Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Medborgare mot EMUIrma Rosenberg

Vice riksbanskchef. Rosenberg har ansvaret för beredning av ärenden från avdelningen för penningpolitik och för ärenden som rör ägandet av Riksbankens bolag. Rosenberg är också riksbankschefens ställföreträdare i BIS. Rosenberg är doktor i nationalekonomi och har tidigare varit chefekonom i det statliga bostadsfinansieringsföretaget, SBAB, chefsekonom vid Posten och Postgirot bank, forskningschef och prognoschef i Konjunkturinstitutet samt chef för den ekonomiska analysgruppen i Riksbanken.

Klas Eklund berättar i sin biografi:
1992 gick jag till Posten som rektor för Posthögskolan och chefekonom.
Postchefen Ulf Dahlsten drev förnyelsearbetet med kraft.

Stockholms Konjunkturråd består av några av landets mest framstående konjunkturbedömare: Ingemar Hansson, generaldirektör för Konjunkturinstitutet, Jan Häggström, chefekonom vid Handelsbanken, Irma Rosenberg, chefekonom för SBAB, Stefan Fölster, chefekonom på Svenskt Näringsliv, Sandro Scocco, chefekonom vid socialdemokratiska partistyrelsen, och Hans Tson Söderström, VD på SNS och professor i konjunkturanalys och makroekonomisk politik vid Handelshögskolan i Stockholm.
Läs mer här

Kommentar av Rolf Englund: Hans Tson var ledande talesman och inspiratör för den normpolitik med fast växelkurs som havererade hösten 1992. Nu är han professor, av något slag, på Handels....


"Under cirka 70 av de senaste 100 åren har Sverige haft en fast växelkurs mot viktiga valutor. Periodvis har det fungerat bra, periodvis sämre."
Irma Rosenberg, Jönköping 2003-04-04

- Jag medverkade i utredningen om stabiliseringspolitik i valutaunionen... Jag tycker inte att det är några stora principiella skillnader mellan utredningens förslag och dem i Riksbankens remiss. "

"Blir det ett ja i folkomröstningen i september väntas Sverige gå med i ERM2. De svenska räntorna kommer i ökad utsträckning att bestämmas av det europeiska ränteläget ju närmare dagen för ett inträde i EMU vi kommer. Det innebär att handlingsutrymmet för penningpolitiken successivt snävas in. Finanspolitiken får den stabiliseringspolitiska huvudrollen. Har finanspolitiken då givits tydliga ramar för hur stabiliseringspolitiken ska bedrivas kan jag inte jag se några skäl för att svensk ekonomi inte ska kunna fortsätta på den stabilitetsorienterade väg den slagit in på sedan 1990-talet", avslutade Irma Rosenberg.

Kommentar av Rolf Englund:
- Under cirka 70 av de senaste 100 åren har Sverige haft en fast växelkurs mot viktiga valutor. Periodvis har det fungerat bra, periodvis sämre, sade vice riksbankschefen Irma Rosenberg. Ja, periodivis gick det mycket sämre, t ex hösten 1992 och åren därefter. Hon är där ett eko av den nuvarande riksbankschefen Lars Heikensten. Det är att ta krisåren i början på 90-talet med en klackspark. Inte varnade hon för den kris som Heikensten och andra varit med om att lägga grunden till.


Början på sidan

Tillbaka till startsidan