Home - Nytt - Index A till Ö - EMU-skeptiker - Statsvetare - Den bästa EMU-boken


Matz Hammarström


Anf. 31 MATZ HAMMARSTRÖM (mp): Fru talman! Miljöpartiets grundsyn är att Sverige inte ska vara med i EU. Vi anser inte att EU är rätt forum för alla de beslut som fattas där i dag, och vi vill inte vara med i byggandet av en centralistisk EU-stat. Vi vill något annat. Vi vill ha ett samarbete mellan självständiga stater i Europa, utan centralism, där kampen för god miljö, militär nedrustning och internationell solidaritet är ledstjärnor. Snabbprotokoll 2000/01:24 Torsdagen den 9 november


Matz Hammarström i riksdagsdebatten om folkomröstning 99-11-30


Början på sidan

Tillbaka till startsidan


Externa länkar: öppnar i nytt fönster