nejtillemu.com


Anders Wijkman


Om ett fördjupat EU-bygge blir tillräckligt bra
bör Sverige allvarligt överväga att delta och inte reflexmässigt följa Storbritannien ut i en oviss kyla.
Men först måste partierna inför valet till Europaparlamentet nästa år förklara vad de vill i EU-frågan.
Allt annat är ett svek mot demokratin, skriver "ledande svenska EU-debattörer".
Anders Wijkman, Karl-Erik Olsson, Rolf Gustavsson, Ulf Dahlsten och Kristina Persson, DN Debatt 2 mars 2013


Debatten om allt detta /Europakten/ borde gå hög i vårt land.
Men i vårt land är det knäpp tyst.
Anders Wijkman, fd Europaparlamentariker, Newsmill, 6 december 2011

Bortsett från några insiktsfulla kommentarer från ledande journalister - och en intervju med Europaminister Birgitta Olsson - har diskussionen om dessa helt avgörande frågor på EU-nivå helt lyst med sin frånvaro.

Detta borde leda till bred debatt i vårt samhälle - precis som det nu gör i Tyskland och Frankrike. Istället råder tystnadens kultur.

I senaste valrörelsen yttrades knappt ett ord om EU eller världen utanför Sverige. Ändå vet vi att betydligt mer än hälften av all lagstiftning i riksdagen har sin utgångspunkt i beslut på EU-nivå.

Full text


Anders Wijkman:
"Det är nog ingen nackdel att stå utanför EMU"
Krisen för euron gör att tidigare anhängare av ett svenskt EMU-medlemskap börjar svaja.
Att det blev ett nej i den svenska folkomröstningen var ingen nackdel, säger euroförespråkaren Anders Wijkman.
DI 2010-05-04, 16:33

Fram till i fjol satt Anders Wijkman i Europaparlamentet som ledamot för Kristdemokraterna. Och som Europaparlamentariker har han hela tiden varit en varm euroanhängare. I folkomröstningen i september 2003 var han en av ja-sidans frontfigurer. Men nu, när euron skakas av krisen i Grekland, framhåller Anders Wijkman bristerna med EMU.

– Jag har hela tiden haft misstanken att om EU inte utrustas med en stark finanspolitisk förmåga så skulle det vara risker med den här valutaunionen. Det har varit svagheten i hela projektet. Jag är inte särskilt förvånad över att det här sker.
Anders Wijkman tycker dock fortfarande att valutaunionen är en logisk följd av att det politiska samarbetet.
– När jag tog ställning för valutaunionen så var det mer ett politiskt ställningstagande än ett ekonomiskt ställningstagande.
För att euron ska överleva, vilket han hoppas, så måste det till en fördjupning av unionen, annars ”kommer vi att få se fler kriser av det här slaget”.
– När den politiska samordningen i alla fall inte har ökat så känns det som att det här är ett projekt som har väldigt mycket frågetecken.

Han har fortfarande visionen av ett mycket starkare politiskt samarbete i Europa och för att uppnå det är valutasamarbetet en viktig dimension

– Det krävs en bättre samordning av ekonomi och finanspolitik och mera muskler i Bryssel. Utan det så tror jag att det här kommer att vara ett skakigt projekt, säger Anders Wijkman.

Full text med vacker bild på Anders

Fler som ändrat sig

Början på sidan


– Vi var för det förra förslaget och vi anser forfarande att det behövs ett nytt fördrag, som bör innehålla de centrala delarna från det förra förslaget.
Det svenska beslutet kan tas av riksdagen, säger Anders Wijkman, EU-parlamentariker från kristdemokraterna.
Mats Hallgren, SvD Nyhetsplats 2/9 2006


Bryssel är redan i dag ett långt viktigare beslutsforum för många, viktiga frågor än Helgeandsholmen.
Men att döma av diskussionerna inför höstens val kan man fråga sig om det över huvud taget pågår något organiserat samarbete på EU-nivå, i vart fall om Sverige deltar i detsamma.
Europaperspektivet är som bortblåst från valdebatten. Stendött.
Anders Wijkman, SvD Brännpunkt 18/8 2006

EU står inför en rad viktiga beslut under de närmaste åren. Därtill kommer att Sverige ska vara ordförandeland hösten 2009 - ett uppdrag som förpliktar och ger stora möjligheter till påverkan. Det vore därför naturligt att partierna använde valrörelsen till att berätta om vilken linje de vill driva i de viktigaste EU-frågorna och, inte minst, vilka frågor man vill ge prioritet under Sveriges ordförandeskap.

Allians för Sverige har haft en särskild arbetsgrupp för utrikespolitiska frågor. Där gjorde vi ett allvarligt försök att lyfta utrikesfrågorna, inte minst Europaperspektivet. Men våra förslag har hittills fått dåligt genomslag i debatten. Europafrågorna står inte högt i kurs hos något riksdagsparti.

Full text


Torsdagen den 17 november presenterades en rapport vid ett seminarium i riksdagen om EU:s utvidgning, som Allians för Sveriges utrikespolitiska arbetsgrupp - Gunilla Carlsson (m) riksdagsledamot, Cecilia Malmström (fp) europaparlamentariker, Anders Wijkman (kd) europaparlamentariker och Agne Hansson (c) riksdagsledamot - utarbetat.

