Sven Bergström

Morgan Johansson

Anne-Marie Pålsson

Alf SvenssonNews Home

nejtillemu.com


Ynkedom i riksdagen vid grundlagsbeslut
De skamliga Ja-sägarna om Lissabon i riksdagen


Åtta socialdemokrater, tre kristdemokrater och två centerpartister lade ner sina röster.
Bland de socialdemokrater som lade ner sina röster finns de två före detta statsråden Leif Pagrotsky och Morgan Johansson.
Den ende som i slutändan gick rakt mot det egna partiet var riksdagsmannen Sven Bergström som röstade nej till Lissabonfördraget.
Ekot 21/11 2008


- Jag beklagar att vi tog beslutet i går. Min linje har varit att skjuta på beslutet,
förklarade den tidigare socialdemokratiske ministern Morgan Johansson.
Men Morgan Johansson valde ändå att följa partilinjen

För centerpartisten Sven Bergström var de egna väljarna hemma i Gävleborgs län viktigast.
- I slutändan vägde min lojalitet med hemmafronten tyngre än trycket att rösta lojalt
i enlighet med gruppledningens och regeringens önskemål, sa han och hänvisade till att
nästan tre tusen väljare kryssat för just honom på partiets valsedel.

Eva Selin Lindgren från Göteborg, också centerpartist, tyckte däremot att
påtryckningarna kändes olustiga men böjde sig och lade ner sin röst

Moderaten Anne-Marie Pålsson har varit kritisk till hur Lissabonfördraget behandlats
och skulle helst velat ha en annan ordning.
Men hennes invändningar "var inte tillräckligt starka" för att hon skulle rösta nej till
regeringsförslaget eller lägga ner sin röst.

Läs mer om ynkedomen här

Kommentar av Rolf Englund:
Man kan ha överseende med hyggliga personer som t ex Per Unckel och till nöds Beatrice Ask. Men jag känner ett djuuupt förakt för Alf Svensson. Han har, kanske han tror det är av Gud, fått talets gåva och en viss begåvning.

Dessa gåvor utnyttjat han skamligt och skamlöst.

Det var ju så att kristdemokraterna var emot EMU, på goda ekonomiska grunder. Men Alf Svensson lyckades på något skamlöst sätt övertyga de trogna på tinget att gatubarnen i Rumänien, på något sätt, skulle få det bättre om Sverige gick med i EMU.

Läs mer om detta här

Häromdagen var han åter framme med sina hala frälsartunga.

- Varför är det så förfärligt att de gamla nationalstatsgränserna inte styr allting?
frågade Alf Svensson (kd) i riksdagens debatt om Lissabon.
Läs mer om ynkedomen och den hycklande pastorn här

Han blandar som en riktig pingstpastor medvetet ihop saker. Det är naturligtvis inte "nationalstatsgränserna" utan folkmajoriteten i t ex Sverige och andra nationalstater, ja även folkmajoriteteten i mångkulturella stater, som Obamaland, som är de som skall fatta för respektive land viktiga beslut.

Den andra av Alf Svenssons lika medvetna som skamliga ordglidning är "allting".

Det är faktiskt inte tal om att Sverige skall bestämma allting.

Det är inte ens, ännu, tal om att allting skall bestämmas i Bryssel.

Detta vet Alf Svensson. Han vet också att Lissabonfördraget, som han med sitt sitt skamliga beteende propagerade för, innebär att mer beslutsmakt flyttas från riksdagen till Bryssel.

Och han skäms nog lika lite som en Skandia-direktör


Början på sidan - Top of page