därmed betraktas som ett politiskt faktum.

RE: Klicka här för att se vilka som motarbetat folkomröstning

Den viktiga frågan om när Sverige skall delta fullt ut i valuta-unionen återstår emellertid. Målet måste enligt min mening vara att medborgarna så snabbt som möjligt skall kunna få del av de positiva effekter som följer av att införa euron.

Den socialdemokratiska partistyrelsen motiverade sitt ställningstagande inför kongressen med att införandet av euron långsiktigt främjar välfärd och arbete:

"Valutasamarbetet kan (RE: kurs här - det kan givetvis betyda motsatsen) bidra till lägre ränta och därigenom till högre sysselsättning.
Det underlättar människors möjligheter att resa utan hänsyn till nationsgränser och det bidrar till ökad handel, bättre konkurrens och lägre priser på den inre marknaden."

Det är samma argument som vi moderater framfört sedan inträdet i Europeiska unionen 1995.

För varje år som går utan att Sverige deltar i valutasamarbetet går medborgarna miste om stora vinster.

Lägre räntor och lägre priser stärker hushållens ekonomi och bidrar till en bättre samhällskonomisk utveckling. Och för varje år som Sveriges utanförskap fortsätter förlorar vi ytterligare inflytande över många av de europeiska frågor som är av stor betydelse för vårt lands framtid.

Trots att Sverige nästa vår är ordförandeland i EU kommer den svenske finansministern att sitta utanför dörren vid viktiga möten.

Visserligen har Belgien, som kommer att överta den ordförandepost som den svenske finansministern inte kan inta, lovat att hålla Bosse Ringholm informerad - men något inflytande blir det inte.

Så länge Sverige fortsätter att stå utanför riskerar vi att bli alltmer isolerade i takt med att andra länder söker sig till EMU-kretsen.

För att Sverige skall kunna agera med tillfredsställande auktoritet som ordförandeland borde det finnas ett beslut om svenskt EMU-deltagande före ordförandeskiftet i januari 2001.

Det positiva socialdemokratiska kongressbeslutet innebär att de partier som anser att Sverige skall införa euron har nästan fyra femtedelar - 272 av 349 - av mandaten i riksdagen. Det ger en stark bas för att ta de initiativ som krävs för ett snabbt beslut.

Att dröja med något som man tycker är bra för Sverige är direkt ologiskt. En längre tids väntan riskerar dessutom att skapa oro och osäkerhet.

Tiden har egentligen runnit ut för Sverige vad gäller ordförandeskapet. Tekniskt är det inte möjligt att vara med i EMU redan vid det kommande årsskiftet. Skall alla regler iakttas strikt går det inte heller att klara ett deltagande från årsskiftet 2001/2002.

Många är nu beredda att göra sitt för att bidra till det samtal som kan bilda grund för svenska folkets ställningstagande. Ett sådant samtal skulle gynnas av ett klart besked om att beslut skall fattas inom en överblickbar framtid.

Regeringen bär det yttersta ansvaret för att ta tillvara denna möjlighet. Statsministern bör därför omedelbart ta initiativ till diskussioner med partierna.


Bo Lundgren om Robert Mundell
Torsdagsbrev nr 7, 9 december 1999
Igår kunde man i Finanstidningen läsa en intervju med årets nobelpristagare i ekonomi, Robert Mundell. Han får priset för sin teori om optimala valutaområden.

Mundell menar bland annat att Sverige riskerar att tappa i välstånd om vi står utanför euro-området och rekommenderar oss att snarast gå med. De fördelar med en valutaunion som vi går miste om så länge vi står utanför är enligt Robert Mundell bland annat minskade transaktionskostnader - vilket främst ger fördelar till mindre och medelstora företag - tillgång till en större kapitalmarknad och ökad prispress när jämförbarheten underlättas och konkurrensen därmed ökar mellan länderna.

Mundell anser att en av förklaringarna till att Kanada inte haft samma goda välståndsutveckling som USA är att man valt att inte ingå i en valutaunion med USA och befarar att samma utveckling kommer att gälla Sverige, om vi ställer oss utanför det europeiska valutasamarbetet.

De ekonomer som hävdar att den svensk ekonomin ännu inte lämpar sig för EMU har enligt Mundell fel. Lars Calmfors och andra i den svenska debatten menar att Sverige, innan vi går med i valutaunionen, måste skapa bättre förutsättningar för en väl fungerande lönebildning och en bättre fungerande arbetsmarknad.

Mundell menar tvärtom att när parterna på arbetsmarknaden inte längre kan räkna med att den svenska kronan kan minska i värde för att kompensera en kostnadskris som skulle kunna bli följden av en skenande lönebildning, kommer de att agera annorlunda än tidigare.