Ur rapporten "Möjligheternas Europa"
Europa har aldrig varit så fritt, säkert och öppet som det är idag. Europasamarbetet har bidragit till fred mellan gamla arvfiender, skapat stabilitet, frihet och demokrati i ett återförenat Europa. Gränser mellan människor och länder har rivits. Grunden har lagts för en dynamisk ekonomi och vi har fått nya möjligheter att tillsammans bekämpa miljöproblem och organiserad brottslighet. I stigande utsträckning ser vi hur det svenska inflytandet uttrycks genom vårt medlemskap. Tyvärr utnyttjas inte denna plattform i tillräcklig utsträckning. En borgerlig regering vill driva en mer aktiv och engagerad EU-politik. Vi måste ta tillvara på de möjligheter som Europasamarbetet erbjuder. Vi måste kunna gå från ord till handling och mer aktivt kunna bidra till att lösa gränsöverskridande problem.

Kommentar av Rolf Englund:
Jag kan inte finna vare sig ordet EMU eller ordet folkomröstning i texten. Kan Du?

Hela rapporten i pdf-format kan laddas ner här


EU behövs när USA sviker
USA har visat sig vara en svag garant för global stabilitet och säkerhet. Ett starkare EU behövs som motvikt till den amerikanska dominansen, anser kd-ledaren Göran Hägglund och EU-parlamentarikern Anders Wijkman.
Politiken.se 23/9 2005 om
Hägglund, Göran och Wijkman, Anders: Framtid i Europa (Informationsförlaget)


Personligen vill jag förorda att beslutet i Riksdagen kommer efter valet år 2006.
Anders Wijkmans Nyhetsbrev 3 februari, 2005


Wijkmans väljarförakt
Anders Wijkman, kristdemokratisk EU-parlamentariker och sitt partis förstanamn också inför valet den 13 juni, tror att svenskarnas EU-skepsis beror på okunnighet
Corren 25/2 2004

Wijkman säger sig vara övertygad om att misstron till stor del beror på att svenska väljare inte vet vad unionen gör och vad den är bra för. Enligt kristdemokraten Wijkman skulle särskilt folk på landet vara oupplysta: "Ju längre ut på landsbygden man kommer, desto mer tveksamma är folk till EU", säger han således.

Det är typiskt att företrädare för eliten dömer ut svenskarnas kritik med "argument" som speglar ett djupt folkförakt. Det fick vi många exempel på efter etablissemangets nederlag den 14 september förra året. Nu visade EMU-omröstningen att majoriteten – såväl på landsbygden som i städerna – gjorde sitt val ytterst medvetet, och inte alls utifrån någon påstådd okunskap. En majoritet vill helt enkelt inte att avståndet till makten skall bli för stort, att allt för många tunga beslut som rör Sverige skall fattas överstatligt. En elit som inte förmår att ta till sig detta budskap kommer att lida många fler nederlag i framtiden.

En förkrossande majoritet av de kristdemokratiska väljarna röstade nej till EMU. Deras röst går knappast till Anders Wijkman.


"Kd bör öppna för nya allianser"
Det är en tvivelaktig strategi när kristdemokraterna i valrörelse efter valrörelse sätter allt på ett kort och hoppas på en majoritet för de borgerliga.
Anders Wijkman, DN Debatt 12/1 2004

Blocktänkandet är föråldrat och förhindrar det nödvändiga nytänkande och de nya allianser inom politiken som Sverige så väl behöver. Därför är det en tvivelaktig strategi när kristdemokraterna i valrörelse efter valrörelse sätter allt på ett kort och hoppas på en majoritet för de borgerliga. Regeringsfrågan bör vara öppen till väljarna sagt sitt. Det skriver partiets EU-parlamentariker Anders Wijkman om det nya vägval som kd behöver efter Alf Svenssons avgång. Den nye ledaren måste dra en knivskarp gräns mot intoleransen mot homosexuella, anser Wijkman.


MEPs would get a basic salary of /SEK 83.000/ €9,053 ($11,400) a month (
Germans oppose Euro MPs' pay rise

Financial Times 16/1 2004

Gerhard Schröder, the German chancellor, is threatening to veto the reforms, which would see many MEPs getting a pay rise in exchange for giving up most of their lavish travel perks. European diplomats claim Mr Schröder has been moved by an aggressive campaign by Bild, the mass-market German tabloid newspaper, which opposes the pay rises. German officials say that Mr Schröder cannot ignore public concern about paying deputies more at a time when he is asking the public to make economic sacrifices.

Time is running out for member states to agree the reforms ahead of European parliamentary elections in June, when concern over the lifestyle of MEPs is certain to be a campaign issue. Under the proposals, all MEPs would get a basic salary of €9,053 ($11,400) a month, ending the practice where deputies received vastly different salaries according to local pay for national parliamentarians.

In many cases the reforms would mean a big pay rise, but it would be more than offset in many cases by the ending of an extremely generous travel regime.

"We don't like the salary increase either," a British government spokesman said. "But this is the only way we can get expenses reformed."

German MEP can make an annual "profit" - on top of salary - of almost €40,000 (tax-free), simply by travelling to work once a week
Michiel van Hulten, Member of the European Parliament for the Dutch Labour Party
Financial Times 19/1 2004

A German MEP living in Berlin, for instance, receives €1,041 each time he or she travels to Brussels and €1,550 each time he or she travels to Strasbourg, regardless of the cost of travel. Given that a return fare from Berlin to Brussels or Strasbourg can cost as little as €200, a German MEP can make an annual "profit" - on top of salary - of almost €40,000 (tax-free), simply by travelling to work once a week.


Början på sidan