EUs grundlag

Junilistan

Kräv folkomröstning om EUs grundlagNews Home

nejtillemu.com


"Lissabonfördraget tar de sista avslutande stegen i en flerårig reformprocess"


Flash
Lissabonfördraget lämnar efter sig ett påträngande behov att följderna av vårt medlemskap i EU återspeglas i grundlagen
Lissabonfördraget tar de sista avslutande stegen i en flerårig reformprocess
För att synliggöra detta behöver regeringsformens ändras
Rapport från Sieps, Författare: Carl Fredrik Bergström, oktober 2008

Full text


SIEPS remissvar på Lissabon
Det är inte tillfredsställande att grundlagen ger ett så vagt och otydligt besked om förutsättningarna för Sveriges medlemskap i EU.
Läs mer här

Början på sidan - Top of page