EMU - en snabbkurs

Fördel att stå utanför EMU
Stefan de Vylder

"En olaglig folkomröstning"
Joakim Nergelius

Men det finns andra argument som talar för en euroanslutning.
Håkan Boström, DNs ledarsidaSenaste Nytt

nejtillemu.com


Konjunkturrådets rapport 2009
"inte helt klart att vinsterna av ökad handel och ökad växelkursstabilitet överväger kostnaden av att mista en självständig penningpolitik"


SNS-gruppen har haft en förödande otur med sin tajming.
Den utvärderade EMU efter tio år av vackert ekonomiskt väder.
Medan den slutförde arbetet utbröt full storm. En global finanskris!
Därmed faller argumentet att Sverige inte har haft någon nytta av egen valuta och penningpolitisk självständighet.
Nils Lundgren, Birgitta Swedenborg, Rune Andersson och Sven Hagströmer, GP 2009-02-02


Äras den som äras bör
Det förefaller vid närmare betraktande som om det var Neo
som var först med nyheten om
RADERNA /om EMU/ SOM REDAKTÖREN /på DN Debatt/ SLÄNGDE
Håkan Tribell — last modified 2009-01-27 11:52

"Ska Sverige ansluta sig till euron?" är titeln på den SNS-rapport som Harry Flam och några andra ekonomer presenterar i dag.
Läser man rubriken i DN Debatt får man intrycket att svaret som serveras är ett tydligt ja: "Sverige skulle nu vinna på att gå över till euron.

Jag talade lite med Harry Flam före presskonferensen och han var inte glad.
Mats Bergstrand på DN hade tagit bort några vitala meningar i artikeln.

Läs mer här

--

I många medier har dock budskapet från konjunkturrådet tolkats som en plädering för ett svenskt EMU-inträde.
Men det tillbakavisades när rådets ordförande Harry Flam på tisdagskvällen presenterade rapporten
- Dagens Nyheter strök de tre viktigaste meningarna i vår debattartikel där vi drog slutsatsen
att det på ekonomiska grunder inte går att säga att Sverige ska gå med.

Riksdag och Departement 28 Januari 2009


"Sverige skulle nu vinna på att gå över till euron"
DN Debatt 2009-01-27


Att vi förlorat på att stå utanför Euro-samarbetet tycker jag personligen är ganska uppenbart.
Teoretiker må ha avvikande meningar, men det måste också vara tillåtet för en det internationella samarbetets och handelsutbytets praktiker att tycka att stabiliteten har betydande fördelar.
Carl Bildt blog 27/1 2009

Nu visar mer detaljerade studier gjorde av Harry Flam - som är den i Sverige som kan dessa saker - på omfattningen av de handelsförluster vi förefaller att ha gjort.

Lägg därtill frågan om hur betydelsefullt det är med en viss stabilitet i valutakursen. Teoretiker må ha avvikande meningar, men det måste också vara tillåtet för en det internationella samarbetets och handelsutbytets praktiker att tycka att stabiliteten har betydande fördelar.

Full text

Kommentar av Rolf Englund:
Nej, Carl Bildt är ingen teoretiker, men det gick ju heller inget vidare när han 1992 var praktiker i praktiken.

Ur Carl Bildts veckobrev v1/2002
Jag var statsminister under dessa år och fast övertygad om fördelarna med en hårdvalutapolitik.
Det hade delvis att göra med de tidigare decenniernas erfarenhet av devalveringspolitik,
men var delvis en konsekvens av att jag strävade efter att Sverige skulle gå in i det europeiska samarbetets kärna,
också den ekonomiska och monetära unionen, och därmed vara med i den gemensamma europeiska valutan från dess första dag

Carl Bildts veckobrev v1/2002


SNS-Konjunkturrådets rapport 2009:
Ska Danmark, Sverige och Storbritannien ansluta sig?
Nu är det gynnsamt för Danmark att ansluta sig till valutaunionen
medan det för Sverige och Storbritannien inte är helt klart att vinsterna av ökad handel och ökad växelkursstabilitet överväger kostnaden av att mista en självständig penningpolitik.
SNS Pressmeddelande 2009-01-27


Men vinsten av den senare har dock varit låg de gångna tio åren och minskar troligtvis ytterligare med fortsatt ekonomisk integration inom EU.

Full text


Why Angela Merkel's Competitiveness Pact is a bad idea, and what else she should do
Charles Wyplosz, Eurointelligence 17.02.2011

We have been presented with the same data over and again:
since 1999 when the euro was introduced, unit labor costs have risen by 25% to 30% relative to Germany in Greece, Spain, Portugal and Italy.
This is impressive, but well short of a proof. First, is 1999 a good base to make comparisons?
We know that Germany mistakenly converted deutschemarks into euros at an inflated value, thereby knocking off its competitiveness.
Wage moderation was needed and impressively achieved over the first decade of the euro.

Charles Wyplosz, Eurointelligence 17.02.2011


/Harry Flam/ Sverige har haft liten nytta av att stå utanför EMU-samarbetet.
Hade vi gått med så hade handeln ökat med tolv procent.
Det hävdas i en studie från SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.

Handel

Enligt ledamoten Charles Wyplosz så hade den grekiska valutan gått omkull och troligen också den italienska, spanska, portugisiska och kanske också den irländska valutan
vilket hade tvingat länderna att söka hjälp från den internationella valutafonden. Charles Wyplosz menar att euron skapades för att undvika just valutakriser och därför nu fyller sin roll.

När spricker EMU?

Källa Ekot 27/1 2009


Frågan huruvida Sverige ska ansluta till EMU inte är ekonomisk, utan politisk.
Anders Borg SvDe24, 27/1 2008

- Länder som Danmark, Finland och Sverige har alla utvecklats väl under de senaste åren, trots att ländernas respektive penningpolitiska ramverk skiljer sig markant, säger Anders Borg.

- Den stora frågan är om vi vill vara del av ett europeiskt samarbete där länderna samarbetar mot samma mål. Och det är en politisk fråga, inte en ekonomisk fråga. Och det är snarare därför tycker jag att vi ska ansluta oss till euron – på lång sikt, säger finansministern.

Full text

Logiken i det hela rör sig i federativ riktning... Sch! säger Kohl åt mig när jag tar upp det.
Göran Persson 1997-10-13, Fichtelius, sid. 391


Början på sidan - Top of page