nejtillemu.comKarin Pilsäter
ekonomisk talesman (fp)


Jag försökte aldrig studsa i takt till Ebba Grön. Däremot tjöt Grisen Skriker genom risiga högtalare på en av skolfesterna i Bandhagen. Om Karin Pilsäter i parallellklassen gillade punk minns jag inte.
Utanförskapet i förorterna är en av Europas viktigaste frågor.
Det märktes inte när den borgerliga alliansen i går presenterade sin Europapolitik.
Mats Engström, Aftonbladet 18/11 2005

Frankrike hösten 2005 är ett annat land, en annan tid. Ändå finns det en frustration och ett hat som känns bekant. Utanförskapet i förorterna är en av Europas viktigaste frågor.
Det märktes inte när den borgerliga alliansen i går presenterade sin Europapolitik. Folkpartiets Cecilia Malmström talade lyriskt om privatiseringar och avregleringar. Inget av de fyra partierna nämnde de sociala klyftorna.
Däremot vill alliansen, liksom regeringen, öka polissamarbetet. På det området går det fort.

Full text

Torsdagen den 17 november presenterades en rapport vid ett seminarium i riksdagen om EU:s utvidgning, som Allians för Sveriges utrikespolitiska arbetsgrupp - Gunilla Carlsson (m) riksdagsledamot, Cecilia Malmström (fp) europaparlamentariker, Anders Wijkman (kd) europaparlamentariker och Agne Hansson (c) riksdagsledamot - utarbetat.

Ur rapporten "Möjligheternas Europa"
Europa har aldrig varit så fritt, säkert och öppet som det är idag. Europasamarbetet har bidragit till fred mellan gamla arvfiender, skapat stabilitet, frihet och demokrati i ett återförenat Europa. Gränser mellan människor och länder har rivits. Grunden har lagts för en dynamisk ekonomi och vi har fått nya möjligheter att tillsammans bekämpa miljöproblem och organiserad brottslighet. I stigande utsträckning ser vi hur det svenska inflytandet uttrycks genom vårt medlemskap. Tyvärr utnyttjas inte denna plattform i tillräcklig utsträckning. En borgerlig regering vill driva en mer aktiv och engagerad EU-politik. Vi måste ta tillvara på de möjligheter som Europasamarbetet erbjuder. Vi måste kunna gå från ord till handling och mer aktivt kunna bidra till att lösa gränsöverskridande problem.

Kommentar av Rolf Englund:
Jag kan inte finna vare sig ordet EMU eller ordet folkomröstning i texten. Kan Du?

Hela rapporten i pdf-format kan laddas ner här

Top


Kvinnliga riksdagsledamöter som känner sig trakasserade av riksdagsmännen ska kunna få professionellt stöd från riksdagen. Det är ett förslag för hur riksdagen ska komma till rätta med förlöjligande och osynliggörande av kvinnor i riksdagen.
Ekot 29/11 2004

Riksdagsledamöterna ska spela rollspel för att träna sig i att lyssna på andra, och det bör finnas en professionell stödperson som ska hjälpa de som känner sig dåligt behandlade.
Pilsäter känner sig kränkt
Folkpartisten Karin Pilsäter är en av dem som känt sig kränkt i riksdagens finansutskott. Hon och centerpartisten Lena Ek reste sig helt enkelt upp och gick när de, för några år sedan, upplevde att den dåvarande ordföranden inte tog dem på allvar. Ändå är Karin Pilsäter kritisk till att riksdagen ska behöva införa särskilda ordningsregler.

Full text


Fredrik Reinfeldt och Anders Borg (m) kritiserar regeringens vårproposition, främst för att regeringen inte upprätthåller trovärdighet kring målet om 2 procents genomsnittligt överskott i de offentliga finanserna.
- Jag kan till fullo instämma i den kritiken, även om det är märkligt att den framförs från det parti som för egen del inte stöder ett överskottsmål.
Karin Pilsäter Dagens Industri 18/6 2003

Pensionssystemets överskott på drygt 2 procent av BNP ingår i de offentliga finanserna men kan inte användas för andra utgifter än pensioner. Kravet på balans hos kommunerna bör vara kvar - det är staten som svarar för konjunkturvariationerna. Folkpartiet anser att i genomsnitt över konjunkturcykeln ska statsskulden inte öka.

Dessutom bör budgetmarginalen vara cirka 2 procent av utgifterna. Det är mål som är anpassade till den nya verkligheten, med det fristående pensionssystemet.

---

"Vi på jasidan bör, under våren komma överens om en skiss för hur stabiliseringspolitiken inklusive ett inflationsmål kan utformas vid ett EMU-medlemskap", säger folkpartiets Karin Pilsäter.
DI 28/1 2003

Centerns Maud Olofsson ställde den centrala frågan:
– Vad är det för instrument ni har om Sverige hamnar i kris och vi inte kan använda räntan?
På den frågan blev ja-partierna svaret skyldig.
Aftonbladet 5/6 2003Tyskland - Början på sidan - Vänta och se
Tillbaka till startsidan