nejtillemu.com

Olle Svenning


EMU skapar social och demokratisk kris
Krisen är djup i Spanien, bruttonationalprodukten sjunker med 3,5 procent. Arbetslösheten är tvåsiffrig
Olle Svenning, Aftonbladet, 21/3 2010

Bortåt en miljon nya lägenheter står tomma. Byggboomen är förbi; Folk har inte råd.

På andra sidan spanska gränsen, i Portugal, har arbetslösheten drivits upp till den högsta på trettio år.

EMU-systemet konstruerades fel konstaterar Paul Krugman, belönad med priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Sexton mycket olika ekonomier kan inte tvingas ihop i ett enda svepande penningpolitiskt system utan att de ekonomiskt svagaste länderna faller ur. De kan bara överleva EMU genom att sänka löner, skära sönder sociala skyddsnät och räkna in svindlande hög arbetslöshet. Ur detta växer politisk, social och demokratisk kris.

Full text

Början på sidan


Fransk revolution mot EU-fördraget
Montebourg och hans radikala fraktion inom franska socialistpartiet är revoltörerna. De bekämpar intensivt fördraget. Oväntat nog stöds de av Laurent Fabius, en gång i tiden upphöjd till premiärminister av François Mitterrand.
De 120 000 medlemmarna ska om en månad rösta ja eller nej till EU-traktaten. Ett nej innebär med stor säkerhet att författningen dör
Olle Svenning, Aftonbladet 2/10 2004


Stefan Carlén Ekonom Sverker Gustavsson Professor Olle Svenning Journalist Carl Tham Fd statsråd (s)
DN Debatt 2000-01-31
"S-toppen mörkar om EU-demokratin" EMU-motståndare till attack: Persson vet att argumentet om EMU som demokratisk kraft mot kapitalet är vilseledande.


Olle Svenning i Aftonbladet, 99-04-12 Nej med förnuft till EMU

Början på sidan

Tillbaka till startsidan