Rolf Englund IntCom internetional

nejtillemu.com


Karl-Erik Olsson


Om ett fördjupat EU-bygge blir tillräckligt bra
bör Sverige allvarligt överväga att delta och inte reflexmässigt följa Storbritannien ut i en oviss kyla.
Men först måste partierna inför valet till Europaparlamentet nästa år förklara vad de vill i EU-frågan.
Allt annat är ett svek mot demokratin, skriver "ledande svenska EU-debattörer".
Anders Wijkman, Karl-Erik Olsson, Rolf Gustavsson, Ulf Dahlsten och Kristina Persson, DN Debatt 2 mars 2013


Två ledamöter, som Ekot talat med, säger att de inte vill tillåta månggifte, trots att de inte reserverat sig mot förslaget.
Karl-Erik Olsson, tidigare jordbruksminister och vice ordförande i Centerpartiet är en av dem
Ekot 10 januari 2013

– Jag har gjort en miss här, och det är de här tre orden "och gifta sig med". De har jag inte vart med om, jag var sjuk under det sista sammanträdet. Men det är mitt fel, jag tar på mig ansvaret, säger Karl-Erik Olsson.

Full text

– Nej, jag har aldrig stått för månggifte, jag har heller aldrig kallat mig för nyliberal, svarade Annie Lööf.
Men i maj 2006 var Annie Lööf vice ordförande i Centerpartiets ungdomsförbund. Ungdomsförbundet hade precis avslutat sin stämma och på sin blogg skrev Lööf om det politiska program som förbundet precis hade antagit.
Rubrik: "Stolt över stämmans beslut".
Bland punkterna som Lööf räknade upp fanns:

Avskaffa lagen om anställningsskydd
Skrota AMS, CSN, Migrationsverket, dublinförordningen
Inför lokala skattebaser och ta bort skatteutjämningssystemet mellan kommunerna
Inför euron i Sverige
Månggifte för de som önskar
Ekot 10 januari 2013

Full text

Annie Johansson (hon har senare bytt namn till Lööf) ångrar ett politiskt beslut:
att hon röstade nej till att byta krona mot euro 2003
Mars 2009, citerat på Rolf Englund blog 18 juni 2011

Början på sidan


Ett medlemskap i EMU får inte devalveras till en fråga om kortsiktiga ekonomiska vinster för Sverige och svenskarna. Det europeiska samarbetet startades som ett politiskt projekt för att skapa fred och stabilitet. Euron stärker denna samhörighet. I en alltmer globaliserad värld försvarar och genomför centerpartiet bäst sina idéer om decentralism och god miljö genom att aktivt delta i de instanser där besluten fattas. Därför startar vi nu ett nätverk för ja till EMU, skriver 25 centerpartister med EU-parlamentarikern Karl-Erik Olsson i spetsen.
DN Debatt 20/12 2002

Konkurrens på lika villkor är en nödvändighet för det svenska jordbruket. För jordbruket, som lyder under en gemensam politik och där många priser och ersättningsnivåer sätts i euro, blir det nästan en nödvändighet att vara med i EMU för att säkra de intäkter som det kapitalintensiva jordbruket har. Även små förändringar av kronans värde kan få stora konsekvenser för det svenska jordbruket totalt sett, något som i slutändan resulterar i högre priser för konsumenterna.


EMU är i första hand ett politiskt projekt, inte bara ett ekonomiskt. Det borde bättre avspeglas i debatten inför folkomröstningen. Det hävdar 25 centerpartister med EU-parlamentarikern Karl-Erik Olsson i spetsen på DN Debatt (20/12).
Charlotta Friborg på DN:s ledarsida 21/12 2002
Så här skriver de: "EMU är en del i freds- och samarbetsprojektet som grundlades i och med Kol- och stålunionen."

Helt riktigt. Så mycket märkligare framstår därför slutet av debattartikeln. Där hävdar författarna att vi bör gå med för att trygga svenska bönders inkomster. Ersättningarna i EU:s groteska jordbrukspolitik sätts ju bevars i euro. Med det resonemanget tänker sig tydligen den EMU-positiva centerfalangen köpa böndernas röster.


Center-Nej till EMU Källa: SvD 2000-06-20


Intervju med Karl-Erik Olsson i Skogsindustrierna, Nr 2, 2000

Sverige har klarat sig bra utanför EMU.

- Det är sant. Vi har just nu sådan kraft i svensk ekonomi. Men, hade vi hängt med euron ned så hade vi haft ytterligare lite konkurrenskraft relativt dollarn.

Karl Erik Olssons tyngsta argument för EU är freden. Ju mer de europeiska länderna flätas samman desto mindre är risken för krig.

Vilka är dina viktigaste argument för ett svenskt medlemskap?

- Om vi ska vara med i EU och ha möjlighet att påverka utvecklingen i Europa måste vi vara med fullt ut. Det går inte att vara andra klassens medlem.

EMU innebär att ekonomier med helt olika struktur tvingas föra samma valutapolitik?

- Det är inte bra att EU via EMU-kriterierna försöka styra länderna att föra samma politik. Man borde lyfta upp EMU:s handlande en bit ovanför.

- Det skulle ge länderna bättre möjligheter att ha lite större underskott eller överskott beroende på hur konjunkturen ser ut. Med en egen beskattningsrätt skulle EU kunna ha en egen finanspolitik, vilket innebär större frihet för medlemsländerna.

Det blir ett Europas förenta stater?

- Jag vill ha en konfederation och inte en federation. Överstatligheten bör begränsas till frågor som är typiskt överstatliga. Detta blir ännu viktigare med länderna i Öst- och Centraleuropa.


Karl Erik Olsson (c) på Europadagen den 9 maj: - EU måste ta ut stegen!


Början på sidan - Top of page

Tillbaka till startsidan