Grundlagen

EU Observer

Nejtillemu.com

Captus Tidning

Free Europe

Open Europe


The Reform Club and Phileas FoggReformklubben


The choice is between reform and revival or decline and decay.
Slutorden i Economist-ledare i numret om 50-årsdagen.
Read more here

THE EUROPEAN UNION AT 50
BBCAlternatives to the EU
The Bruges Group


Sweden’s 10 year government bond yield is lower than Germany’s
It is time for Britain, Poland, Sweden and the other Emu non-adherents to formalise their position by establishing the “Non-Eurogroup” (NEG)
as a central, constructive element of the EU.
David Owen and David Marsh, FT October 10, 2011

The UK, Sweden and Denmark have lower long-term interest rates than most eurozone countries; Sweden’s 10 year government bond yield is lower than Germany’s.

The Czech National Bank has lower short-term interest rates than the European Central Bank. Poland’s growth record in recent years is the best in the union.

Lord Owen is a member of the advisory board of the OMFIF think-tank and a former UK foreign secretary. David Marsh is co-chairman of OMFIF

Lord Owen was Britain’s foreign secretary from 1977-79 and EU co-chairman of the international conference on the former Yugoslavia from 1992-95.

Full text

Yes to Europe, No to federalism
David Owen, The Economist 98-01-24

“The Euro – The Battle for the New Global Currency” is published by Yale University Press.

The euro: How Europe’s grand dream went sour
David Marsh, MarketWatch Aug. 10, 2011

Top of page

News


From the Treaty of Paris (1951), which set up the European Coal and Steel Community, and the Treaty of Rome (March 1957), which set up the European Economic Community, to the Constitutional Treaty (signed in 2004), the EU has been working towards the "ever closer union of the peoples of Europe".
The European Project, from the very start, has been about building a European super-state – though cleverly masked as an economic exercise.
A looser and more open Europe is surely the way forward for the 21st century.
Ruth Lea, Daily Telegraph 20/11 2006

Ruth Lea is the director of the Centre for Policy Studies

The solution to both these challenges is to replace the monolithic 20th century EU model with a new 21st century "à la carte Europe", where individual states can negotiate different relationships with the EU, deciding which is the most appropriate.

There are many possible catalysts for this desirable, arguably necessary, change. I suggest two.

The first is if the UK were to open negotiations for a changed relationship with the EU to one basically of free trade, opting out of political union and thus ceasing to be a member of the EU as currently structured.

The second would be the formal recognition that some candidate countries, notably Turkey, cannot be full members of the present monolithic EU.

Full text

"ever closer union"


Göran Rosenberg DN 6/7 2007

För att uttrycka det mera rakt på sak:
den förmåga till gemensamt politiskt beslutsfattande som den mycket långtgående
ekonomiska gemenskapen i EU förutsätter och kräver, finns inte.

Av detta kan man dra två oförenliga slutsatser.

Detta verkar vara "reformfördragets" slutsats. Där vi förut öppet kunde läsa att unionens lag står över nationens, blir vi nu bara diskret "påminda" om att EU-domstolens utslag och tolkningar fortfarande gör det. Såsom EU-domstolen (tidigare EG-domstolen) nyligen förändrade Sveriges alkoholpolitik så kommer den fortsatt att kunna förändra varje nationell politik som bedöms snedvrida den fria konkurrensen på den inre marknaden. Starkare juridik ska kompensera för svagare politik. Det är en slutsats som nedvärderar betydelsen av politisk legitimitet i det överstatliga beslutsfattandet. Och därmed risken för fortsatt växande politiska klyftor mellan regeringar och väljare, regeringar och EU, väljare och EU.

Den andra slutsatsen är att den ekonomiska gemenskapen i EU slutligen måste anpassas till den politiska. Att de långtgående krav på nationell anpassning som i längden förutsätter en stark politisk gemenskap, måste reduceras till krav som kan bäras av den gemenskap som finns, det vill säga till krav som politiskt kan legitimeras och genomdrivas i tjugosju vitt skilda och delvis djupt åtskilda nationalstater.

Läs mer här


Sverige har aldrig begärt något grundlagsfäst undantag från skyldigheten att gå med i valutaunionen, så som Danmark och Storbritannien har.
Den svenska regeringen har nu bara några veckor på sig att få till stånd ett sådant.
Leif Pagrotsky Expressen 7/6 2007


EU-grundlagen
En tredjedel eller till och med en fjärdedel av dem
/medlemsstaternas parlament/ bör kunna stoppa initiativ från Kommissionen.

Björn von Sydow, DN Debatt 17/4 2007


Vaclav Klaus in a new speech:
Redefine the whole concept of the European Union

Deloitte Speech 18 May by the Czech President


I går hölls högtidsseminarium i Stockholm med ministrar och EU-kommissionär Margot Wallström. Klang och jubel, fyrverkerier och festföreställningar och ändå är grundstämningen oro och misstro. De franska och holländska nejen till konstitutionen ljuder alltjämt i bakgrunden och de ambitiösa försöken att få medborgarna med i EU-arbetet har ännu inte nått särskilt långt.

Det finns ett underförstått krav på att vi ska älska EU eller i vart fall känna starkt för Europaprojektet. Det är en rätt märklig tanke - vem kräver att vi älskar riksdagen, FN eller ens känner entusiasm på valdagen? Önskan att få européer att omfatta EU med varma känslor vittnar egentligen om beslutsfattares och byråkraters osäkerhet: gör vi verkligen rätt, undrar de.

DN huvudledare 24/3 2007


Generationen borgerliga politiker som kämpade för EU-medlemskapet har inte förmått att förändra sin syn på samarbetet i takt med att EU ökat sin fokusering på att likrikta medlemsländerna och reglera näringslivet.
I generationen borgerligt sinnade personer som vuxit upp med unionen finns däremot många som är kritiska till denna utveckling inom EU.
Det skriver en rad yngre borgerliga politiker
Expressen Sidan Fyra, 14/4 2007


EUREKA – vägar ut ur krisen
Debattantologi om EU:s kris och möjliga vägar ut ur den.
Mer hos Nytt Europa


From the Treaty of Paris (1951), which set up the European Coal and Steel Community, and the Treaty of Rome (March 1957), which set up the European Economic Community, to the Constitutional Treaty (signed in 2004), the EU has been working towards the "ever closer union of the peoples of Europe".
The European Project, from the very start, has been about building a European super-state – though cleverly masked as an economic exercise.
A looser and more open Europe is surely the way forward for the 21st century.
Ruth Lea, Daily Telegraph 20/11 2006

Ruth Lea is the director of the Centre for Policy Studies

The solution to both these challenges is to replace the monolithic 20th century EU model with a new 21st century "à la carte Europe", where individual states can negotiate different relationships with the EU, deciding which is the most appropriate.

There are many possible catalysts for this desirable, arguably necessary, change. I suggest two.

The first is if the UK were to open negotiations for a changed relationship with the EU to one basically of free trade, opting out of political union and thus ceasing to be a member of the EU as currently structured.

The second would be the formal recognition that some candidate countries, notably Turkey, cannot be full members of the present monolithic EU.

Full text