nejtillemu.com


Carl Johan Åberg

Carl Johan Åberg: Berättelser från 1900-talet


Man får räkna med att EMU-länderna kommer att vidta olika former av motåtgärder mot oss om vi genom ränte- och valutaoperationer försöker skaffa oss fördelar på deras bekostnad.
Carl Johan Åberg, Aftonbladet 16/6 2003


"Nedskrivningarna av kronans värde
bär en stor del av ansvaret för krisen 1990-1992"
Carl Johan Åberg

DI, 12/12 2002

RE: Är detta påstående i överensstämmelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet - mer om Krisen här

EMU-motståndarna har många olika argument mot ett medlemskap. Men det verkar finnas en ståndpunkt som förenar dem, och det är att vi måste bibehålla rätten att devalvera eller depriciera - det vill säga skriva ned den svenska kronans värde.

Utvecklingen under 1970- och 1980-talen är ett nästan övertydligt exempel på hur farlig devalveringsvägen är. Det var nedskrivningarna av kronans värde som satte inflationen på hjul i Sverige. Dessa bär en stor del av ansvaret för krisen 1990-1992, och för att vi så dramatiskt halkat efter i ekonomisk utveckling.

Vet arbetsmarknadens parter och politikerna att devalveringsvägen är stängd, agerar de mera ansvarsfullt än vad man gjorde i Sverige under krisåren

Det finns nästan alltid långsiktigt sett bättre alternativ i den ekonomiska politiken än devalveringar, då i första hand via finanspolitiken.

Därför måste EMU-motståndarna förutsätta att EMU finns som en institution som stabiliserar räntor och valutor i Europa, och som Sverige på en rad områden drar full fördel av, men som de inte vill att vi själva ska bidra till.


I sitt svar till mig och andra EMU-skeptiker använder professor Braunerhjelm, SNS, den klassiska debattekniken att låtsas tala om ett ämne medan han i själva verket talar om något helt annat
En liknande misstolkning gör docent Carl Johan Åberg (12/12)
Johan Lybeck DI 17/12 2002

”Sedan 1973 har Sverige haft alla möjligheter att hantera sin egen penningpolitik”
Ulf Jakobsson och Pehr Wissén SvD Brännpunkt 12/12 2002

"Kronans övervärdering i början av 1990-talet och normpolitikernas kollaps berodde på en oförmåga att ta itu med kostnadsutveckling, arbetsmarknad, sjukskrivningar, socialförsäkringssystemens utformning med mera"
Pontus Braunerhjelm, professor, VVD, SNS


Man får räkna med att EMU-länderna kommer att vidta olika former av motåtgärder mot oss om vi genom ränte- och valutaoperationer försöker skaffa oss fördelar på deras bekostnad.
Carl Johan Åberg, Aftonbladet 16/6 2003

EU inklusive EMU är vår tids största framtidsprojekt. Det kommer att ta tid och det kommer att ”gnissla” många gånger men jag är övertygad om att det kommer att leda till en bättre välfärd än om ett antal länder var för sig skall försöka lösa framtidsfrågorna. Men om jag tolkar nej-sidan rätt – det är inte lätt alla gånger – så misstror man att Sverige kan klara av att vara med i detta projekt och att man därför måste ha ett antal nödutgångar som man kan ”slinka ut” genom om man inte klarar av kraven.

Full text


Början på sidan

Tillbaka till startsidan