De förändrade förutsättningar för lönebildningen som en gemensam valuta medför kommer naturligtvis att påverka arbetsmarknadsparternas beteende.

Mundell var för övrigt redan i början av 1970-talet en hängiven motståndare till USA:s då höga marginalskatter. Om det svenska skattesystemet säger Mundell att det hämmar nyanställningar och leder till dålig rörlighet på arbetsmarknaden.

Låt oss hoppas att Göran Persson tar chansen att under de nobelfestligheter som äger rum i dagarna lyssna till vad Robert Mundell har att säga. Om EMU, om skatter och om vikten av rörlighet på arbetsmarknaden.


Bo Lundgren vid partistämman den 4 september 1999

Pressmeddelande 99-11-10: Göran Persson och regeringen vägrar fortfarandeatt deklarera sin åsikt


Pressmeddelande 99-11-10
- Att Göran Persson och regeringen fortfarande vägrar att deklarera sin åsikt om svenskt deltagande i EMU är uttryck för ett svaghetens ledarskap. Statsministern verkar mer intresserad av hur opinionen svänger än av en öppen diskussion om sakfrågan.

Det säger moderaternas partiordförande Bo Lundgren i en kommentar till Demoskops undersökning som visar att 78% av svenskarna vill att regeringen ger ett klart besked i EMU-frågan.

- Det är hög tid för Göran Persson att sätta politisk hederlighet före försöken att hålla samman ett allt mer splittrat socialdemokratiskt parti.

- Ett starkt politiskt ledarskap förutsätter förmågan att ge besked. För Göran Persson verkar maktpolitiska avvägningar avsevärt viktigare än att följa den egna övertygelsen, vilken den nu är, säger Bo Lundgren.


Anförande av partiordförande Bo Lundgren vid avslutningen av partistämman söndagen den 4 september 1999
utdrag

Visionen om ett enat Europa var ett av de starkaste skälen till att jag en gång blev medlem i moderaterna. Vi moderater har ända sedan 1950-talet varit den främsta bäraren av europatanken i Sverige. Det ger oss ett särskilt ansvar.
Vi vill att Sverige så fort som möjligt skall bli fullvärdig medlem i det europeiska valutasamarbetet.
Det är viktigt för vår ekonomi, för företagen och för oss som individer. Det är viktigt för Sverige som konstruktiv och ansvarstagande kraft i det europeiska arbetet.
Och till skillnad från andra så vågar vi ta ställning. Som ansvarstagande politiker, inte som pensionerade statsråd eller privatpersoner.
Vi säger vår mening därför att väljarna skall få veta var vi står och för att alla skall få tillfälle att pröva våra argument. Detta är vårt ansvar som politiker.

Vi får aldrig glömma att det europeiska samarbetets kärna är att riva barriärer mellan nationer och människor för att lägga grunden för frihet och fred i hela Europa.
Vi vill att Sverige skall ta sitt fulla ansvar i det europeiska samarbetet. Det gäller att formulera den vision och den konkreta politik som skall vara vägledande för Europa under de kommande decennierna.
På dagordningen står utvidgningen av den europeiska unionen med alla stater som vill och kan kvalificera sig. År 2003 kan en ny utvidgningsomgång inledas.
För oss är det självklart att vi särskilt stöttar våra närmaste grannar Estland, Lettland, Litauen och Polen. Redan i Helsingfors i december bör beslut fattas om förhandlingsstart också för Lettland och Litauen.
På dagordningen står också att bygga en gemensam och stark utrikes- och säkerhetspolitik. Lärdomarna från Balkan är kategoriska, entydiga och förpliktande. Den europeiska unionen måste ta sitt ansvar för freden i Europa. Och Sverige måste ge allt stöd som Sverige kan ge i detta arbete.
Sverige måste vara en del av det fortsatta arbetet på en europeisk freds- och säkerhetsordning. Vi skall vara delaktiga genom att själva forma en tydlig säkerhets- och försvarspolitik och genom att tillsammans med våra nordiska grannar fullt ut delta i den framväxande europeiska säkerhetsordningen.
Våren 2001 är Sverige den europeiska unionens ordförandeland. Oavsett vilken regering vi då kommer att ha är det hög tid att forma en svensk position.
Tillsammans skall vi under perioden fram till det svenska ordförandeskapet utveckla en moderat syn - en svensk syn - på Europas framtid.
Hur skall regelverket för en union med över trettio medlemsländer se ut?
Hur klarar vi avvägningen mellan nationella och europeiska intressen?
Och minst lika viktigt - hur klarar vi avvägningen mellan politiska och individuella intressen?
Vi har redan en del av svaren. Men detta är ett arbete där vi nu skall gå vidare.


Mer om Bo Lundgren

Början på sidan

Tillbaka till startsidan