Margot Wallström

Lena Hjelm-Wallén

Anne Wibble

Anna Lindh

Mrs. Thatcher

Mona hos (s)

Mona och Bildts misslyckade kronkursförsvar

Folkomrösta
(om EU-grundlagen)

Om boken "En olaglig folkomröstning" /EMU/ av Joakim NergeliusNews Home

nejtillemu.com


Mona Sahlin


En rödgrön regering kommer inte att genomföra en folkomröstning om införande av euron.
Vi respekterar folkomröstningsresultatet och de utfästelser som gavs i samband folkomröstningskampanjen 2003.
Avsnittet om Europeiska unionen ur rödgrön slutrapport om utrikespolitiken


– Nu krävs det mycket funderande och utvecklande av europrojektet
om vi någonsin ska ställa frågan till svenska folket igen.
Mona Sahlin, Ekot, 10 maj 2010 kl 15:56


- Den viktigaste meningen för mig i förslaget är att partiet,
utan förbehåll tycker att Sverige ska ansluta sig till den Europeiska monetära unionen.
Punkt.
2000-03-01


Sverige måste aktivt verka för att Turkiet, Kroatien, Makedonien och andra kandidatländer genomför nödvändiga reformer så att de kan bli fullvärdiga EU-medlemmar
när de och deras befolkning så önskar, och att de uppfyller Köpenhamnskriterierna.
Det är vår förhoppning att också övriga Balkan-länder så snart som de önskar kan bli medlemmar av EU.
Avsnittet om Europeiska unionen ur rödgrön slutrapport om utrikespolitiken


Sahlin säger nej till EMU-omröstning
Vid ett maktskifte 2010 blir det ingen ny folkomröstning om att införa euro i Sverige.
DN 2008-11-02

Det sade Mona Sahlin till Svt:s Rapport på söndagen.

Frågan har väckts på grund av finanskrisen. Folkpartiet vill att en folkomröstning ska hållas inom tre år.
Partiledaren Jan Björklund pekar på att Sverige hade klarat sig bättre under finanskrisen som euroland.

Men Mona Sahlin vill inte ha någon ny folkomröstning. -Vi hade en folkomröstning redan för några år sedan och jag tänker respektera det beslutet.
Det är inte aktuellt med en ny omröstning de närmaste åren, säger Mona Sahlin (s) till Rapport.

Själv var Sahlin ja-sägare före omröstningen 2003.

Full text


En ny folkomröstning om euron bör hållas senast 2011.
Det kräver nu folkpartiets ledning, som anser att finanskris och stundande lågkonjunktur gör att frågan om att byta valuta har blivit ”akut”.

SvD 2 november 2008


- Vi socialdemokrater vill att Sverige priorieterar tre tydliga S - Sustainability, Security och Solidarity,
säger Mona Sahlin 2008-05-14
- Ett hållbart, ett tryggt och ett solidariskt Europa.


Låt oss gemensamt forma politiken för ett medborgarnas och löntagarnas Europa!
Hur kan Europapolitiken ta oss ett steg närmare våra visioner om frihet, jämlikhet och solidaritet?
Klicka här


Går den socialdemokratiska partikongressen på partistyrelsens EMU-förslag, innebär det ett ja fortast möjligt till EMU och inte ett ja, men senare vid lämplig tidpunkt.
Mona Sahlin i intervju i SvD 2000-03-01

Den uppfattningen har biträdande näringsminister Mona Sahlin,
som är en av partiets allra ivrigaste EU/EMU anhängare.


Göran Persson ville ha Margot Wallström till sin efterträdare
DN/Erik Fichtelius dokumentärserie


Med kortkort hos makteliten
Maria Ludvigsson, SvD ledarsida 1/8 2003


Ekonomiska makteliter har mycket mer att bestämma om vi inte är med i EMU.
Är vi med, får vi en politisk maktelit, som är vald för att påverka

Mona Sahlin, DN 1/8 2003.


Charlotte Nilsson: Jag är helt för detta Jag tycker det är kanon.
Jag har suttit med Mona Sahlin som sagt hur viktigt det är att gå med i EMU

Här är opinionsbildare och kändisar som utan att blinka skrev under ett felaktigt debattinlägg från en påhittad stiftelse. De sålde sina namn i EMU-debatten för 5 000 kronor - utan att veta att det egentligen var Expressen som granskade dem.

FAREED ZAKARIA has a Big Idea. The world, he says, is suffering from a surfeit of democracy.
The Economist 6/3 2003


Med kortkort hos makteliten
Maria Ludvigsson, SvD ledarsida 1/8 2003

På väg in i Rosenbad blir jag besvärande medveten om hur kort min kjol är. Sommarregeringen bjuder på fika men trots den informella tonen borde viss dresscode gälla i detta Maktens huvudkontor. Så dyker Mona Sahlin upp och räddar situationen.

Marita Ulvskog berättar att Alice Babs ska få medalj, Illis Quorum, och Mona Sahlin redogör för sin syn på skillnaden mellan DC 3:an och Estonia. Det två år gamla beslutet att låta Estonia vila i frid kommer inte att ändras. Ansikte mot ansikte med makten själv måste någon fråga om den synskadade Nadina. Vi är nog många som skulle önska att vi hade makt att förändra Nadinas öde. Ulvskog menar att statsråden är lika fast i systemet som Nadina. Ofta glömmer socialdemokrater att det system de företräder, men ändå kritiserar, inte är något annat än ett resultat av decennier med socialdemokratisk politik. Den gamla arbetarrörelsen har blivit etablissemang och maktelit. Deras uppgift är att bevara det socialdemokratiska bygget och sin egen makt. Fortfarande resonerar man som om godsägaren och industrimagnaten dikterar villkoren när det i själva verket är socialdemokratisk etikett på hela systemet. Det är Nadina och hennes jämlikar som är utan makt. Ulvskog och de andra äger den.

När Mona Sahlin tar sista klunken av kaffet ser jag att det ju var hennes ringar jag nyss fann på damrummet och lämnade in i vakten. Jag räddade hennes ringar och hon kjolsituationen.


Ekonomiska makteliter har mycket mer att bestämma om vi inte är med i EMU.
Är vi med, får vi en politisk maktelit, som är vald för att påverka

Mona Sahlin, DN 1/8 2003.

Jag kommer ut som jasägare. Hittills har debatten bara handlat om räntor, ekonomi och villapriser, nu börjar det äntligen handla om makt och inflytande och jag hoppas vi därmed få ett ja i folkomröstningen, sade Mona Sahlin.

Full text


Går den socialdemokratiska partikongressen på partistyrelsens EMU-förslag, innebär det ett ja fortast möjligt till EMU och inte ett ja, men senare vid lämplig tidpunkt.
Mona Sahlin i intervju i SvD 2000-03-01

Den uppfattningen har biträdande näringsminister Mona Sahlin, som är en av partiets allra ivrigaste EU/EMU anhängare.

- Den viktigaste meningen för mig i förslaget är att partiet, utan förbehåll tycker att Sverige ska ansluta sig till den Europeiska monetära unionen. Punkt. Det finns inget utrymme för att tolka det som ett ja, men först om ett tag, säger Mona Sahlin med eftertryck.

- Däremot finns en rad andra frågor som påverkar när vi rent praktiskt kan ansluta oss. Det behövs tid för att argumentera så att svenska folket ställer upp på medlemskapet och Sverige som nation måste förbereda sig så att vi uppfyller vill koren för en anslutning. Det är ju inte bara vi själva som styr över frågan. De elva modiga länder som redan gått med har säkerligen synpunkter på när de är redo att ta in fler medlemmar.

- Men det viktiga just nu är att få det politiska ställningstagandet att faktiskt säga ett oreserverat ja.

Mona Sahlin vill inte att partikongressen beslutar om EMU-frågan ska underställas svenska folkets prövning i ett riksdagsval eller i en folkom röstning. Regeringen ska ha fria händer, men Mona Sahlin anser själv att det mest naturliga är en folkomröstning. I en sådan är också segerchanserna störst, menar hon.

Att folkomrösta nästa år då Sverige är ordförandeland i EU tror hon inte på. Däremot i november 2002.

- Så löste vi det med omröstningen om EU-medlemskapet 1994. Först ett riksdagsval och kort därefter en folkomröstning.

Men det förutsätter att opinionen för EMU har mognat hos svenska folket under våren 2002. Vi kan inte rusa på så att vi riskerar något i en folk omröstning.

Realistiskt hoppas Mona Sahlin att Sve rige ska kunna vara med i EMU från 2005, men för egen del hade hon önskat att det blev redan den 13 mars, första vardagen efter partikongressen. Aningen efterklokt medger hon ändå att det var bra att bland annat hon själv inte lyckades tvinga fram ett av görande för några år sedan för att få med Sverige från start.

- Då hade vi inte baxat hem det. Nu finns EMU och den ödesmättade dramatiken har lagt sig en del, säger hon.

Förlorar Sverige något på att inte komma med förrän 2005?

- Det största priset har vi betalat fram till nu, när länder och bedömare känt en osäkerhet om Sverige skulle vilja gå med över huvud taget. Får vi ett klart ja på kongressen tror jag inte vi skadas ytterligare. Våra vänner i EU har respekt för att det tar tid för oss, medan de med rätta tidigare ifrågasatt varför vi inte talar om vad vi vill.

Men det finns ju de som menar att Sverige vunnit ekonomiskt på att hittills stå utan för EMU på grund av bland annat eurons dåliga utveck ling. Är det inte så?

- Det där tvistar de lärde om. Jag är ändå övertygad om att vi ekonomiskt fått betala en osäkerhetspremie, men framför allt har vi förlorat politiskt inflytande. Som medlem i Europas socialdemokrater har jag inte känt mig bekväm att behöva sväva på målet om vi ska vara med eller inte, säger hon.

Vilka är dina bästa argument för svenskt EMU-medlemskap?

- Överst är väl det som många kritiker tycker är deras bästa motargument, att det faktiskt blir en europeiskt bestämd valutaunion, att faktiskt nationerna därmed erkänner att det vi förut hade att bestämma över var och en för sig inte funkar längre.

- Både människor och varor kan röra sig precis som man vill inom unionen och inte minst konsumenterna får en starkare ställning att utnyttja den inre marknaden fritt. Dessutom kan inte valutaspekulanterna spela ut små och svaga valutor mot andra om vi har en enda valuta i Europa. Den gemensamma valutan underlättar att politiskt försvara välfärden.


Mer om Mona SahlinBörjan på sidan